Nätverk

I Bryssel finns en stor mängd nätverk men olika inriktning, funktion och ambitionsnivå. Engagemang i nätverk är en strategiskt viktig källa till erfarenhetsutbyte och information men kan även fungera som en effektiv väg in i projektsamarbeten.

Kommunförbundet Skåne samarbetar aktivt med en rad olika aktörer på plats i Bryssel. Det finns bland annat ett väletablerat och nära samarbete med övriga svenska stads- och regionkontor – SVEREG – men också med andra viktiga svenska aktörer och företrädare såsom SKL och Vinnova. Kommunförbundet Skåne har nära kontakt och gott utbyte med våra två andra skånska aktörer i Bryssel, City of Malmö EU Office och Skåne European Office, den senare vilka vi samlokaliserar med i Nordic House.

Nätverksdeltagande på europeisk nivå kan vara mycket givande för lokala och regionala aktörer, det ger bland annat möjligheter för erfarenhetsutbyte, påverkansarbete samt metod- och verksamhetsutveckling genom projektsamarbete. Funktionen för nätverken skiljer sig åt från mer allmänna plattformar för idéutbyte till operativa nätverk med fokus på konkret samarbete kring projektutveckling och ansökningar. Aktivt deltagande i nätverk kan därför vara en god väg in i projekt som kräver europeiskt samarbete då det erbjuder möjligheter att samla aktörer kring tematiska områden och gemensamma intressen och behov.

Kommunförbundet Skåne är en aktiv part i nätverket ERLAI (European Regional and Local Authorities on Asylum and Immigration) men deltar även i en rad mindre nätverk och samarbeten utifrån våra tematiska prioriteringar. Kommunförbundet Skåne är bland annat en av parterna i det plattformssamarbete kring aktivt och hälsosamt åldrande som drivs av Region Skåne, ni hittar mer information om EIP on AHA reference site arbetet här.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Kristina Jauhiainen Larsson