EU:s sektorsprogram

EU:s sektorsprogram för perioden 2014 - 2020 erbjuder möjligheter att arbeta inom specifika områden tillsammans med europeiska och internationella partners. Vi samlar här många av de sektorsprogram som är relevanta för Skånes kommuner.

EU:s sektorsprogram stödjer utvecklingen inom specifika områden och sektorer. Majoriteten av programmen administreras i Bryssel, flertalet har nationella kontaktpunkter som ger information samt kan bistå inför och under ansökningsprocessen. I ett fåtal fall så administreras programmen direkt av nationella myndigheter.

Programmen arbetar utifrån ett eller fleråriga arbetsprogram och har en fördelad budget för perioden 2014-2020 vilken utbetalas genom så kallade utlysningar. Konkurrensen skiljer sig mycket mellan specifika program och utlysningar.

Här nedan uppdaterar vi löpande informationen kring öppna och kommande utlysningar i en rad program med relevans för de skånska kommunerna. Listan är därför inte fullständig utan det finns en rad program utöver de listade, för mer information kontakta oss gärna eller se mer information under respektive programs hemsida.

Ni hittar mer information om de listade programmen i vår programguide.

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Kristina Jauhiainen Larsson