Bryssel

Skåne i Bryssel - Brysselkontoret är de skånska kommunernas representationskontor i Bryssel

Skånes kommuner är sedan den 1 mars 2013 representerade i Bryssel genom Kommunförbundet Skånes Brysselkontor.

Målsättningen med Brysselverksamheten är att kommunerna ska uppleva att resursen är till konkret nytta för verksamhetsutveckling, kompetensutveckling samt erbjuder goda samarbets- och påverkansmöjligheter utifrån kommunala intressen och prioriteringar.

I förlängning är målet och syftet med verksamheten att främja att fler kommunala aktörer tar del av de möjligheter som svenskt EU-medlemskap erbjuder. Huvuduppdragen för Brysselkontoret kan sammanfattas i följande punkter:

  • Ge stöd i projektutveckling och bevakning av relevanta EU-program, utifrån kommunala prioriteringar, behov och intressen.
  • Tillhandahålla servicefunktioner som kontaktförmedling och kontaktskapande verksamhet som syftar till att främja kommunernas intressen samt erbjuda stöd vid studiebesök.
  • Påverkningsarbete och bevakning av kommunala intressen. Här främst utformningen av de program och fonder som knyts till vår geografi men även i att verka för att lyfta kommunala intressen, utmaningar och styrkor utanför Skåne.

Den konkreta nyttan för våra kommuner är av stor vikt för Kommunförbundet Skåne. Erfarenheten är att många lokala och kommunala aktörer upplever sig sakna kunskap och kompetens kring den europeiska dimensionen och de möjligheter som EU-medlemskapet medför i form av såväl finansiellt stöd för verksamhetsutveckling som samarbets- och påverkansmöjligheter. Kommunförbundet Skåne delar uppfattning och erfarenheter från andra representationskontor vilka visar att det finns många vinster med ett samordnat kommunalt engagemang i Bryssel.

En etablerad representation i Bryssel ger betydligt större möjligheter till ett proaktivt och strategiskt arbetssätt. Förutsättningarna för precis och tidig information ökar och nätverkande och kontaktskapande verksamhet skapar möjligheter till inflytande.

Genom en Brysselrepresentation får kommunerna resurser för riktade insatser att söka EU-medel från de fonder och program som administreras i Bryssel – sektorsprogram – vilka ofta kräver närvaro i Bryssel för att kunna tas i anspråk. Inte minst då det krävs goda ingångar och kontaktnät. Bättre kunskap om möjligheter innebär också att hindren blir lägre vilket kan verka för att öka kommunernas engagemang och delaktighet i EU-riktade satsningar såsom projekt.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Kristina Jauhiainen Larsson