Sidhuvud

Nyhetsbrev EU & Internationellt

 

Nytt år. Nya mål. Nya idéer. Nya resultat. Nya drömmar. Nya insikter.

Många personer finner energi och inspiration inför ett nytt år. Det gör vi på EU- och internationella verksamheten också.

I år är det allmänna val i Sverige och nästa år är det val till Europaparlamentet. Det är ett bra tillfälle att öka intresset och kunskapen om EU-frågor, men även för att visa hur EU påverkar kommunerna. Vi kommer att jobba mycket med just kunskapsökning under hela 2018. Utöver detta kommer vi även att fortsätta att ge kommunerna stöd i projektutveckling, information och servicefunktioner samt bevaknings- och påverkansarbete.

Nedan följer spännande nyheter och intressanta utbildningar både hos oss och hos våra partners.

Kolla även in våra nyheter på hemsidan som uppdateras löpande. Vi har också skapat en facebookgrupp som ska användas som ett öppet forum för att ge information och diskutera olika aspekter relaterade till EU-frågor så som finansiering, näringsliv, utbildning, forskning, sport, kultur, m.m.  Tillsammans kan vi få det att bli ett viktigt forum för att diskutera EU-frågor. Bli gärna en del av Skånskt EU-forum du med.

Mejla oss gärna tips på spännande EU-händelser eller frågor om verksamheten.

Välkommen till ett nytt år med EU- och internationella verksamheten på Kommunförbundet Skåne!

 Allt gott, Alma Sandberg 

---

Nyheter

Din guide till EU-finansiering

Din guide till EU-finansiering

Inför den sista perioden för EU:s fonder och program mellan 2014–2020 har Kommunförbundet Skåne tillsammans med Skåne Nordost, Sydöstra Skåne, Europa Direkt Hässleholm och Europa Direkt Hässleholm uppdaterat vår tidigare guide för EU-finansiering. Guiden finns tillgänglig både digitalt och i tryck upplaga. I den uppdaterade guiden finns information om EU:s fonder och program, nyheter inför sista delen av programperioden, samt …

Läs mer.

Månadens EU-projekt: Valle 2.0

Månadens EU-projekt: Valle 2.0

Validering utgörs av en process som innebär att man gör en kartläggning och bedömning av en persons kompetenser. Ett problem som ofta är närvarande vid en valideringsprocess är svårigheten i att skapa en enhetlig bild mellan olika verksamhetsområden. Om en individ är ute på en praktikplats och får sin kompetens dokumenterad, så är sannolikheten tyvärr liten att detta får något …

Läs mer.

Möt vårens praktikant på verksamheten EU & internationellt!

Välkommen Karin! Kan du berätta lite kort om dig själv? Stort tack! Mitt namn är Karin, och jag bor i Lund, vilket också är min hemstad. Jag är uppvuxen på en gård bara några kilometer utanför staden. Efter gymnasiet gjorde jag en avstickare till Berlin i ett och halvt år där jag arbetade, men framför allt studerade tyska. Efter hemkomsten …

Läs mer.

Regeringen tar strid mot ökad EU-budget

Regeringen tar strid mot ökad EU-budget

Under våren ska kommissionen lägga fram en ny flerårsbudget för perioden 2021-2027. Budgetfrågan debatteras intensivt då det finns ett budgethål på dryga 100 miljarder kronor årligen efter Storbritanniens utträde ur EU. Kommissionen ordförande Jean-Claude Juncker och budgetkommissionär Günter Oettinger har föreslaget en ökning av medlemsavgiften från dagens 1,0% av bruttonationalindex (BNI) till 1,10-1,19% av BNI, vilket skulle innebära en ökning …

Läs mer.

Två Interreg ÖKS-projekt med skånska projektledare startar 2018

Två Interreg ÖKS-projekt med skånska projektledare startar 2018

Interreg ÖKS har nyligen beviljat fyra projekt, varav två är med skånska projektledare och projektdeltagare. Den första januari 2018 inleds projekten Jobb på tvärs och Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen och båda projekten är treåriga med slutdatum 31 december 2020. Projekten har den gemensamma nämnaren mobilitet, med två skilda utgångspunkter. Jobb på tvärs, inom insatsområdet Sysselsättning, kommer drivas av …

Läs mer.

Kontaktpunkt ska bildas för arbetet med EU:s gränsområden

Kontaktpunkt ska bildas för arbetet med EU:s gränsområden

Konferensen anordnades av Nordiska Ministerrådet och EU-kommissionens DG Regional and Urban Policy. Konferensens fokus är det meddelande som publicerades under hösten 2017 -  Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden. Läs meddelandet här. En ”kontaktpunkt för gränserna” kommer att bildas inom kommissionen för att stödja genomförandet av de viktigaste åtgärderna för gränsöverskridande och regionala dimensioner, och för att ge medlemsstater …

Läs mer.

Framför din åsikt till EU:s framtida långtidsbudget

Framför din åsikt till EU:s framtida långtidsbudget

Samråd om EU-fonder på det sammanhållningspolitiska området är riktat till samtliga som är intresserade av sammanhållningspolitik: exempelvis nationella, regionala och lokala myndigheter, akademiska institutioner men också privatpersoner. Sista dagen att skicka in dina åsikter är 8 mars. Läs mer om samrådet här. EU-kommissionen har även öppnat samråd om EU-finansieringen på områdena strategisk infrastruktur, värderingar och rörlighet, FoI, migration och säkerhet. …

Läs mer.

---

Utlysningar och projektmöjligheter

 

Partnersök inom Interreg North Sea Region

Partnersök inom Interreg North Sea Region

Delcreth söker efter en svensk partner till en Interreg North Sea Region-ansökan för deras Brightfields projekt. Brightfields är ett energiprojekt som avser att bidra till att uppnå EU:s 2030 mål och Energy Security Strategy genom att arbeta för att öka EU:s produktion av förnybar energi. Delcreth strävar efter att ha en full ansökan innan utlysningen stänger den 5 mars. De …

Läs mer.

Partnersök: Från myndighet till medspelare

Partnersök: Från myndighet till medspelare

Holbæk kommun söker partners till en Interreg ÖKS-ansökan för att genomföra ett projekt för hållbara gröna lösningar. Syftet med projektet är att få kommuner att bli mer flexibla i miljöfrågor, och att istället för att att endast agera som myndighet och fokusera regelverken bättre samarbeta med företag för att möjliggöra hållbara och gröna tillväxtslösningar. Holbæk kommun har redan idag positiva erfarenheter …

Läs mer.

---
ESF:s transnationell utlysning för Common Framework

ESF:s transnationell utlysning för Common Framework

Syftet är att tillämpa eller utveckla en metod i en transnationell kontext tillsammans med minst en partner från ett annat medlemsland inom följande områden: Social Economy Inclusion Youth Employment Migrants Utlysningen stänger den 11 maj 2018, och det finns möjlighet till projektstart från 1 oktober 2018. Den totala projekttiden är på mellan 18–36 månader. Minst en transnationell partner är krav. …

Läs mer.

Sök EU-medel för internationella samarbeten inom Europa för Medborgarna

Sök EU-medel för internationella samarbeten inom Europa för Medborgarna

Det går nu att ansöka om bidrag inom de två programområdena Europeisk hågkomst samt Demokratisk delaktighet och engagemang fram till den 1 mars. Bidraget kan sökas för internationella samarbeten mellan kommuner, ideella organisationer och andra aktörer. För 2018 är den totala budgeten i hela Europa för Europa för Medborgarna runt 16,3 miljoner euro. Programområdet Demokratisk delaktighet och engagemang är uppdelat …

Läs mer.

Mer info om kommande utlysningar uppdateras på hemsidan löpande.

---

Kurs, konferens och events

Lär dig mer om den lokala och regionala nivån i EU

Lär dig mer om den lokala och regionala nivån i EU

Den 27 februari bjuder Kommunförbundet Skåne och Region Skåne in förtroendevalda och tjänstepersoner till en eftermiddag i Lund för en lärorik utbildning om den regionala och lokala nivån i EU. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) påverkas ungefär 60 procent av kommunernas verksamhet av EU på något sätt. Vi har bjudit in SKL och Sieps – Svenska institutet för europapolitiska …

Läs mer.

Interreg ÖKS arrangerar event om gränspendling

Interreg ÖKS arrangerar event om gränspendling

Den 1 februari anordnar Interreg ÖKS ett event i Roskilde med fokus på en gränsöverskridande arbetsmarknad och ökad gränspendling. Området kring Öresund, Kattegatt och Skagerack kan bättre ta hand om sin arbetskraft och sina entreprenörer, och för att möjliggöra fler gränsöverskridande arbetstillfällen behöver arbetstillfällena synas över gränserna. Eventet är riktat till personer som arbetar med sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor, och är …

Läs mer.

Nedan följer ett urval av kurser och events från vår hemsida.

Urban Innovative Actions Applicant Seminar

7 februari 2018. Inför Urban Innovative Actions tredje utlysningsomgång hålls seminarium för intressenter på flera orter i Europa, varav ett tillfälle är i Malmö. Här kommer programmets regler och praktiska tips att presenteras. Under andra halvan av dagen kommer det finnas möjlighet för projektkonsultation med programmets sekretariat. Malmö.

World Sustainable Energy Days

28 februari – 2 mars 2018. Tredagarsevent med flera konferenser som behandlar energieffektivitet och förnybar energi, och hur övergången till ren energi kan generera ekonomisk tillväxt. Wels, Österrike.

---

Kommunförbundet Skåne - EU & Internationellt 

Kristina Juahiainen Larsson, Samordnare för Brysselkontoret
kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se 

Alma Sandberg, EU-samordnare
alma.sandberg@kfsk.se 

Karin Berg, EU-praktikant
karin.berg@kfsk.se 

---

Besök oss på sociala medier