Sidhuvud

Nyhetsbrev EU & Internationellt

Nu är vi inne på den sista arbetsveckan före jul, och det är dags årets sista nyhetsbrev och mitt sista nyhetsbrev som praktikant på Kommunförbundet Skånes verksamhet för EU och Internationellt. Men min vistelse på Kommunförbundet Skåne är inte över, då jag under våren kommer vara studentmedarbetare på avdelningen Samhällsutveckling. Det har varit en händelserik höst, med många goda erfarenheter för framtiden. 

Vi på Kommunförbundet Skånes verksamhet för EU och internationellt vill önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Nils Hermansson, praktikant EU och internationellt

---

Nyheter

Månadens EU-projekt: Biogas 2020

Månadens EU-projekt: Biogas 2020

För att övergå till ett fossilfritt och hållbart samhälle behövs nya energikällor och drivmedel. Biogas är en förnybar gas, som framställs av organiskt nedbrytbart material, såsom matavfall, slam från reningsverk eller biomassa. Fördelarna med biogas, förutom att biogasfordon är näst intill koldioxidneutrala, är att det framställs av annars outnyttjat avfall och att det ger återföring av näringsämnen till åkermark och …

Läs mer.

Uppdatering om Brysselkontorets arbete 2018

Uppdatering om Brysselkontorets arbete 2018

Kommunförbundet Skånes Brysselkontor har sedan mars 2017 varit en permanent verksamhet, och sedan september 2017 finns Kristina Jauhiainen Larsson på plats som samordnare för Brysselkontoret. Kontoret kommer framförallt att arbeta med projektutveckling och bevakning av EU:s sektorsprogram. Detta görs med fördel genom att delta i Brysselbaserade nätverk. Vi kommer att delta i följande nätverk ERLAI, FEDERANE och ERRIN. Detta är …

Läs mer.

Möjligheter i Mellanrum

 

 

Kan man bo, verka eller besöka var som  helst i Skåne?
Det enkla svaret är att det beror på…vad man lägger i begreppet Grundläggande offentlig och kommersiell service. Bo man i en tätort eller storstad finns det mesta tillgodosett. Det gör inte 23 % av Skånes befolkning. År 2030 är ett spännande år. Det är då Skåne visar upp hela sin attraktionskraft, sin väloljade hållbara tillväxtmotor med morgondagens välfärdslösningar och livskvalitet. Samtidigt som vi implementerat FNs 17 globala mål för en hållbar värld. Det är 13 år från nu – då är vi 200 000 skåningar fler som vill bo bra, transporteras sig effektivt och skapa innovativa lösningar tillsammans.

Vad kan vi göra bättre tillsammans? 
Det tänker projektet Möjligheter i Mellanrum ta reda på, bl a genom en besöksturné till Skånes 33 kommuner. Hur kan regionala, kommunala och lokala aktörer bidra framtidens lokala serviceerbjudande till alla som bor, verkar eller besöker Skåne?

Möjligheter i Mellanrum är ett projekt finansierat av Europeiska Jordbruksfonden, med Effectus som projektledare på initiativ från Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne.

Se mer på Möjligheter i Mellanrums hemsida.

Skånskt EU-forum på Facebook

Kommunförbundet Skånes verksamhet för EU- och internationellt har nu lanserat skånskt EU-forum. Gruppen är för personer som arbetar med eller är intresserade av EU-frågor i Skånes kommuner. Skånskt EU-forum startades av Kommunförbundet Skåne för att ge information och diskutera olika aspekter relaterade till EU-frågor så som finansiering, näringsliv, utbildning, forskning, sport, kultur, m.m. 

Skånskt EU-forum hittas här.

---

Utlysningar och projektmöjligheter

Wifi4EU finansierar installering av WIFI i offentliga verksamheter

Wifi4EU finansierar installering av WIFI i offentliga verksamheter

I början av 2018 kommer EU-kommissionen finansiera installeringen av WIFI i offentliga verksamheter tillgängliga för medborgarna. Detta kan exempelvis vara i parker, torg, museum, vårdcentraler, sjukhus, bibliotek etc. Totalt ligger 120 miljoner euro i potten, och detta kommer gynna 6000-8000 offentliga verksamheter i Europa. Kommissionen utlovar också enkla och icke-byråkratiska ansökningssätt, via ett kupongsystemn. Ansökningarna kommer vara först till kvarn tills …

Läs mer.

Mer info om kommande utlysningar uppdateras på hemsidan löpande.

---

Kurs, konferens och events

Nedan följer ett urval av kurser och events från vår hemsida.

Make the most of EU resources for your region or city

15 januari - 23 februari 2018. Under 2018 erbjuder regionkommittén gratis onlineutbildning i EU-finansiering på regional och lokal nivå. Utbildningstakten är 1.5 timmar i veckan under sex veckor, men utbildningsmaterialet kommer finnas tillgängligt i ett år. Online.

Workshop: Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions

16 januari 2018. Workshop i Köpenhamn om att stärka tillväxten och sammanhållningen i EU:s gränsregioner. Köpenhamn.

Save the date! EU-dag i Ystad

31 januari 2018. Sydöstra Skånes Samarbetskommitté bjuder in till en EU-dag i Ystad, med besök från EU-minister Ann Linde. Dagen kommer bestå av två utbildningspass kring den regionala och lokala nivån i EU, samt ett EU-handslag med den inbjudna ministern. Utbildningen kommer vara uppdelad i två pass, ett för tjänstepersoner och ett för förtroendevalda. Ystad.

Urban Innovative Actions Applicant Seminar

7 februari 2018. Inför Urban Innovative Actions tredje utlysningsomgång hålls seminarium för intressenter på flera orter i Europa, varav ett tillfälle är i Malmö. Här kommer programmets regler och praktiska tips att presenteras. Under andra halvan av dagen kommer det finnas möjlighet för projektkonsultation med programmets sekretariat. Malmö.

World Sustainable Energy Days

28 februari - 2 mars 2018. Tredagarsevent med flera konferenser som behandlar energieffektivitet och förnybar energi, och hur övergången till ren energi kan generera ekonomisk tillväxt. Wels, Österrike.

 

Kommunförbundet Skåne - EU & Internationellt 

Kristina Juahiainen Larsson, Samordnare för Brysselkontoret
kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se 

Alma Sandberg, EU-samordnare
alma.sandberg@kfsk.se 

Nils Hermansson, EU-praktikant
nils.hermansson@kfsk.se 

---

Besök oss på sociala medier