Sidhuvud

Nyhetsbrev EU & Internationellt

Alma är vår nya EU-samordnare i Skåne

Välkommen Alma! Kan du berätta lite kort om dig själv?  Jag är född och uppvuxen i Albaniens huvudstad Tirana men flyttade till Lund 2010 och älskar verkligen den här staden. Jag är utbildad socionom samt har en master i Entrepreneurship and Innovation från Ekonomihögskolan på Lunds Universitet. Innan Kommunförbundet Skåne jobbade jag på arbetsmarknadsprogrammet Nordjobb i centrala Köpenhamn, som finansieras …

Läs mer.

---

Nyheter

Månadens EU-projekt: Fiber till alla i Blekinge och Skåne

Månadens EU-projekt: Fiber till alla i Blekinge och Skåne

2009 formulerade regeringen en bredbandsstrategi för Sverige, där 90% av alla hushåll och företag skulle ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 2020. Då tillgången till fiber i både Skåne och Blekinge låg under rikssnittet samtidigt som det var ojämnt fördelat, inleddes FABS som en stödfunktion för att påskynda utbyggandet av bredbandsnätet. Eric Nerme Nordehammar och Wivi-Anne Bengtsson är …

Läs mer.

South Baltic Public Innovators Network (SBPIN) 

South Baltic Public Innovators Network (SBPIN) är ett EU-finansierat projekt inom Interreg South Baltic programmet med lead partner Hässleholms kommun. Under tre dagar samlade projektet deltagare från alla partners för en kompetensutvecklingsworkshop i Krinova, Kristianstad med tema Blue Growth och fokus på Krinovas testbed. Krinovas testbed är en metod som man använder för att jobba med vattenrelaterade utmaningar.

Läs mer och följ projektet SBPIN här    

Skurup anordnade konferens för smart stadsutveckling i mindre kommuner

Skurup anordnade konferens för smart stadsutveckling i mindre kommuner

Mellan den 22 och 23 november anordnade Skurups kommun Smart Little Village, vilket är en tvådagarskonferens om smart stadsutveckling för små kommuner. Grundläggande frågor som diskuterades var hur mindre orter kan skapa en tilltalande miljö för boende och näringsliv, hur små kommuner han förbereda sig för en hållbar framtid och hur digitalisering kan bidra till en mer effektiv samhällsinnovation. Under …

Läs mer.

Kommissionen investerar 30 miljarder euro för samhällsutmaningar och innovation

Kommissionen investerar 30 miljarder euro för samhällsutmaningar och innovation

Horizon 2020 är EU:s forsknings- och innovationsprogram som stödjer vetenskapliga spetskompetensområden i Europa. Under de kommande tre åren vill kommissionen öka effekterna av investeringarna, genom att rikta finansieringen på färre, men viktiga, områden som stöder kommissionens politiska prioriteringar. Arbetsprogrammet kommer rikta in sig på: En koldioxidsnål framtid och en framtid som är motståndskraftig mot klimatförändringar. (3,3 miljarder euro) Cirkulär ekonomi. …

Läs mer.

Programguide och utlysning för Erasmus+ 2018

Programguide och utlysning för Erasmus+ 2018

Erasmus+ är EU:s program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdoms- och idrottsverksamhet under perioden 2014-2020. I programguiden ryms praktisk information för vad du kan söka finansiering för samt hur och när finansiering kan sökas. Budgeten för 2018 har ökat med 200 miljoner euro och totalt kommer 2,7 miljarder euro finnas i potten för 2018. Speciellt fokus läggs på projekt som stödjer …

Läs mer.

---

Utlysningar och projektmöjligheter

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)

Ansökningar om förstudier inom områdena hållbar stadsutveckling, bredband och koldioxidsnål ekonomi är öppen för löpande utlysningar utanför ordinarie utlysningar. Se Tillväxtverket för mer information.

Visste du att Länsstyrelsen Skåne genom landsbygdsprogrammet ger kommuner möjligheten att söka upp till 70% projektfinansiering löpande?

Just nu finns stora möjligheter att söka finansiering för investeringar i natur och kulturmiljöer.
Den här investeringsmöjligheten syftar till att bevara och utveckla landskapets natur och kulturvärden.
Skånes prioriteringar:
Åkerholmar, stenrösen, åkerkanter, diken och våtmarker.

De här insatserna kan du få stöd för:
• restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inklusive överloppsbyggnader
• återskapande av park- och trädgårdsmiljöer, murar, gärdsgårdar och andra värdefulla kulturmiljöer
• anläggning och restaurering av småbiotoper och andra värdefulla naturmiljöer

Kostnader du kan få stöd för
• köp eller avbetalningsköp av nytt eller återanvänt material
• tjänster som du köper av konsulter

Läs mer här eller kontakta oss om du behöver hjälp eller är intresserad av att veta mer. 
Andra område som man kan söka stöd till inom Landsbygdsprogrammen är:

• Turism och rekreation

• Bredband

• Kommersiell service

Interreg Öresund Kattegat SkagerrakNya utlysningar och nya datum för projektstart.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak öppnar en ny ansökningsomgång 2018:1 den 15 januari och stänger den 9 februari.  Den andra ansökningsomgången 2018:2 öppnar den 13 augusti och stänger den 7 september.

Det finns möjlighet att söka medel från alla insatsområdena: Innovation, Grön Ekonomi, Transport, Sysselsättning.  

Insatsområdena som har mest pengar kvar och som programmet gärna vill få projektansökningar är inom: Grön Ekonomi, Transport, Sysselsättning.  

Den 1 oktober 2019 blir sista datum för att starta fullskaliga 3-årsprojekt och har slutdatum den 30 september 2022. Sista datumet som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak beviljar nya projekt är den 31 december 2021.

Kontakta gärna oss om ni behöver hjälp med att planera, hitta partners eller generellt projektstöd inom Interreg. 

 

Interreg South Baltic öppnar en femte ansökningsomgång

Interreg South Baltic öppnar en femte ansökningsomgång

Interreg South Baltic kommer under november öppna en femte ansökningsomgång. Faststämt är att fokus kommer ligga på hållbar turism, men fler områden såsom grön och blå innovation samt hållbar transport kan bli aktuella. I samband med att utlysningen öppnar kommer sekretariatet vara tillgängligt för konsultation i Malmö den 15 november i Region Skånes lokaler. Ansökningar är öppna från och med den 13 …

Läs mer.

Interreg Nordsjön

Interreg Nordsjö-programmet öppnar inom kort en utlysning för genomförandeprojekt inom fyra prioriterade områden:

1. Thinking growth 
2. Eco Innovation 
3. Sustainable North Sea
4. Green Transport 

Utlysningen är öppen endast för aktörer som har varit en del av steg 1 och som har skickat en avsiktsförklaring (Expression of Intressent). Dock finns fortfarande möjlighet för skånska aktörer att vara med som partners. Vi har samlat och sammanfattat alla projekt som är relevanta för Skåne och som har stor möjlighet att gå vidare till ett genomförandeprojekt. 

Missa inte chansen att utveckla din kommun, region och hela Nordsjöområdet. Vi hjälper er med vägledning och att ta kontakt med projektaktörerna. 

För mer information, kontakta Kommunförbundet Skånes EU-samordnare Alma Sandberg.

URBACT III
Deadline: 15 september 2017 – 10 januari 2018. URBACT Transfer Network
Överföringsnätverk för att förstå, anpassa och återanvända lösningar som gett goda resultat för andra städer. URBACT-nätverk hjälper städer över hela Europa att förbereda integrerade strategier och handlingsplaner (Action Planning Networks) samt att sedan implementera dessa strategier och handlingsplaner (Implementation Networks)

Mer info om kommande utlysningar uppdateras på hemsidan löpande.

---

Kurs, konferens och events

Kommande EU-kurser hösten 2017

EU-PROJEKT 3.0 – optimal användning av EU-finansiering

12 december 2017. Kommuner och regioner förbättrar kontinuerligt sin användning av EU-projekt som ett verktyg i utvecklingsarbetet. Hur tar vi nästa steg för att använda EU-finansiering optimalt? Kan EU-projekt bli en del av den kommunala utvecklingsvardagen?  Kursen har som målsättning att höja kvaliteten på arbetet med EU-projekt ytterligare en nivå.

Nedan följer ett urval av kurser och events från vår hemsida.

Networking Event for Energy Agencies

6 december 2018. Nätverksevent för energimyndigheter och regioner där senaste energipolicy från EU presenteras. Under dagen kommer även intressanta projekt och program presenteras, och deltagare får möjligheten att presentera sina egna projekt. Det kommer även finnas goda tillfällen att diskutera projektidéer och diskutera möjligheterna för den nuvarande perioden i Interreg-programmen och Horizon 2020.

Informationsdag Horizon 2020 – ‘Health, demographic change and wellbeing’

8 december 2017. Arbetsprogrammet till Horizon 2020 Health, demographic change and well being presenteras tillsammans med praktisk information om ämnena, deadlines och ansökningsprocessen. Bryssel.

Horizon 2020 Transport info day

13 december 2017. Informationsdag om arbetsprogrammet för Horizon 2020 Smart, green and integrated transport med fokus på finansieringsmöjligheter under 2018. Bryssel.

World Sustainable Energy Days

28 februari – 2 mars 2018. Tredagarsevent med flera konferenser som behandlar energieffektivitet och förnybar energi, och hur övergången till ren energi kan generera ekonomisk tillväxt. Wels, Österrike.

Kommunförbundet Skåne - EU & Internationellt 

Kristina Juahiainen Larsson, Samordnare för Brysselkontoret
kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se 

Alma Sandberg, EU-samordnare
alma.sandberg@kfsk.se 

Nils Hermansson, EU-praktikant
nils.hermansson@kfsk.se 

---

Besök oss på sociala medier