Sidhuvud

Nyhetsbrev EU & Internationella frågor

Vi stänger strax oktober månad och har en händelserik månad att se tillbaka på. I Bryssel så genomfördes den femtonde omgången av Open Days – eller European Week of Regions and Cities – några hektiska dagar som kanske bäst kan liknas vid vår svenska Almedals-vecka för europeiska lokala och regionala aktörer. Under fem intensiva dagar i oktober varje år så träffas tusentals lokala och regionala organisationer, tjänstepersoner och politiker i Bryssel för konferenser, seminarium och inte minst nätverkande. I år anordnade Kommunförbundet Skånes avdelning för Lärande, Arbetsliv och Integration ett seminarium tillsammans med SKL och vi stod även värdar för ett avslutande projektseminarium för integrationsprojektet ELAINE, något som ni kan läsa mer om nedan.

 Hemma i Skåne avslutar vi arbetet med verksamhetsplanering för vår EU- och Internationella verksamhet och sätter därmed riktningen för arbetet fram till år 2020. Det är spännande år vi har framför oss! Oktober blir också en tid av överlämning till vår nya kollega Alma Sandberg som kommer att vikariera som EU-samordnare det närmsta året, vi hälsar Alma varmt välkomna till vårt skånska EU-gäng. Oktober blir min sista månad på Kommunförbundet Skåne innan jag tar ett litet uppehåll för ett helt annat uppdrag som föräldraledig, jag vill därför passa på att tacka er alla för denna tiden och allt gott arbete. Det har varit otroligt lärorikt och roligt att arbeta med EU-frågor för de skånska kommunerna och jag ser fram emot att ta upp det arbetet igen under 2018, till dess önskar jag er alla ett fortsatt fantastiskt EU-år!

Johanna Haward, EU-samordnare Kommunförbundet Skåne 

 

Kommunförbundet Skåne - EU & Internationellt 

Kristina Juahiainen Larsson, Samordnare för Brysselkontoret
kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se 

Alma Sandberg, EU-samordnare
alma.sandberg@kfsk.se 

Nils Hermansson, EU-praktikant
nils.hermansson@kfsk.se 

---

Nyheter

EU-kommissionens arbetsprogram för 2018

EU-kommissionens arbetsprogram för 2018

EU-kommissionen lägger nu fram sina planer för att avsluta arbetet med ordförande Jean-Claude Junckers tio politiska prioriteringar, liksom flera långsiktiga initiativ för EU:s framtid. Den 24 oktober presenterades 2018 års arbetsprogram i Strasbourg. Varje år antar EU-kommissionen ett arbetsprogram som innehåller planerade åtgärder inför det kommande året. Arbetsprogrammet ger allmänheten, rådet och Europaparlamentet information om nya initiativ och satsningar. Årets arbetsprogram …

Läs mer.

Avdelningen Lärande, arbetsliv och integration presenterade sina erfarenheter i Bryssel

Avdelningen Lärande, arbetsliv och integration presenterade sina erfarenheter i Bryssel

Kommunförbundet Skåne anordnade ett Side-event i Bryssel under European Weeks of Regions and Cities, där de presenterade sitt arbete mot arbetslöshet och för ökad integration. Avdelningen har länge arbetat och arbetar kontinuerligt med EU-projekt. Under deras seminarium på SKL:s Brysselkontor delade de med sig av sina erfarenheter och visade upp sitt arbetssätt med att minska andelen unga som varken arbetar …

Läs mer.

EU-projektet ELAINE höll slutkonferens i Bryssel under European Week of Regions and Cities

EU-projektet ELAINE höll slutkonferens i Bryssel under European Week of Regions and Cities

Under European Weeks of Regions and Cities hade Kommunförbundet Skåne besök från våra medlemmar i Skåne Nordost, som hade slutkonferens för sitt EU-projekt ELAINE (European Local Authorities Integration Network) som de har varit projektledare för. Projektet är finansierat av Europa för Medborgarna, och har partners i Storbritannien, Spanien, Danmark och Nederländerna, och projektets syfte är att utbyta erfarenheter och goda …

Läs mer.

Kraftsamling Trelleborg uppmärksammas av URBACT

Kraftsamling Trelleborg uppmärksammas av URBACT

EU-programmet URBACT, vars syfte är att främja hållbar urban utveckling i europeiska städer, har utsett Trelleborgs kommun som en av de städer som får ta emot utmärkelsen ”Good Practice City”. Det är deras arbete med Kraftsamling Trelleborg som URBACT vill belysa som ett lyckat projekt som andra städer i Europa kan lära sig av. Kraftsamling Trelleborg är ett samarbete mellan …

Läs mer.

---

Utlysningar och projektmöjligheter

Europeiska Socialfonden (ESF)
Deadline: 14 september 2017 - 13 november 2017 inom PO2: Riv hinder för delaktighet
Utlysningen riktar sig till organisationer inom privat, offentlig och idéburen sektor för projekt där arbetslösa män och kvinnor mellan 16 - 64 år står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av funktionsnedsättningar, tidigare eller pågående sjukskrivning etc. Projekten ska bidra till att projektdeltagarna kommer i arbete, kommer närmare arbete, i studier, att nya eller beprövade metoder och/eller samarbetsmetoder beprövas eller utvecklas mellan berörda aktörer eller sektorer. 

Deadline: 31 augusti 2017 - 15 november 2017 inom PO2: Nyanländas och utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden
Utlysningen riktar sig till offentliga aktörer på nationell, regional eller lokal nivå. För projekt som ska hjälpa nyanlända och utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden och bättre matcha deras kompetens mot den lokala/regionala arbetsmarknadens behov.

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)
Ansökningar om förstudier inom områdena hållbar stadsutveckling, bredband och koldioxidsnål ekonomi är öppen för löpande utlysningar utanför ordinarie utlysningar. Se Tillväxtverket för mer information.

URBACT III
Deadline: 15 september 2017 – 10 januari 2018. URBACT Transfer Network
Överföringsnätverk för att förstå, anpassa och återanvända lösningar som gett goda resultat för andra städer. URBACT-nätverk hjälper städer över hela Europa att förbereda integrerade strategier och handlingsplaner (Action Planning Networks) samt att sedan implementera dessa strategier och handlingsplaner (Implementation Networks)

Interreg South Baltic öppnar en femte ansökningsomgång

Interreg South Baltic öppnar en femte ansökningsomgång

Interreg South Baltic kommer under november öppna en femte ansökningsomgång. Faststämt är att fokus kommer ligga på hållbar turism, men fler områden såsom grön och blå innovation samt hållbar transport kan bli aktuella. I samband med att utlysningen öppnar kommer sekretariatet vara tillgängligt för konsultation i Malmö den 15 november i Region Skånes lokaler. Ansökningar är öppna från och med den 13 …

Läs mer.

Ny ansökningsrunda i Kreativa Europas kulturprogram.

Ny ansökningsrunda i Kreativa Europas kulturprogram.

EU:s kulturprogram Kreativa Europa har öppnat två ansökningar för att stödja europeiska samarbetsprojekt. Projekten ska syfta till att öka kulturella och kreativa sektorers gränsöverskridande arbete. Utlysningarna riktar sig till både små- och storskaliga samarbetsprojekt, samt samarbetsprojekt som är relaterade till det europeiska kulturarvsåret 2018. Deadline för ansökningarna är: 12 september 2017 – 22 november 2017: Support for cooperation projects related …

Läs mer.

Urban Innovative Actions redovisar ämnesområden för tredje ansökningsperioden

Urban Innovative Actions redovisar ämnesområden för tredje ansökningsperioden

Urban Innovative Actions har i dagarna annonserat sina fyra ämnesområden inför kommande ansökningsperiod, vilka blir: Klimatanpassning Luftkvalité Bostäder Arbete och färdigheter i lokal ekonomi Ansökningsomgång tre kommer att öppna i december. Se Urban Innovative Actions för mer information.

Läs mer.

Månades EU-projekt: Fossilbränslefria kommuner i norra/södra Skåne

Månades EU-projekt: Fossilbränslefria kommuner i norra/södra Skåne

Att ställa om till förnybara energikällor och ett mer hållbart levnadssätt är en stor utmaning för samtliga. I EU-projektet Fossilbränslefria kommuner har tio skånska kommuner, tillsammans med Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne med full fart börjat resan mot en fossilbränslefri framtid. De tio kommunerna arbetar för att tillsammans inom respektive projekt uppnå tre gemensamma mål: 100% fossilbränslefri el …

Läs mer.

Mer info om kommande utlysningar uppdateras på hemsidan löpande.

---

Kurs, konferens och events

Kommande EU-kurser hösten 2017

EU-PROJEKT 3.0 – optimal användning av EU-finansiering

12 december 2017. Kommuner och regioner förbättrar kontinuerligt sin användning av EU-projekt som ett verktyg i utvecklingsarbetet. Hur tar vi nästa steg för att använda EU-finansiering optimalt? Kan EU-projekt bli en del av den kommunala utvecklingsvardagen?  Kursen har som målsättning att höja kvaliteten på arbetet med EU-projekt ytterligare en nivå.

Nedan följer ett urval av kurser och events från vår hemsida.

Individual project consultation

Den 15 november ges individuella projektkonsultationer inom Södra Östersjöprogrammet, i Malmö. Det är en möjlighet för svenska projektaktörer att träffa handläggare från sekretariatet i Gdansk och få rådgivning kring sin projektidé inför call 5 som öppnar den 13 november och stänger 15 december. Region Skånes lokaler på Dockplatsen 26 i Malmö.

Broadband Days 2017

20-21 november 2017. Tvådagarsevent med fokus på bredbandsutveckling som arrangeras av EU-kommissionen. Under eventet kommer European Network of Broadband Competence Office att lanseras, samtidigt som nya digitaliseringssatsningar kommer att synas.

EU-finansiering för energi- och klimatprojekt

23 november 2017. Det finns stora möjligheter att söka EU-finansiering för att växla upp det skånska arbetet med förnybar energi , smarta städer och energieffektiva bostäder, lokaler och transporter. Energikontoret Skåne bjuder nu in till ett seminarium där vi sätter fokus på Horisont 2020, Regionalfonden Skåne-Blekinge och Interreg ÖresundKattegatt-Skagerak. Lund.

 

---

Besök oss på sociala medier