Sidhuvud

Nyhetsbrev EU- & Internationella frågor

Ny säsong – nytt nyhetsbrev! I detta nyhetsbrev som är först ut för hösten 2017 så blickar vi tillbaka på vad som hänt under den senaste månaden men vi ser även framåt på kommande möjligheter och aktuella händelser, både från Skåne och Bryssel. Till vår verksamhet hälsar vi även de nya medarbetarna Kristina och Nils välkomna.

I Skåne så har bland annat EU-handslag genomförts under Europaforum Hässleholm. Ett viktigt steg i hur vi höjer medvetenheten och kunskapen kring EU och dess möjligheter, hur vi planerar göra detta och vilka åtaganden Kommunförbundet Skåne antagit kan ni läsa mer om nedan. Från Bryssel sätter ordförande Juncker riktningen för EU-arbetet i sitt årliga State of the Union tal och SKL belyser aktuella frågor för svensk lokal- och regional nivå.

Vi på Kommunförbundet Skåne ser fram emot en aktiv och händelserik EU-höst!

Med vänliga hälsningar

Johanna Haward, EU-samordnare
Kristina Juahiainen Larsson, Samordnare för Brysselkontoret
Nils Hermansson, EU-praktikant

Kristina är vår nya samordnare för Brysselkontoret

Välkommen Kristina! Kan du berätta lite kort om dig själv? Jag är en snart 54-årig kvinna som ursprungligen kommer från Bergslagen. Numera har jag också kopplingar till Skåne och Bryssel.  Min familj bor både i Bryssel och Skåne.   Jag är mycket intresserad av samhällsfrågor och av det samarbete som EU-medlemskapet innebär för oss i Sverige. Jag har en socionomexamen …

Läs mer.

Möt Nils, höstens praktikant på verksamheten för EU och internationella frågor!

Välkommen Nils! Kan du berätta lite kort om dig själv? Tack så mycket, det är jättekul att vara här! Mitt namn är Nils, och har sedan drygt ett år tillbaka varit bosatt i Malmö. Jag är född och uppvuxen i Kalmar, men har rötter på Norra Öland där jag spenderat de flesta av mina somrar under uppväxten. Efter studenten jobbade …

Läs mer.

Nyheter

EU-handslag för ökad delaktighet - Europaforum Hässleholm 2017

EU-handslag för ökad delaktighet - Europaforum Hässleholm 2017

Bakgrunden till EU-handslaget är utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10), som visade att både politiker och allmänheten i Sverige saknar kunskaper om hur EU påverkar den lokala politiken, samt om vad EU tar beslut om och hur dessa beslut fattas. EU-handslaget är ett initiativ från regeringen för att stärka kunskapen och delaktigheten hos centrala aktörer, för att tillsammans skapa bättre …

Läs mer.

Region Skåne och Kommunförbundet Skåne anordnade seminarium om gränsöverskridande samarbete

Region Skåne och Kommunförbundet Skåne anordnade seminarium om gränsöverskridande samarbete

Den 11 september arrangerade Region Skåne i samarbete med Kommunförbundet Skåne ett seminarium om gränsöverskridande samverkan, där EU:s Interregprogram låg i fokus. Maria Eriksson från Näringsdepartementet presenterade de gränsöverskridande möjligheterna genom Interreg-programmen, och poängterade den ekonomiska nyttan men framförallt mervärdet av ett välfungerande gränsöverskridande samarbete mellan kommunala och regionala aktörer. Skåne ingår i totalt fem olika Interregprogram. Under seminariet presenterades …

Läs mer.

SKL:s På gång inom EU hösten 2017

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nu publicerat höstens På gång inom EU, där man kan läsa om de EU-frågor som är aktuella under hösten 2017. Stort fokus ligger på EU:s framtid efter Brexit, och vilka vägar EU kan ta i och med Storbritanniens utträde ur unionen. SKL lägger även fokus på de socialpolitiska frågorna och höstens informella EU-toppmöte i Göteborg, samt …

Läs mer.

Vind i seglen i fokus vid State of the Union

Vind i seglen i fokus vid State of the Union

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll den 13 september 2017 det årliga talet State of the Union, där EU-kommissionens ordförande delar sin syn på hur läget i EU är, och vad som bör prioriteras i framtiden. Juncker betonade att EU:s ekonomiska återhämtning är fortsatt bra, och att tillväxten i Europa har varit stark de senaste åren. Investeringsplanen och dess insatser har …

Läs mer.

Utlysningar och projektmöjligheter

Europeiska Socialfonden (ESF)
Deadline: 14 september 2017 - 13 november 2017 inom PO2: Riv hinder för delaktighet
Utlysningen riktar sig till organisationer inom privat, offentlig och idéburen sektor för projekt där arbetslösa män och kvinnor mellan 16 - 64 år står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av funktionsnedsättningar, tidigare eller pågående sjukskrivning etc. Projekten ska bidra till att projektdeltagarna kommer i arbete, kommer närmare arbete,i studier, att nya eller beprövade metoder och/eller samarbetsmetoder beprövas eller utvecklas mellan berörda aktörer eller sektorer. 

Deadline: 31 augusti 2017 - 15 november 2017 inom PO2: Nyanländas och utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden
Utlysningen riktar sig till offentliga aktörer på nationell, regional eller lokal nivå. För projekt som ska hjälpa nyanlända och utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden och bättre matcha deras kompetens mot den lokala/regionala arbetsmarknadens behov.

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)
Ansökningar om förstudier inom områdena hållbar stadsutveckling, bredband och koldioxidsnål ekonomi är öppen för löpande utlysningar utanför ordinarie utlysningar. Se Tillväxtverket för mer information.

Interreg South Baltic
Deadline 13 november 2017 - 15 december 2017: Increased development of the South Baltic area's natural and cultural heritage assets into sustainable tourist destinations.
Medel finns även kvar i områdena grön teknologi och hållbar transport. En femte ansökningsomgång kommer vara öppen 13 november - 15 december 2017.

Månadens EU-projekt: Skåne Quattro Helix

Månadens EU-projekt: Skåne Quattro Helix

Då det moderna samhället är i konstant förändring är arbetet med att upprätthålla de öppna och demokratiska idealen en utmaning. Under senare år har de demokratiska värderingarna utsatts för hot från extremister på både politiska höger- och vänstergrupperingar och från religiösa grupperingar. I EU-projektet Skåne Quattro Helix - Att tillsammans möta anti-demokratiska handlingar och värderingar arbetar flera skånska aktörer med …

Läs mer.

EU vill belysa mervärdet med unionen

EU vill belysa mervärdet med unionen

Efter ett initiativ av nio medlemsstater söker nu projektet Let the stars shine, där de söker goda exempel för mervärdet av EU. Detta kan exempelvis vara projekt som möjliggjorts med finansiering via EU-fonder. Målet med projektet är att öka synligheten av vad EU möjliggör och för att sprida information om lyckade EU-projekt, och samtidigt inspirera andra att delta i EU-projekt. Alla som som …

Läs mer.

Mer info om kommande utlysningar uppdateras på hemsidan löpande.

Partnersök

Partnersök för ett Europa för medborgarna-nätverk

Partnersök för ett Europa för medborgarna-nätverk

Europa för medborgarna finns för att öka kunskapen om den Europeiska Unionen och samtidigt främja medborgarkontakt och föra Europa närmre invånarna. Programmet ska uppmuntra till diskussioner om Europas historia och framtid, men även visa upp Europas mångfald. Antwerpen letar efter partners för ett nätverksprojekt vars mål är att ge kommuner och regioner en tydligare koppling till Europa. Projektets syfte är …

Läs mer.

Kurs, konferens och events

Kommande EU-kurser hösten 2017

Det första utbildningstillfället äger rum den 17 oktober. Kursen Ekonomi i ansökning och drift av EU-projekt har som målsättning att skapa en trygghet i att hantera ekonomiska frågor inom ramen för både ansökningar och själva projektdriften. Vi lägger stor vikt vid hantering av kostnader; metoder för beräkning, Hur säkerställer vi att en kostnad blir godkänd?, Vad gäller för personal, resor och konsulter? …

Läs mer.

Nedan följer ett urval av kurser och events från vår hemsida.

Interreg ÖKS – Skandinavisk Partnerlab 

Till Skandinavisk Partnerlab den 3. oktober kan du sammen med aktører fra hele Skandinavien blive guidet fra introduktionsstadiet mod at skabe et fremtidigt samarbejde inden for fire forskellige områder: innovation, transport, beskæftigelse og grøn energi. Malmö Arena, Malmö.

European Week of Regions and Cities

Den 9-12 oktober 2017 arrangeras för 15:e året i rad en vecka för europeiska regioner och städer. Årets tema är Regioner och städer arbetar för en bättre framtid och under veckan arrangeras workshops, debatter och nätverksaktiviteter. Information om programmet, temaområden samt sidoevent finns här. Anmälan till eventet öppnar i juli 2017. Bryssel.

Municipal, regional and national co-operationwith the aim of bringing NEET´s back to studies and/or work, boosting integration and providing relevant competences to the labour market

10 oktober 2017. EWRC side-event. An urgent issue now and in the foreseeable future is the question of providing competences to the labour market in order to sustain growth. Sweden has accepted many refugees and it´s a resource we must take care of. Education and jobs are important tools for integration and we will in this seminar give examples of how this can be achieved by cooperating. Another key issue is how we handle the large group of mostly younger persons which for many reasons haven´t entered the labour market. The seminar addresses working with these groups and shares examples that has been proven successful. Anordnas av Kommunförbundet i Bryssel.

Konferens om Social innovation – Research and Policy of the Future: towards a comprehensive innovation policy

24-25 oktober 2017. Under konferensen kommer sociala uppfinnare, akademiker och politiker att samlas för att diskutera bland annat metoder och goda exempel som skapar socialförändring, resurser och medel som gör innovationsprocessen effektiv samt jämföra internationella social innovations praxis, policys och forskning. Bryssel.

Save the date – Nationell informationsdag Horisont 2020

25 oktober 2017. Vinnova arrangerar en informationsdag i Stockholm den 25 oktober med fokus på de strategiska prioriteringarna i programmet Horisont 2020. I oktober publiceras de sista utlysningarna för perioden 2018–2020 i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Ungefär 30 miljarder euro finns kvar att söka för olika forsknings- och innovationsprojekt under denna period. Stockholm, Sverige.

Broadband Days 2017

20-21 November 2017. Tvådagarsevent med fokus på bredbandsutveckling som arrangeras av EU-kommissionen. Under eventet kommer European Network of Broadband Competence Office att lanseras, samtidigt som nya digitaliseringssatsningar kommer att synas.

Kontakt

Johanna Haward
EU-samordnare
+46728854793
johanna.haward@kfsk.se

Kristina Jauhiainen Larsson
Brysselsamordnare
+46728854761
kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se

Nils Hermansson
EU-praktikant
+46728854762
nils.hermansson@kfsk.se

Besök oss på sociala medier