Sidhuvud

Nyhetsbrev EU & Internationella frågor

EU-valet är över, med högsta valdeltagandet på 20 år. Ett val som visar ett Europa som är mer splittrat idag och går åt olika håll. Liberaler, högerpopulister och gröna gick framåt, medan de traditionella partigrupperna tappade väljare. Den liberala gruppen ALDE+ med Macrons En Marche gick starkt framåt men hemma i Frankrike har det mindre symbolisk värde eftersom Le Pen fick lika många platser i Europaparlamentet som dem.

 

Det kommer att bli ett splittrat Europaparlament som kan ha svårare att fatta beslut och föra en enad front i frågor som migrations- och klimatfrågor. Om du är intresserad av att de senaste uppdateringarna om valet och statistik kan du hitta det på Europaparlamentets hemsida.

Men, vi har fortfarande spännande politiska händelser framför oss, redan den 27 maj inleds arbetet i Europaparlamentet att bilda politiska grupperingar. Mandatperioden kommer inledas den 2 juli i Strasbourg då man kommer att välja talman, 14 vice talmän, och då kommer också utskottens sammansättning och storlek att bestämmas. Redan tisdag den 28 maj påbörjar stats- och regeringscheferna diskussionen om tillsättandet av EU:s olika toppjobb; ordförandeposten till EU-kommissionen, ordförande till Europeiska rådet, ECB-ordföranden, talman i Europaparlamentet och EU:s utrikesminister. Efter att EU-kommissionens ordförande är utsedd, föreslår Medlemsländerna sina kommissionärer. Europaparlamentet ska både godkänna EU-kommissionens ordförande och fråga ut varje enskild kommissionär och sedan godkänna.

 

Under det traditionella rådsmötet under midsommarhelgen kommer rådet att besluta om den strategiska agendan som bestämmer inriktning på arbetet framåt, och om man lyckas fatta beslut om förhandlingstexterna i förhandlingsboxarna för långtidsbudgeten 2021-2027 kan det vara möjligt för rådet att fatta beslut om budgeten i oktober. Detta skulle ge önskad tid till programmering innan den nya långtidsbudgeten träder i kraft. Men, det är också vid detta möte som Medlemsländernas stats- och regeringschefer skall nominera sin kandidat till ordförandeposten för EU-kommissionen. Arbetet med att tillsätta de resterande kommissionärerna drivs sedan framåt av den nya ordföranden i samråd med Medlemsländerna med målet att en ny kommission kan vara på plats den 1 november 2019.

Vi kommer intresserat att följa utvecklingen, och återrapportera till er om vad som händer i dessa stora frågor och som kommer att forma det politiska landskapet inom EU framåt.

Nyhetsbrevet kommer dock att göra sommaruppehåll under juni och juli månad, för att återkomma i augusti med spännande uppdateringar! 

Glad sommar,

Kristina Jauhiainen Larsson, Samordnare för Brysselkontoret

Johanna Haward, EU-samordnare

Olle Andersson, EU-praktikant

---

Nyheter

Skånsk utveckling med FoUI och EU som verktyg

Den gemensamma nätverksträffen hölls i Lund den 27 maj där Kommunförbundet Skånes nätverk för kommunala EU-kontaktpersoner (Brysselnätverket) och nätverket för Forskning, Utveckling och Innovation (FoUI) möttes för gemensamma föreläsningar och diskussioner. Syftet med nätverksträffen var att ge en överblick över Skånes framtida utmaningar och möjligheter - var är vi idag och var är vi på väg? Läs mer.

EU:s stats och regeringschefer enades om Sibiuförklaringen

EU:s stats och regeringschefer enades om Sibiuförklaringen

Den 9 maj träffades EU:s stats och regeringschefer i den rumänska staden Sibiu för ett möte i det Europeiska rådet. Syftet med mötet var att ta fram prioriteringar och riktlinjer till de EU-institutioner som får ett nytt ledarskap under 2019. Ett tydligt resultat från mötet var Sibiuförklaringen vilket rådets ordförande Donald Tusk beskrev såhär:  Läs mer.

Europaforum Hässleholm och Mitt Europa 2019

Mellan den 7 och 9 maj arrangerades Europaforum Hässleholm vilket är en mötesplats där politiker, tjänstemän och medborgare samlas för att diskutera Europafrågor. En av de mest välbesökta tillställningarna var debatterna mellan de svenska partiernas toppkandidater. Deltagare var bl.a. Sara Skyttedal från Kristdemokraterna, Soraya Post från Feministiskt Initiativ och Helene Fritzon från Socialdemokraterna. Det arrangerades även seminarier, utbildningar och filmvisningar …

Läs mer.

Skånskt och svenskt deltagande i Horisont 2020.

Skånskt och svenskt deltagande i Horisont 2020.

Under april månad publicerade Vinnova sin årsbok om deltagandet i Horisont 2020, EU:s flaggskepp för forskning och innovation. Sverige har hittills varit framgångsrika när det gäller att beviljas medel från programmet då vi placerar oss på en åttonde plats över de länder som har beviljats mest stöd från programmet. Läs mer.

---
Nya regler angående plastartiklar

Nya regler angående plastartiklar

Europeiska rådet fattade i veckan det slutgiltiga beslutet att förbjuda de 10 mest använda engångsplastprodukterna i EU. Orsaken till beslutet är att engångsplasten står för hela 80% av nedskräpningen på ständer och hav vilket kostar EU 22 miljarder euro i miljöförstöring. Exempel på plastprodukter som kommer förbjudas är: Engångsbestick (gafflar, knivar, skedar och ätpinnar) Engångstallrikar Sugrör Bomullspinnar i plast Ballongpinnar …

Läs mer.

Studiebesök i Bryssel

I Bryssel var både arbetsmarknadsförvaltningen i Landskrona och Kommunförbundet Skånes projekt Hela vägen på studiebesök och använde Kommunförbundet Skånes Brysselkontors lokaler i Nordic House på Rue du Luxembourg i Bryssel. Vill du också komma till Bryssel, och göra studiebesök och använda våra lokaler. Läs mera här.

EU-kommissionens mandatperiod är utvärderad

EU-kommissionens mandatperiod är utvärderad

Varje år släpper The European Parliamentary Research Service en rapport där man utvärderar kommissionens arbete under året. Eftersom detta är kommissionens sista år har man även utvärderat kommissionens mandatperiod och hur man lyckats med sina prioriterade områden. När kommissionen tillträdde 2014 valde man att arbeta efter 10 prioriterade områden som ska styra kommissionens mandatperiod. Tanken är att man enkelt ska …

Läs mer.

Den fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen har släppts

Den fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen har släppts

Den 9 april släpptes den fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen. Rapporten konstaterar att energieffektiviteten har ökat i EU vilket har gjort att utsläppen av växthusgaser inte är lika tätt kopplat till ekonomisk tillväxt. Det kommer dock krävas mer grön energi då energianvändningen inom unionen har ökat de senaste åren. 

Läs mer.

---

Utlysningar och projektmöjligheter

AMIF öppnade ny utlysning 15 maj

Migrationsverket har nyligen öppnat en ny utlysning för fonden AMIF. AMIF står för den europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden och är EU:s stödfond för migrationsfrågor. 

Läs mer.

Interreg Nordsjön öppnar utlysningar 28 juni

Interreg Nordsjön utlyser medel för projektansökningar 28 juni till 11 oktober. Projektlängd 1-3 år. Nordsjön tillämpar två stegsansökningar, d.v.s. första ansökan är i ett enklare format. Till andra ansökan utvidgas projektpartnerskapet och ansökan blir mer detaljerad.  Programmet har medel kvar inom alla fyra områden: tillväxt, eko-innovation, en hållbar nordsjöregion och gröna transporter & mobilitet.

 För mer info se denna sida

 Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak öppnar ny utlysning 9 augusti

Nästa utlysning pågår den 9 aug – till 13 sept 2019 för projekt på 1-3 år längd. Samarbete krävs med partners i minst Öresundsregionen. Medfinansieringskravet är minst 50 % och max bidrag 50 %. Inriktningar och medel att söka (ca): Grön ekonomi - 8,3 miljoner, Transport - 3,4 miljoner och Sysselsättning - 4,3 miljoner

För mer info se denna sida

Intresserad av hur ett transportprojekt inom ÖKS fungerar och för vad man kan söka finansiering? Missa inte vårt filmade seminarium från 2018

---

Digital Cities Challenge: A strategy for EU cities in the 21st Century: 5 juni, Bryssel

Europeiska kommissionens Digital Cities Challenge Initiative arbetar med att omvandla 40 europeiska städer till att bli mer hållbara och teknologiskt utvecklade. Denna konferens kommer visa på vilka effekter smarta städer och teknologisk utveckling kan få på städer. Den kommer även diskutera vilken typ av politik som behövs när man ställer om städer till att bli mer hållbara. Konferensen riktar sig både till företag, politiker och tjänstemän och är gratis att delta på

 

Du kan läsa mer och konferensen på denna sida

Anmälan görs här

EU Sustainable Energy Week: 17-21 juni, Bryssel

EU håller Sustainable Energy Week (EUSEW) med temat "Att forma Europas energi framtid" 17-21 Juni 2019 i Bryssel. Programmet fokuserar på framtida hållbara energilösningar och syftar till debatt om ny politik och reglering, "bästa metoder" och framtida innovativa lösningar inom hållbar energi och klimat. Kom och träffa människor från företag, forskarvärlden, politik och administration som främjar och främjar energieffektivitet och förnybar energi. Hör om framgångsrik politik och konkreta initiativ som kan inspirera ditt arbete inom energi och klimatområdet.

Läs mer om evenemanget här

Horizon 2020 Energy Info Days: 25-27 juni, Bryssel

Om du är intresserad av att veta mer om stödmöjligheterna för forskning, innovation och marknadsabsorptionsprojekt inom grön energi, kan du redan kolla kalenderen på 25-27 Juni 2019. För informationsdagarna får du möjlighet att få hjälp med att förbereda en framgångsrik ansökan om Horizon2020-samtal. Det kommer också att anordnas "matchmaking events" varje eftermiddag, där du har möjlighet att samarbeta med alla deltagare, och där du också kan boka korta 1: 1 möten med intressanta aktörer i syfte att skapa nya samarbetsrelationer. 

Plats: Charlemagne building, Rue de la Loi 170, 1000 Bryssel, Belgien

Tid: 25 juni -  27 juni, 2019, klockan 09:00-18:00 

Anmälan görs här

Läs mer om evenemanget på denna sida

Regionalt Forum 2019: 30 augusti, Kristianstad

Civilsamhället är viktigt! Partnerskap behövs! Samverkan är lösningen! Skåne är ledande i landet på sektorsövergripande samverkan – vi var först i Sverige med att teckna en regional Överenskommelse, och vi har fler Idéburna Offentliga Partnerskap än andra regioner. Men gör vi tillräckligt? Har civilsamhället blivit en förvaltare istället för förändrare? Ger offentlig sektor verkligt inflytande till civilsamhället?

För att kunna nå ett hållbart Skåne måste vi arbeta över sektorsgränserna men kanske behöver vi själva förändras för att lösa framtiden samhällsutmaningar. Hur kan vi tillsammans förändra Skåne för att kunna arbeta i jämlika partnerskap?

Välkomna till Överenskommelsen Skånes årliga regionala forum – en energiinjektion till sektorsövergripande samverkan.

Plats: Högskolan Kristianstad
Tid: Fredag 30 augusti klockan 09:00-15:30

Anmälan görs här 

---

Besök oss på sociala medier