Sidhuvud

Nyhetsbrev EU & Internationella frågor

Det är nu mindre än en månad kvar till Europaparlamentsvalet i maj. I både Sverige och i Bryssel valspurtar nu partiernas kandidater. Vi ser framförallt att valdeltagandet är en viktig fråga, Sverige ligger generellt högt inom EU men röstdeltagandet är traditionellt lägre än vid nationella val. Varför är det då så viktigt att rösta även i EP-valet? Främst så är det en viktig demokratifråga, Europaparlamentet är ett av EU:s lagstiftande organ och valet i maj är ett så kallat direktval, det vill säga att vi som medborgare direkt väljer våra representanter. En röst för ett fortsatt starkt EU som bygger på värderingar som samarbete är en annan anledning, speciellt i ett val där röster för ett splittrat och mer nationalistiskt Europa spås öka. Framförallt när vi ser till ett större globalt perspektiv blir det allt tydligare att vi tillsammans inom EU har långt större chans att både påverka vår omvärld och främja tillväxt – inom ekonomi och handel, säkerhet och klimat.

Vad röstar du för i maj?

En fråga som vi ser seglat upp i samband med det kommande valet är vilken nytta EU-medlen egentligen har för oss i Sverige, får vi verkligen något tillbaka för det vi betalar? I svensk media har bland annat SR lyft frågan, intressant nog tog våra danska grannar en något annorlunda vinkel i ett liknande reportage. Jag tror att ni kan gissa vad vårt svar är men det är en högst relevant fråga. I nuvarande programperiod avsätts omkring en tredjedel av EU:s budget till regionalutveckling genom Europeiska Struktur och Investeringsfonderna (ESIF). Totalt rör det sig om cirka 350 miljarder euro under perioden 2014 – 2020. Att förmedla vilka resultat och var EU-medlen går är en viktig men inte alltid lätt uppgift. Någon som verkligen lyckas med denna svåra uppgift att visa på ett överskådligt sätt hur invånarnas pengar bidrar till att lösa gemensamma samhällsutmaningar är Interreg ÖKS. I kampanjen #overgransen visar ÖKS programmet att det lönar sig att gå över gränsen och vad gemensamma EU-projekt kan bidra med. Andra tips för den som är mer intresserad av att se resultat och inspireras är samlingssidan för EU-fonder i Sverige, Klimatsynk eller varför inte de EU-projekt vi samlat under KFSK:s Månadens EU-projekt.

I samma anda skulle vi också vilja uppmärksamma den årliga kampanjen Mitt Europa som i år pågår mellan 4–12 maj. I Skåne deltar ett 10-tal olika EU-projekt och organisationer under veckan, missa inte att delta du med! 

 

Med vänliga hälsningar

Johanna Haward, EU-samordnare

Kristina Jauhiainen Larsson, Samordnare för Brysselkontoret

Olle Andersson, EU-praktikant

---

Nyheter

EU och AI

EU och AI

USA och Kina är i dag världsledande inom Artificiell Intelligens (AI) som kommer att tillämpas i stor utsträckning i den privata och offentliga sektorn till att förverkliga värdet av den datadrivna digitala ekonomin utvecklas till fullo. EU kommer att göra storsatsningar i nästa programperiod 2021-2027 för att konkurrera om första platsen och göra stora investeringar

Läs mer om Europaparlamentsvalet

Läs mer om Europaparlamentsvalet

Europaparlamentsvalet närmar sig med stormsteg och det är nu mindre än en månad kvar. Vi har därför samlat intressanta hemsidor för dig som vill veta mer om det stundande EU-valet. I denna artikel kan du hitta information om EU-valet, hur du röstar, varför du ska rösta och hur du engagerar dig.

---
Brexit- vad händer nu?

Brexit- vad händer nu?

Den 10 april tog EU:s stats och regeringschefer beslutet att förlänga Brexit fram till 31 oktober. Detta innebär att Theresa May har fått ytterligare sex månader på sig att förhandla fram en lösning i det brittiska parlamentet. Utgången är fortsatt oviss och det är svårt att se vilken väg Storbritannien kommer ta.

---
Informationsseminarium Horisont 2020

Informationsseminarium Horisont 2020

Den 9 april höll Kommunförbundet Skåne och Energikontoret Skåne med stöd från Energimyndigheten ett informationsseminarium om finansieringsmöjligheterna för mindre organisationer inom H2020. 

Kommunförbundet Skånes nätverk för fastighetschefer på besök i Bryssel

Kommunförbundet Skånes nätverk för fastighetschefer på besök i Bryssel

Den 8-10 april var Kommunförbundet Skånes nätverk för Fastighetschefer i Bryssel. Programmet den 8-9 april inkluderade besök på EU-kommissionen med presentation om EU:s historia och politik, ELENA (European Local Energy Assistance), och hållbar upphandling. Presentation av Kommunförbundet Skånes Brysselkontor om möjligheter inom de tematiska sektorsprogrammen. 

Klimatutsläpp sänktes med en tredjedel

Nu har projektet Fossilbränslefria kommuner gått i mål. På tre år har tio skånska kommuner minskat sina klimatutsläpp med i genomsnitt 32 procent och flera av kommunerna har halverat utsläppen i sina verksamheter. På www.kfsk.se/fbf kan du ta del av verktyg, guider och inspiration.

---

Utlysningar och projektmöjligheter

Svenska institutet öppnar utlysning för samarbete inom Östersjöregionen

Om man som svensk organisation deltar i ett EU-projekt eller i ett flaggskepp för EU:s strategi för Östersjöregionen kan man nu få stöd från Svenska Institutet inom stödformen tredjelandsamverkan inom Östersjöregionen. Inom tredjelandsamverkan kan man söka EU-medel för att inkludera aktörer från EU:s Östliga partnerskap, Ryssland samt länder kring Östersjön. Syftet med stödformen är att skapa förutsättningar för fler partnerskap.

LIFE-utlysningarna öppnade 4 april

EU:s program för klimat och miljösatsningar, LIFE, har utlysningar öppna sen den 4 april. Programmet finansierar pilot & demonstrationsprojekt, stora regionala miljö och klimatprojekt samt utbyte av bäst praxis inom följande områden: 

• Miljö och resurseffektivitet (vatten, avfall, cirkulär ekonomi, energi etc.)

• Klimatbegränsning

• Klimatanpassning

• NaturBiologisk mångfald

Läs mer om utlysningarna på naturvårdsverkets hemsida 

ESF öppnade ny utlysning 17 april

ESF kommer öppna nästa utlysning den 17 april för att sedan stänga den 22 augusti. Utlysningen riktar sig till privata, offentliga och idéburna sektorer vilka kan söka inom programoråde ett och två.

Läs mer om utlysningen på ESF:s hemsida

 ERUF öppnade ny utlysning 30 april 

ERUF förväntas öppna en utlysning den 30 april för det sista av denna budgetperiods medel. Programmet har varit eftertraktat men än finns medel kvar. Prel. 2,5 miljoner för innovation, 3,5 miljoner till koldioxidsnål ekonomi och 16 miljoner inom "bredband". Den sistnämnda har fått ett nytt fokus från bredbandsutbyggnad till att mer handlar om digitaliserings strategier och andra möjligheter som ett utbyggt bredbandsnät innebär.

 För mer info se denna sida

Interreg Nordsjön öppnar utlysningar 28 juni

Interreg Nordsjön utlyser medel för projektansökningar 28 juni till 11 oktober. Projektlängd 1-3 år. Nordsjön tillämpar två stegsansökningar, d.v.s. första ansökan är i ett enklare format. Till andra ansökan utvidgas projektpartnerskapet och ansökan blir mer detaljerad.  Programmet har medel kvar inom alla fyra områden: tillväxt, eko-innovation, en hållbar nordsjöregion och gröna transporter & mobilitet.

 För mer info se denna sida

 Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak öppnar ny utlysning 9 augusti

Nästa utlysning pågår den 9 aug – till 13 sept 2019 för projekt på 1-3 år längd. Samarbete krävs med partners i minst Öresundsregionen. Medfinansieringskravet är minst 50 % och max bidrag 50 %. Inriktningar och medel att söka (ca): Grön ekonomi - 8,3 miljoner, Transport - 3,4 miljoner och Sysselsättning - 4,3 miljoner

För mer info se denna sida

Intresserad av hur ett transportprojekt inom ÖKS fungerar och för vad man kan söka finansiering? Missa inte vårt filmade seminarium från 2018

---

 Mitt Europa 2019  

Mellan 4 maj till 12 maj deltar Sverige återigen i informationskampanjen Mitt Europa. Syftet med kampanjen är att ge möjlighet till EU-finansierade projekt och företagssatsningar att öppna upp sina dörrar för att ge allmänheten möjlighet att upptäcka och lära sig mer om hur EU-pengar gör nytta i samhället.

Planerade evenemang i Skåne:

9 maj 2019: I år arrangeras Mitt Europa den 9 maj i Hässleholm, arrangörer är Europaforum Hässleholm, Europadirekt Hässleholm, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, EU-kontor Skånenordost och Business Class. Anmälan görs här

7-9 maj 2019: Sjöbo och Tomelilla planerar för ett tre-dagars evenemang för att uppmärksamma Mitt Europa samt kommande EP-val. Tema för dagarna är EU, mobilitet och kollektivtrafik samt digitalisering. Mer information och program presenteras inom kort. 

 

Interreg ÖKS workshop för samarbete över sundet - 6 maj 

6 maj 2019. Greater Copenhagen EU-office och Kommunförbundet Skånes Brysselkontor kommer att anordna en workshop i Malmö (Malmö stadshus) den 6 maj 2019 kl 10:00-16:00. Programmet vänder sig till dig som är EU-samordnare i Skåne, Själland eller Köpenhamn regionen. 

Förutom presentationer från Interreg ÖKS-sekretariatet, Region Skåne, Innovation Skåne,  Köpenhamns EU-kontor, Kommunförbundet Skåne, kommer workshopen att innehålla tre grupparbeten och presentation av redan framgångsrikt genomförda ÖKS projekt av Innovation Skåne och Nordjobb. Workshopen kommer att vara ett tillfälle att skapa kontakt mellan EU ansvariga i kommunerna från olika kommuner/regioner med liknande behov och utmaningar, och på det sättet skapa det första steget med inledande samtal om möjliga samarbeten för potentiella Interreg ÖKS-projekt.

 Platserna är begränsade (40 platser), så först till kvarn gäller!

Anmälan till kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se

Brysselnätverket och nätverket för FoUI-strategi - 27 maj

Välkommen till en gemensam nätverksträff för Kommunförbundet Skånes Brysselnätverk för EU-samordnare i de skånska kommunerna, och Kommunförbundet Skånes nätverk för FoUI-strategi i de skånska kommunerna. Vi inleder dagen med att ge en överblick över Skåne idag och med dess utmaningar och möjligheter, för att gå vidare med de verktyg som finns att bemöta de behov vi ser i Skåne idag

Målgrupp:

Kommunförbundet Skånes Brysselnätverket (EU-samordnare i kommunerna), samt kommunalt anställda i Skåne som arbetar med EU-frågor. Kommunförbundet Skånes nätverk för FoUI-strategi, samt de som arbetar med forsknings, innovation och utvecklingsfrågor i de skånska kommunerna.

Tid: 27/5, kl 09:00 - 15:30

Plats: Hotelll Lundia, Knut den stores Torg 2, Lund    

Anmälningar och mer information finns denna sida 

Nätverksträff och upptaktsträff för dig som vill utveckla produkter för demensvården - 27 maj

Träffen riktar sig till dig som är intresserad av att verifiera, testa och utveckla produkter för demensvården. På nätverksträffen, som också är en upptaktsträff för ansökningsomgång 2 i DIDEC, kommer du som deltagare att få en insikt i demens och svensk demensvård, vilka behoven är och vilka möjligheter DIDEC kan erbjuda dig som företag.

Datum och tid: 27/5, kl. 8.30 – 13.00

Plats: Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, Malmö

Läs mer om nätverkträffen här

Klicka här för att anmäla dig!

---

Besök oss på sociala medier