Sidhuvud

Nyhetsbrev EU & Internationella frågor

Mars 2019 skulle vara nedräkningens månad för Brexit, men sällan har en EU fråga bevakats så intensivt i pressen som Storbrittaniens oförmåga att bestämma sig för hur de verkligen vill ha det – lämna eller stanna kvar, och på vilket sätt. Denna smärtsamma process lämnar ingen EU-intresserad oberörd, och det är inte bara bland de som är direkt inblandade i förhandlingarna som en viss Fatigue (trötthet) har smugits sig på. 

Men, det är en viktig process och den kommer att påverka det som är viktigt för oss framåt i tiden, som EU:s långtidsbudget och Europaparlamentsvalet. Så, även om Brexit har påverkat processen för förhandlingen av långtidsbudgeten och legat på agendan för nästan varje toppmöte så börjar det komma nyheter och förhandlingsboxar som stängs – läs tex om de preliminära överenskommelserna för Horizon Europe och CEF i detta nyhetsbrev.

Dessa viktiga frågor kommer att behandlas under Europaforum Hässleholm, och registreringen är nu öppen och stort fokus under Europaforum är på ungt deltagande i Europaparlamentsvalet. Den 25 mars hade Kommunförbundet Skånes Brysselkontor besök från en samhällsvetenskaplig klass från Ystads gymnasium, som kommer att vara ansvariga för EU-informationen och Europaparlamentsvalet på deras skola. Vi hoppas att ni som läser nyhetsbrevet känner till möjligheten för kommunerna att använda Kommunförbundet Skånes Brysselkontor, både vid lån av lokaler för konferenser och för studiebesök.

Ni hittar information om möjligheter till studiebesök på vår websida, och där kan ni också hitta mer information om de event som vi anordnar i Skåne under våren.

 

Med vänliga hälsningar

Kristina Jauhiainen Larsson, Samordnare för Brysselkontoret

Johanna Haward, EU-samordnare

Olle Andersson, EU-praktikant

---

Månadens EU-evenemang

Under den senaste månaden så har det inte varit brist på EU-aktiviteter i Skåne! Här är några tips från de aktiviteter som vi på Kommunförbundet Skåne och våra kommuner anordnat.

Den 7e mars så möttes vi i vårt nätverk för kommunala EU-tjänstepersoner – Brysselnätverket – för en förmiddag med fokus på forskning och innovation. Värd för träffen var Sjöbo kommun och vi fick fina presentationer från lokala FoI exempel såsom Innovationscenter för landsbygden och Marint Centrum i Simrishamn. Från Kommunförbundet Skåne berättade Marja Boström, FoU strateg, om vinsterna av kommunforskning och hur kommunal verksamhet kan utvecklas i samarbete med forskning och akademi. På vår hemsida hittar ni mer information om forskningssamverkan.

Veckan efter träffade vi svenska ESF-rådet i Malmö för en dialogträff tillsammans med våra kommuner. ESF-rådet presenterade en lägesrapport och resultatanalys av arbetet i Skåne-Blekinge såhär långt, bland annat lyftes de goda resultat man sett inom Sysselsättningsinitiativet för unga (PO3) där man ser mycket god implementering av projektresultat med lärdomar och metoder som lever kvar även efter projektslut. Dagen avslutades med diskussioner om kommunernas kommande behov och efterfrågningar för framtiden. Missa inte kommande utlysning som öppnar den 17 april – 22 augusti, mer information publiceras löpande på ESF-rådets hemsida

Ett annat tips att uppmärksamma är SKL:s arbete inom EU & internationella frågor. Ni har väl inte missat att SKL driver ett nätverk för lokala EU-samordnare? Nätverket besökte Lund under två dagar i mars och är öppet att ansluta sig till för intresserade kommuner. KFSK var på plats och berättade om vår verksamhet under en av dagarna. Från SKL vill vi också tipsa om samlingssidan ”Lär andra om EU” med massor av bra information samlad på ett ställe.

Mars avslutades med fokus på ungas delaktighet i EU. Tillsammans med Lunds kommun och Europadirekt Hässleholm och representanter från Lunds ungdomsombud, Europaparlamentet och Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) anordnade vi en träff för kommunala tjänstepersoner som arbetar med barn och unga. MUCF är svensk kontaktpunkt för Erasmus+, Europa för medborgarna programmet samt Solidaritetskåren. Man kommer gärna ut och tipsar om de många möjligheter som de olika programmen erbjuder, tveka inte att kontakta handläggarna för ett besök i din förvaltning eller kommun. Bland annat så erbjuds internationella kurser där man kan fördjupa sina kunskaper i projektutveckling, social inkludering, ungas delaktighet med mycket mera – omkostnaderna för utbildningen täcks dessutom! För mer information besök https://www.mucf.se/ och https://www.salto-youth.net/. Vid träffen deltog även Europaparlamentets Sverigekontor som berättade mer om kommande Europaparlamentsval och kampanjen – ”Den här gången röstar jag”. Kampanjen samlar information om Europaparlamentet men framförallt mycket information om hur EU påverkar oss som individer. Intresserad av att veta mer om hur man röstar och varför man bör rösta? – besök https://www.eu-val.eu/

---

Nyheter

Anmälningarna till Mitt Europa 2019 har öppnats!

Anmälningarna till Mitt Europa och Europaforum Hässleholm 2019 har öppnats!

Mellan 4 maj till 12 maj deltar Sverige återigen i informationskampanjen Mitt Europa. Syftet med kampanjen är att ge möjlighet till EU-finansierade projekt och företagssatsningar att öppna upp sina dörrar för att ge allmänheten möjlighet att upptäcka och lära sig mer om hur EU-pengar gör nytta i samhället. I år arrangeras Mitt Europa den 9 maj i Hässleholm, arrangörer är …

Preliminär överenskommelse för CEF Connecting Europe Facility

Preliminär överenskommelse för CEF Connecting Europe Facility

Den största fonden för infrastruktur investeringar CEF-programmet (Fonden för ett sammanlänkat Europa) kommer att förlängas över nästa långtidsbudgetperiod (2021-2027). En preliminär överenskommelse har nåtts mellan det Europeiska rådet och Europaparlamentet. En andra omgång av programmet kommer att lanseras, och programmet ses som en del i att respektera de långsiktiga decarboniseringsåtagandena men också för att inkludera arbetstillfällen, och uppnå smart, hållbar …

Läs mer.

Ren energi för alla

Ren energi för alla

Den 26 mars röstade Europaparlamentet för nya regler till elmarknaden. Man antog då fyra nya lagar kopplade till paketet Ren energi för alla i EU. Syftet med de nya lagarna är att göra elmarknaden renare och mer konsumentvänlig, samt öka de gränsöverskridande flödena av el och minska energifattigdom. Det finns sedan tidigare en informell överenskommelse i ministerrådet med Europaparlamentet angående …

Europeiska regionkommittén lanserar politisk enkät för integrationsfrågor

Europeiska regionkommittén lanserar politisk enkät för integrationsfrågor

Asyl och integration är en viktig fråga den Europeiska regionkommittén som vill se en tredubbling av EU:s Asyl och migrationsfond (AMIF). Man menar att EU-kommissionen lägger för stor vikt vid EU:s yttre gränser och glömmer bort de viktiga integrationsfrågorna inom EU. För att belysa det regionala perspektivet och de problem som lokala politiker står inför, har man nu lanserat en …

Ystads gymnasium på besök på Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Den 25 mars kom 11 elever och deras lärare Peter Diurhuus Gundersen från Samhällsvetenskaplig linje från Ystads gymnasium på besök till Kommunförbundet Skånes Brysselkontor för att få veta mera om hur Sverige påverkas av EU, och hur Sverige påverkar EU, och hur de olika EU institutionerna fungerar inkluderat aktuella och brännande frågor inom EU-samarbetet, just nu. Gruppen fick också träffa …

Läs mer.

---

Kommunförbundet Skånes arbetsutskott på besök i Bryssel

Under tre dagar, den 17-19 mars, var Kommunförbundet Skånes arbetsutskott på besök i Bryssel. Under 2019 är följande områden prioriterade för Kommunförbundet Skåne och kommunerna: digitalisering, integration, klimatfrågor och energieffektivisering, civil beredskap och kriskommunikation. Därför fokuserade besök och föreläsningar på nulägesrapportering om digitalisering och energi, och finansiella möjligheter för kommunerna under besök hos EU-kommissionen. På agendan fanns också besök hos …

Läs mer.

---
Nu kan du bli en del av Interreg volunteer youth-programmet

Nu kan du bli en del av Interreg volunteer youth-programmet

Programmet ”Interreg volunteer youth” riktar sig till ungdomar som är intresserade av att arbeta med frågor som rör gränsöverskridande samarbeten inom EU. Som volontär kommer man antingen arbeta med att informera allmänheten om pågående interreg-projekt, eller så arbetar man direkt med att stötta implementeringen av Interreg-projekten. Som volontär arbetar man mellan två till sex månader och man har möjlighet att …

Läs mer.

---
Preliminär överenskommelse om sektorsprogrammet Horizon Europe

Preliminär överenskommelse om sektorsprogrammet Horizon Europe

Den 20 mars nådde ministerrådet och Europaparlamentet en överenskommelse om hur Horizon Europe skall utformas under programperioden 2021-2027. Budgeten är ännu inte bestämd, men denna överenskommelse gör det möjligt för EU-kommissionen att påbörja implementeringen av programmet. Ökat stöd kommer att finnas för samhällsvetenskap och humaniora...

---
---

Utlysningar och projektmöjligheter

LIFE-utlysningarna öppnar 4 april

Utlysningarna inom LIFE 2019 kommer öppnas den 4 april. Man kan söka EU-medel inom båda delprogrammen som riktar sig mot miljö och klimat. Läs mer om utlysningarna här

 

ESF öppnar ny utlysning 17 april

ESF kommer öppna nästa utlysning den 17 april för att sedan stänga den 22 augusti. Utlysningen riktar sig privata, offentliga och idéburna sektorer vilka kan söka inom programoråde ett och två. Läs mer om utlysningen på ESF:s hemsida

ERUF öppnar ny utlysning 30 april

Nästa utlysning inom ERUF öpnnar den 30 april och stänger den 22 augusti. Stöd kan sökas för projekt inom insatsområdena Innovation, koldioxidsnål ekonomi och bredband. Läs mer om utlysningen på ERUF:s hemsida 

---
Kommande EU-kurser hösten 2017

Praktisk projektledning – Att leda projekt - 2 dagar

24-25 april 2019 – Lund

här hittar du mer information och anmälan

 Informationsträff om H2020

Den 9 april 2019. Det finns stora möjligheter att söka EU-finansiering för att växla upp det skånska arbetet med förnybar energi, smarta städer och energieffektiva bostäder, lokaler och transporter. Kommunförbundet Skåne bjuder nu in till ett seminarium där vi sätter fokus på Horisont 2020. Anmälan görs här 

 

Mitt Europa 2019

Mellan 4 maj till 12 maj deltar Sverige återigen i informationskampanjen Mitt Europa. Syftet med kampanjen är att ge möjlighet till EU-finansierade projekt och företagssatsningar att öppna upp sina dörrar för att ge allmänheten möjlighet att upptäcka och lära sig mer om hur EU-pengar gör nytta i samhället.

Planerade evenemang i Skåne:

9 maj 2019: I år arrangeras Mitt Europa den 9 maj i Hässleholm, arrangörer är Europaforum Hässleholm, Europadirekt Hässleholm, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, EU-kontor Skånenordost och Business Class. Anmälan görs här

7-9 maj 2019: Sjöbo och Tomelilla planerar för ett tre-dagars evenemang för att uppmärksamma Mitt Europa samt kommande EP-val. Tema för dagarna är EU, mobilitet och kollektivtrafik samt digitalisering. Mer information och program presenteras inom kort. 

 

Interreg ÖKS workshop för samarbete över sundet

6 maj 2019. Greater Copenhagen EU-office och Kommunförbundet Skånes Brysselkontor kommer att anordna en workshop i Malmö (Malmö stadshus) den 6 maj 2019 kl 10:00-16:00. Programmet vänder sig till dig som är EU-samordnare i Skåne, Själland eller Köpenhamn regionen. 

Förutom presentationer från Interreg ÖKS-sekretariatet, Region Skåne, Innovation Skåne,  Köpenhamns EU-kontor, Kommunförbundet Skåne, kommer workshopen att innehålla tre grupparbeten och presentation av redan framgångsrikt genomförda ÖKS projekt av Innovation Skåne och Nordjobb. Workshopen kommer att vara ett tillfälle att skapa kontakt mellan EU ansvariga i kommunerna från olika kommuner/regioner med liknande behov och utmaningar, och på det sättet skapa det första steget med inledande samtal om möjliga samarbeten för potentiella Interreg ÖKS-projekt.

 Platserna är begränsade (40 platser), så först till kvarn gäller!

Anmälan till kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se

---

Besök oss på sociala medier