Sidhuvud

Nyhetsbrev EU & Internationella frågor

Så var ännu en månad snart slut, februari har bjudit på mycket intressanta nyheter och nya möten vilket ni kan läsa mer om nedan. Bland annat så rapporterar Johanna från Kommunförbundet Skånes första Styrelsemöte med Euroregion Baltic i Klaipeda, Litauen. Euroregion Baltic samarbetet är nytt för 2019 och vi ser fram emot att utveckla och fördjupa vårt samarbete med våra grannar i Östersjöregionen. 

Vi har också blivit med rörlig bild! Missa inte intervjun med EU-projektet Sluta Skjut, senast ut i vår serie "Månadens EU-projekt" där vi vill visa på projektsatsningar inom Skåne för att sprida lärdomar och erfarenheter. 

Annars så blickar vi framåt mot våren, redan i mars så har vi en rad tillfällen inplanerade där vi träffar våra medlemmar i olika sammanhang. Är du nyfiken på vad som är på gång så besök gärna vår hemsida, här får du senaste nytt samt information om kommande kurser, konferenser och möten. 

Med vänliga hälsningar

Johanna Haward, EU-samordnare
Kristina Juahiainen Larsson, Samordnare för Brysselkontoret
Olle Andersson, EU-praktikant

---

Den 26 maj hålls det kanske viktigaste EU-valet någonsin. Vill du vara med och hjälpa till att sprida kampanjen för ett ökat valdeltagande - Den här gången röstar jag - på nätet eller genom att arrangera en aktivitet?

Vi vill gärna träffa dig för att prata mer om kampanjen och utbyta idéer kring hur vi tillsammans kan uppmärksamma EU-valet och sprida kampanjen - både online och offline - till så många som möjligt. Kanske har du bra förslag på aktiviteter som du skulle vilja anordna där du bor? Kanske vill du komma i kontakt med andra som också engagerar sig inför EU-valet? Kanske vill du veta mer om valet och kampanjen och därefter ta ställning till hur du kan hjälpa till? Du är varmt välkommen oavsett utgångspunkt och förutsättningar.  

Låter det intressant? Varmt välkommen till Gloria's restaurang och sportsbar (Lund) den 26 mars 2019, kl 16.30 - ca 18.00. För mer information och anmälan. 

Varmt välkomna hälsar Europaparlamentets kontor i Stockholm!

---

Nyheter

Kommunförbundet Skåne ansluter till Euroregion Baltic!

Kommunförbundet Skåne ansluter till Euroregion Baltic!

Sedan den 1 januari så ingår Kommunförbundet Skåne i Östersjösamarbetet Euroregion Baltic . Beslutet togs av KFSKs styrelse redan under hösten 2018 men det nya medlemskapet trädde i kraft först efter årsskiftet. Euroregion Baltic eller ERB är ett politiskt samarbete som pågått sedan 1998. Samarbetet samlar 8 regioner från Sverige, Danmark, Polen, Litauen och Ryssland. Samarbetet har som mål att …

---
Månadens EU-projekt: Sluta skjut

Månadens EU-projekt: Sluta skjut

 Gruppvåldsintervention eller GVI är en amerikansk metod som bygger på att polis, kriminalvården och socialtjänsten koordinerar sina insatser mot våldsamma gäng eller grupper. Metoden har varit framgångsrik i flera amerikanska städer där antalet dödskjutningar har sjunkit. Det unika med metoden är inte själva arbetet som varje myndighet utför, utan det unika är att myndigheternas insatser är koordinerade och …

---
Temat för EWRC är klart

Temat för EWRC är klart

EWRC står för European Week of Regions and Cities och har sedan 2003 varit ett återkommande event i Bryssel. Under en vecka möts politiker, näringsliv och intresseorganisationer för att prata regionalpolitik och stadsbyggnad. Under veckan samlas över 6000 deltagare från olika länder inom EU. Det arrangeras debatter, föreläsningar och workshops vilket ger framtida nätverksmöjligheter. Förra veckan arrangerade europeiska regionalkommittén till …

---

Avslutande konferens för SBPIN-projektet

SBPIN är ett nätverksprojekt som har till uppgift att sammanföra politiker och tjänstemän för att möjliggöra fler transnationella samarbetsprojekt och öka kunskapen om lokal utveckling. Under projektet har politiker och tjänstemän från Polen, Danmark och Sverige träffats i åtta olika workshops som alla innehållit föreläsningar, studiebesök och diskussionsseminarier.  Förra veckan hölls den åttonde och avslutande workshopen på Kommunförbundet Skåne. Projektet …

---
Stort intresse för Glokala Sverige

Stort intresse för Glokala Sverige

Målet med Glokala Sverige är att utbilda och kommuner och regioner i hur man ska uppnå Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen. Projektet drivs av SKL och svenska FN-förbundet vilka förra året testade projektet i sju olika kommuner där bl.a. Malmö Stad ingick. Under pilotprojektet tog man fram utbildningsmaterial och höll föreläsningar hos kommunerna för att på så sätt öka …

---
Erasmus+ slår nya rekord

Erasmus+ slår nya rekord

EU-kommissionen släppte i början av januari en rapport om programmet Erasmus+. Rapporten använde statistik från 2017 vilket visade att deltagandet i programmet aldrig har varig högre. Programmet startade för 30 år sedan och har sedan starten främjat internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, idrott och ungdom. Programmet ska stötta unga människors engagemang i gränsöverskridande erfarenheter, vilket kan vara utbytesstudier eller …

---

Utlysningar och projektmöjligheter

URBACT-utlysning med fokus på hållbar stadsplanering

URBACT-utlysning med fokus på hållbar stadsplanering

URBACT är ett nätverks och lärandeprogram som finansierar stadsbyggnadsutveckling inom Europa. Tanken är att ett ökat samarbete mellan kommuner och städer kommer öka kunskapen om den hållbara stadsutvecklingen. Tidigare har Länsstyrelsen Skåne deltagit i projektet Change där även fem skånska kommuner deltog. Nu har URBACT öppnat en ny utlysning som riktar sig till kommuner och regionala bolag som vill arbeta …

---
Utlysning inom COSME-programmet

Utlysning inom COSME-programmet

Fram till den 4 april 2019 finns det möjlighet att ansöka om stöd inom COSME-programmet. Utlysningen kallas European Cluster Excellence Programme och syftar till att öka samarbete och nätverkande mellan olika företagskluster. Målet är att öka kunskapsspridningen och hjälpa klusterorganisationer och dess medlemmar att hitta nya lösningar och färdigheter. Den som kan söka måste vara en juridisk person som utgör …

---
Nya möjligheter att söka kulturstöd

Nya möjligheter att söka kulturstöd

Horizon 2020 har öppnat en ny utlysning som riktar sig till konstprojekt som letar nya sätt att tänka och hantera samhällsutmaningar. EU-Kommissionen skriver såhär i den nya utlysningen: ”Ansökningar ska identifiera och studera konstnärliga produktioner som har genererat nya sätt att tänka, engagera sig och agera i förhållande till samtida utmaningar i samhällen i Europa”…”de ska identifiera och analysera projekt …

Partnerskapsförfrågningar

Partnersök inom URBACT för att ingå i ett planeringsnätverk

Métropole Rouen Normandie letar nu efter partners som kan ingå i deras nätverk som tillsammans ska ta fram en handlingsplan mot klimatförändringar. Tillsammans ska nätverket hitta nya förslag för att göra sin stad mer hållbar och miljövänligare. Man vill särskilt ta fram en handlingsplan för hur man ska göra städerna helt fossilbränslefria.

Typ av partner

Man letar nu efter städer eller kommuner som har som mål att bli helt fossilfria och minska sin klimatpåverkan. Det ideala är om staden eller kommunen har över 100 000 invånare vilket underlättar när man ska ta fram gemensamma handlingsplaner.

 Deadline för utlysningen: 17 april 2019

Finansieringsgraden ligger på 70%

Mer information om utlysningen kan du hitta här

Kontaktperson: Yoann Clouet, yoann.clouet@normandie.fr

Partnersök inom Erasmus+ - strategiska partnerskap för vuxenutbildning

 Projektet HoMe bygger på att ta fram sexualundervisningsmaterial för personer med funktionsvariationer eller autism. Projektet drivs av det tyska universitet Merseburg, vilka även har med sig fyra andra partners. Hittills har projektet varit uppskattat och undervisningsmaterialet har spridits och använts av lärare och föräldrar. Nu vill projektdeltagarna utveckla materialet ytterligare genom att skapa en onlineplattform där personer med funktionsvariationer kan ta del av sexualundervisningsmaterialet utan kostnad. Man vill kunna göra materialet tillgängligt i form av appar, websidor och andra medier.

 Typ av partner

HoMe letar nu efter en partner med praktisk erfarenhet inom utbildning av personer med funktionsvariationer eller autism. Det är inte specifikt uttryckt vilket typ av aktör som man önskar, men nuvarande partners är frivilligorganisationer, sjukvårdsmyndigheter och universitet. Det viktiga är att partnern arbetar med personer med funktionsnedsättning.

Tanken är att partnern kan dela med sig av den praktiska erfarenheten över vilka former av utbildningsmaterial som fungerar bäst. Partnern kommer kunna delta i utformningen av materialet och påverka den slutliga produkten.

 Deadline är den 20 mars 2019

Utlysningen kan du hitta här 

Finansieringen är schablonbaserad

Kontaktperson är Dr. Antje Dallmann - antje.dallmann@verwaltung.uni-halle.de

Partnersök inom Nordsjöprogrammet – Cykel som skoltransport

Målet med detta projekt är att undersöka hur man får barn att cykla till skolan istället för att åka bil eller buss. Man vill bättre förstå vilka sorts insatser som fungerar för att underlätta för barn att själva ta sig till skolan. Man vill främst förstå vad som kan göras på kommunal och regional nivå och hur dessa aktörer kan skapa fler möjligheter för barn som vill cykla istället för att åka buss eller bil. Ett problem är att andelen barn som cyklar till skolan har sjunkit vilket även gäller gymnasieungdomar. Detta göra att utsläppen har ökat och barns vardagliga motion minskar. Genom att barn får möjlighet att cykla kan de få en större rörlighet i samhället och samtidigt minska koldioxidutsläppen.

Typ av partner

Projektet söker nu regionala eller kommunala aktörer som har ett starkt engagemang för cykel som transportmedel. Man söker också skolor som är villiga att agera piloter i detta nya projekt som kommer utvärderas och analyseras noggrant. Man letar även universitet eller institut som vill bidra med forskning och utvärdering av projektet. Man söker även efter partners med expertis inom kommunikation och budskapsspridning

 Deadline för utlysningen är 8 april 2019

Utlysningen kan du hitta här

Finansieringsgraden ligger på 50%

Kontaktpersoner: Agneta Karlsson - agneta.a.carlsson@kronoberg.se

                            Linda Reinholdsson - linda.reinholdsson@sbhss.eu 

---
Kommande EU-kurser hösten 2017

Praktisk projektledning att medverka i projekt

12 mars 2019 – Lund

här hittar du mer information och anmälan

Praktisk projektledning – Att leda projekt - 2 dagar

24-25 april 2019 – Lund

här hittar du mer information och anmälan

Ungas delaktighet i EU

26 mars 2019. Informationsmöten i Lund och Hässleholm. Klara punkter är Europaparlamentet i Sverige med deras kampanj ”Den här gången röstar jag” och information från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhället, MUCF, om EU-programmet Erasmus+ ung och aktiv

Anmälan och program för Hässleholm

Anmälan och program för Lund 

 

Informationsträff om H2020

Den 9 april 2019. Det finns stora möjligheter att söka EU-finansiering för att växla upp det skånska arbetet med förnybar energi, smarta städer och energieffektiva bostäder, lokaler och transporter. Kommunförbundet Skåne bjuder nu in till ett seminarium där vi sätter fokus på Horisont 2020.

 

Save the date: Mitt Europa 2019

Mellan 4 maj till 12 maj deltar Sverige återigen i informationskampanjen Mitt Europa. Syftet med kampanjen är att ge möjlighet till EU-finansierade projekt och företagssatsningar att öppna upp sina dörrar för att ge allmänheten möjlighet att upptäcka och lära sig mer om hur EU-pengar gör nytta i samhället.

Planerade evenemang i Skåne:

9 maj 2019: I år arrangeras Mitt Europa den 9 maj i Hässleholm, arrangörer är Europaforum Hässleholm, Europadirekt Hässleholm, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, EU-kontor Skånenordost och Business Class.

7-9 maj 2019: SÖSK kommunerna planerar för ett tre-dagars evenemang för att uppmärksamma Mitt Europa samt kommande EP-val. Tema för dagarna är EU, mobilitet och kollektivtrafik samt digitalisering. 

Mer information och program presenteras inom kort. 

 

Save the date – Interreg ÖKS workshop för samarbete över sundet

6 maj 2019. Greater Copenhagen EU-office och Kommunförbundet Skånes Brysselkontor kommer att anordna en workshop i Malmö (Malmö stadshus) den 6 maj 2019 kl 10:00-16:00. Programmet vänder sig till dig som är EU-samordnare i Skåne, Själland eller Köpenhamn regionen. 

Förutom presentationer från Interreg ÖKS-sekretariatet, Region Skåne, Innovation Skåne,  Köpenhamns EU-kontor, Kommunförbundet Skåne, kommer workshopen att innehålla tre grupparbeten och presentation av redan framgångsrikt genomförda ÖKS projekt av Innovation Skåne och Nordjobb. Workshopen kommer att vara ett tillfälle att skapa kontakt mellan EU ansvariga i kommunerna från olika kommuner/regioner med liknande behov och utmaningar, och på det sättet skapa det första steget med inledande samtal om möjliga samarbeten för potentiella Interreg ÖKS-projekt.

 Platserna är begränsade (40 platser), så först till kvarn gäller!

Anmälan till kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se

---

Besök oss på sociala medier