Sidhuvud

Efter jul- och nyårshelgerna börjar nu vårens EU-arbete komma i gång ordentligt och de riktigt stora frågorna under våren kommer förstås att vara EU:s framtida långtidsbudget, Europaparlamentsvalet och Brexit. Flera av dessa frågor är ovanligt svåra att lösa.

Efter nästan två års förhandlande mellan den brittiska premiärministern och EU:s regeringschefer har man kommit fram till ett utträdesavtal för Storbritannien från EU.  Men, efter att Theresa Mays Brexitavtal röstades ner i det brittiska parlamentet med historiskt höga siffror, hade man tisdag den 29 januari en ny omröstning i parlamentet. I omröstningen vann Theresa Mays förslag om att åka tillbaka till Bryssel och omförhandla back-stopen i det utträdesavtal som slutligen slöts under december toppmötet 2018. EU27 – regeringscheferna – var snabba att grusa förhoppningarna om att detta skulle vara möjligt, utan att britterna kommer med något helt nytt som man kan förhandla om. Så vi rycker allt närmare ett hård Brexit den 29 mars, vilket förväntas påverka svensk handel men även forskning och innovation kan komma att påverkas mycket, då britterna är en av Sveriges viktigaste samarbetspartner inom dessa områden.

SKL har också identifierat Brexit som en av de viktigare händelserna inom EU under våren, och man publicerade nyligen följande prioriterade frågor under 2019:

• EU:s framtida långtidsbudget 2021–2027

• En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020  

• Den sociala dimensionen av EU

• Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU

• EU:s vattendirektiv – bättre hänsyn till lokala förutsättningar

• Lokalt och regionalt arbete för en cirkulär ekonomi med minskad plastanvändning i Europa

• Mobilitet och infrastruktur

• EU:s kommande forskningsprogram - Horisont Europa 

Vi drar också allt närmre vårens stora politiska händelse Europaparlamentsvalet vilket går av stapeln den 26 maj i Sverige, men det är möjligt att poströsta från och med den 6 maj. Partierna har redan nu publicerat sina toppnamn och kandidater. Europaparlamentet har inlett en mycket informativ satsning för att stärka valdeltagandet och kunskapen kring EU. Bland annat hemsidan Vad EU gör för mig och kampanjen Den här gången röstar jag. EU:s påverkan men också de möjligheter medlemskapet ger kommunerna är stor. Europaparlamentsvalet är därför en viktig fråga även för kommunal nivå vilket också syns tydligt i SKL:s publikation EU i lokalpolitiken, vilken uppdaterades senast förra året. Med en ny regering på plats är det också intressant att höra vilka visioner partierna har för EU. Den 15 februari kan man delta eller lyssna på webbsändningen av EU-kommissionens representationskontor i Sverige, tankesmedjorna Arena Idé, Fores och Timbro utfrågning av partierna för att de ska presentera sina visioner för EU. 

Våren 2019 innehåller minst sagt många intressanta och stora frågor för Europa, i dagarna lade också EU-kommissionen fram ett reflektionspapper som uppföljning till den vitbok om EU:s framtid som de presenterade under 2017. Reflektionspappret är ett diskussionsunderlag om ett hållbarare EU 2030. Vi vill också lyfta det erbjudande om att komma in med prioriteringar till Region Skåne som skickades ut till samtliga kommuner och andra intressenter i Skåne i mitten av januari, tillsammans rustar vi för kommande programperiod och Sammanhållningspolitik. 

Det kommer att vara en intressant vår att följa och rapportera om till er. Så, vi är väldigt glada över det tillskott vi fått till EU-verksamheten i en ny praktikant under våren, Olle Andersson. 

Med vänliga hälsningar,

Johanna Haward, EU-samordnare

Kristina Jauhiainen Larsson, EU-samordnare Brysselkontoret 

Olle Andersson, EU-praktikant

---

Nyheter

---

Vårens EU praktikant är på plats!

Välkommen Olle! Kan du berätta lite kort om dig själv? Tack så mycket! Mitt namn är Olle Andersson och jag bor sedan fem år tillbaka i Malmö. Jag kommer dock ifrån Nyköping där jag bodde fram till min studentexamen. Efter studenten var jag inställd på att flytta hemifrån och tjäna egna pengar. Jag arbetade under den perioden som svetsare, budbilschaufför …

Missa inte SKL:s på gång i EU våren 2019

Detta är en möjlighet att fördjupa sig i hur de olika områdena och frågorna påverkar på lokal nivå och vilka frågor som SKL driver under 2019. 

---
Vad är nyttan med EU-finansiering?

Vad är nyttan med EU-finansiering?

Henrik Blomberg (programansvarig för EU-programmet Småland och Öarna) skriver på Tillväxtverket om varför det är en fördel med EU-finansiering. De finns de som ifrågasätter varför vi i Sverige ska betala pengar till EU:s budget och som i slutänden mer eller mindre återigen investeras i Sverige. Henrik Blomberg lyfter att det finns åtta fördelar med sammanhållningspolitiken.

---
Kommissionen har antagit en långsiktig vision för ett klimatneutralt Europa 2050-En ren jord åt alla

Kommissionen har antagit en långsiktig vision för ett klimatneutralt Europa 2050-En ren jord åt alla

Kommissionen har antagit en långsiktig vision om ett klimatneutralt Europa till 2050-en ren jord åt alla. Syftet med visionen är att visa på hur Europa kan vara ledande inom utvecklingen mot klimatneutralitet. Visionen innehåller element om att denna omställning som är ytterst viktig inte får ske på bekostnad av de europeiska medborgarna och att inga regioner får hamna efter i omställningen. Europa har redan visat upp de senaste åren att det går att minska utsläppen samtidigt som välstånd, lokala arbetstillfällen och förbättrad livskvalitet skapas. Att Europa blir klimatneutralt är viktigt för att Parisavtalet ska kunna efterlevas och för att vi ska kunna fortsätta leva säkert på vår planet då klimatet förändras utom vår kontroll.  

---
18-månadersprogrammet för Rådet är nu publicerat

18-månadersprogrammet för Rådet är nu publicerat

Rumänien, följt av Finland och Kroatien, tog över presidentskapet den 1 januari 2019. Länderna innehar presidentskapet 6 månader vardera och i deras 18-månadersprogram ligger ett starkt fokus på ekonomisk tillväxt, unionens gemensamma värderingar, hållbar tillväxt, starkare yttre handlingsförmåga och säkerhet. Ett fokusområde som även tillkommer är förhandlingarna om den nya långtidsbudgeten.  

---
Lund blir huvudorten för projektet Cultural and Creative Spaces and Cities

Lund blir huvudorten för projektet Cultural and Creative Spaces and Cities

Projektet Cultural and Creative Spaces and Cities som är ett stort europeiskt projekt på uppdrag av EU-kommission kommer ledas av Trans Europe Halles i Lund. Projektet har en finansiering på omkring 15 miljoner euro och följande aktörer kommer vara en del av projektet: European Cultural Foundation, P2P Foundation, Lunds kommun, Region Skåne, Creative Industry Kosice, Kaapeli, Ambasada, Hablarenarte och universitetet i Antwerpen. Minskade välfärdsresurser, en åldrande befolkning, social polarisering och urbaniseringen av Europas städer och regioner är några av de utmaningar som projektet ska försöka hitta lösningar på och utveckla policys som förbättrar det europeiska samhällena.

---

Kurs, konferens och events

---

Kommande event och konferenser

Svenska ESF-rådet Skåne-Blekinge och Kommunförbundet Skåne bjuder in Skånes kommuner och lokala aktörer till ett dialogmöte kring Europeiska socialfonden den 11 mars 2019 kl. 10-12:00.

Fokus för mötet är att skapa forum för diskussion och utbyte av idéer och erfarenheter men också tillfälle att blicka framåt. Vi ser till lägesbilden i Skåne-Blekinge och Svenska ESF-rådet presenterar inriktning på kommande utlysningar. 

Sprid gärna inbjudan till kollegor och kontakter som idag är aktiva inom ESF och/eller är intresserade av kommande utlysningar. Vi kommer att skicka program med mer information inför mötet men tveka inte att höra av er om ni har frågor. ANMÄLAN sista anmälningsdag är den 5 mars 2019 

- 7 februari 2019- Utbetalningsinfo företagsstöd- Kristianstad
- 7 mars- Webbsändningen av På Gång inom EU
- 11 mars- Dialogmöte med ESF-rådet

- 7 maj- Webbsändningen av På Gång inom EU

-9 maj- Save the date- Mitt Europa- Hässleholm
-11 juni- Webbsändningen av På Gång inom EU

---

Gör ett studiebesök i Bryssel!

Missa inte chansen att besöka Bryssel och Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. Vi hjälper er gärna att planera studiebesöket och boka ett program som formas utefter era önskemål, syften och behov, läs mer här. Kontakta vår samordnare för Brysselkontoret Kristina Jauhiainen Larsson för frågor och mer information: kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se

---

Utlysningar och projektmöjligheter

---
Utlysningar öppna inom Europa för Medborgarna

Utlysningar öppna inom Europa för Medborgarna

Det finns nu fyra utlysningar inom programmet för Europa för Medborgare som är öppna för ansökningar där kommuner, ideella organisationer och andra aktörer kan söka bidrag för internationella samarbeten. Det är inom de två programområdena europeisk hågkomst och demokratisk delaktighet och medborgarengagemang som det nu finns möjlighet att göra en ansökan. 

---
2019:s CEF transport har nu publicerats

2019:s CEF transport har nu publicerats

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) har nu publicerat transportutlysningen för 2019, utlysningen öppnar den 8 januari 2019 och har deadline den 24 april 2019. Fokuset för utlysningen är att förbättra järnvägsnäten för gränsöverskridande möjligheter, ta bort de flaskhalsar som finns och bygga bort de felande länkar som finns idag. Det andra prioriteringsområdet för utlysningen är att bekämpa buller inom järnvägssektorn så att infrastrukturen är förbered på den omställning mot framtidens transporter för att minska klimatpåverkan. Den totala budgeten för utlysningen är 100 miljoner euro varav 65 miljoner euro är menade till förebyggandet av flaskhalsar och 35 miljoner euro till bullerbekämpandet. Den virtuella informationsdagen som anordnas den 17 januari syftar till att informera om prioriteringarna, hur man bäst ansöker och det ges även möjlighet att ställa frågor.  

---

Utlysningar

• Europeiska universitet- deadline 28 februari 2019

• Branschspecifika kunskapsallianser- deadline 28 februari 2019

• Kunskapsallianser- deadline 28 februari 2019

• Det regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge- deadline 28 februari 2019

• Strategiska partnerskap inom allmän och yrkesinriktad utbildning- deadline 21 mars 2019

• Projects on the Comprehensive Network- deadline 24 april 2019

• Ship emission control scenarios, marine environmental impact and mitigation- deadline 25 april 2019

• An inclusive digitally interconnected transport system meeting citizens' needs- deadline 25 april 2019

• Horizon 2020 Energi- geologisk lagring av koldioxid- deadline 27 augusti 2019

• Horizon 2020- batterier- deadline 25 april 2019

---

Kommunförbundet Skåne - EU & Internationellt 

Kristina Juahiainen Larsson, Samordnare för Brysselkontoret
kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se 

Johanna Haward, EU-samordnare
johanna.haward@kfsk.se 

Olle Andersson, EU-praktikant
olle.andersson@kfsk.se 

---

Besök oss på sociala medier

Vi värnar om din personliga integritet och med anledning av ny lagstiftning avseende personuppgiftsbehandling (GDPR) har vi uppdaterat vår integritetspolicy. Du hittar den på https://kfsk.se/integritet/ samt https://kfsk.se/integritet/webbtjanster/

Du kan när som helst avsluta din prenumeration på detta nyhetsbrev via länken längst ned.