Sidhuvud

Efter en extremt varm, men fin sommar, välkomnar vi nu hösten och även höstens första nyhetsbrev. I detta nyhetsbrev som är först ut för hösten 2018, ser vi tillbaka på en händelserik sommar, men vi blickar även framåt mot en intensiv och väldigt händelserik månad. Till vår verksamhet välkomnar vi även vår nya medarbetare Hanna Carlsson välkommen (läs mer om Hanna här). 

Under försommaren och sommaren har ett flertal viktiga och betydande event ägt rum – bland annat kom EU-kommissionens förslag på långtidsbudgeten 2021–2027 i början av maj, och därefter har följande mer detaljerade förslag kommit inom de olika utgiftsområden;
-
29 maj regionalstöd
-
30 maj Europeiska socialfonden
-
31 maj program för fördjupat EMU
-
1 juni gemensamma jordbrukspolitiken, havs-och fiskefonden och klimat
-
6 juni investeringar, bland annat digitala satsningar och infrastrukturprojekt
-
7 juni forskning och utveckling
-
8 juni inre marknasprogram och satsningar för att bekämpa bedrägeri
-
12 juni migration och gränskontroll
-
13 juni försvar och säkerhet
-
14 juni grannskaps-och utrikespolitiken

i samband med det anordnade Kommunförbundet Skåne, tillsammans med andra aktörer i Bryssel (såsom Region Skåne, Region Värmland, Region Västra Götaland, Region Östergötland, Region Stockholm, Småland Bleking Halland, Central Sweden, North Sweden, Göteborgs stad, Malmö Stad, Mid Sweden och SKL) ett event på temat ”Regional och lokal utveckling efter 2020” som samlade mer än 200 deltagare i Bryssel. Konferensen syftade till att medvetandegöra aktörer hemma om att nu skall input lämnas om långtidsbudgeten och de förhandlingar som startar nu till hösten. Det är rådet som har drivit detta initiativ, och framför allt driver att förhandlingarna av det nya budgetförslaget ska vara mer öppet. Under hösten kommer vi att informera om hur förhandlingarna löper.

I Bryssel har Juncker hållit sitt årliga tal om tillståndet i EU, innehållande både möjligheter och de utmaning som EU står inför (nyhet om state of the union). Diskussionerna om utformningen av sammahållningspolitiken 2021–2027 diskuteras flitigt och innebörden den kommer ha på lokalnivå.

Vi på Kommunförbundet Skåne ser fram emot en aktiv och händelserik EU-höst!

Med vänliga hälsningar,

 Kristina Jauhiainen Larsson, EU-samordnare Brysselkontoret 

Hanna Carlsson, EU-praktikant

Alma Sandberg, EU-samordnare

---

Nyheter

Tillståndet i Union 2018-tid för ett suveränt EU

Temat för årets State of the Union var tid för ett suveränt EU, suveränitet var någonting som Juncker dock inte la särskilt stor vikt på under sitt tal. Att EU måste vara enat och till viss del hur EU bör handla externt och dess framtid i sin externa roll var det som Juncker berörde gällande temat suveränitet. 

Läs mer.

Engagemang- Projektet Möjligheter i Mellanrums Accelerationsdag

Accelerationsdagen som ägde rum på Bosjökloster i Höör innehöll så väl underbar natur, diskussioner, idéskapande och engagemang. Möjligheter i Mellanrum är ett projekt finansierat av europeiska jordbruksfonden med Effectus som projektledare på initiativ från Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Accelerationsdagen löd under temat engagemang där journalisten och författaren Per Granqvist pratade om engagemang utifrån hans bok med titeln Engagemang. 

Läs mer.

CPMR presenterar ett positionspapper gällande Interreg post-2020

CPMR är ett nätverk bestående av 160 regioner från 24 olika länder inom och utanför EU. CPMR har genomfört en undersökning bland sina medlemmar hur de tycker att Interreg fungerat under programperioden 2014–2020 och hur Interreg bör utformas i den nya programperioden. Det var 32 olika regioner och en Euroregion som deltog i undersökningen och utgjorde en balanserad geografisk spridning av regioner.  Denna undersökningen var ett svar på det budgetförslag som Kommissionen presenterade i maj gällande sammanhållningspolitiken där Interreg ska få mindre finansiering än tidigare. CPMR presenterade 10 punkter i positionspapperet. 

Läs mer.

Månadens EU-projekt

Månadens EU-projekt kommer publiceras lite senare denna månaden. Detta då vi valt att presentera månadens EU-projekt som en video istället för en artikel. Håll därför utkik då vi inom kort kommer publicera vår första videopresentation av projektet DIDEC.

Möt höstens praktikant på verksamheten EU & internationella frågor!

Välkommen Hanna! Kan du berätta lite kort om dig själv? Tack så jättemycket! Mitt namn är Hanna Carlsson och bor sedan förra sommaren i Malmö. Jag är dock född och uppvuxen utanför Hässleholm. Efter studenten flyttade jag till Paris för att utveckla min franska. Jag studerade franska och arbetade där i 3 år innan jag beslutade mig för att återvända till Sverige. Väl tillbaka i Sverige bestämde jag mig för att börja studera vid Linnéuniversitetet i Växjö. I Växjö läste jag Europastudier, vilket är ett statsvetenskapligt kandidatprogram med inriktning på EU. Idag läser jag en master i European Affairs här i Lund.

Läs mer.

Gör ett studiebesök i Bryssel!

Missa inte chansen att besöka Bryssel och Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. Vi hjälper er gärna att planera studiebesöket och boka ett program som formas utefter era önskemål, syften och behov. Kontakta vår samordnare för Brysselkontoret Kristina Jauhiainen Larsson för frågor och mer information: kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se

Utlysningar och projektmöjligheter

Wifi4EU utlysningen öppnar snart för registrering igen!

Wifi4EU utlysningen öppnar snart för registrering igen!

Wifi4EU är en chans för kommuner att få 15,000 euro för att installera Wifi surfpunkter på publika platser i kommunen. Syftet med Wifi4EU är att en balanserad spridning i tusentals orter runtom i Europa av Wifi. EU hoppas att initiativet ska nå ut till 6000–8000 orter tills 2020. Mellan 2017 till 2019 har initiativet en budget på 120 miljoner euro. Det är också en del av EU:s initiativ av ökad digitalisering, som kan gynna e-förvaltning, e-hälsa och e-turism i samband med installationen av surfpunkter.

Läs mer.

Kommissionen välkomnar till en informationsdag angående energiutlysningarna i H2020

Under informationsdagen kommer de olika utlysningarna för 2019 H2020 inom de två delområden smarta städer och samhällen samt energisystem presenteras. Informationsdagen kommer att innefatta policykontexten utav energisystem och smarta städer och samhällen. Tidigare lyckade projekt inom delområdena samt ett Q&A kommer att presenteras under dagen. Likaså kommer utvärderingsprocessen och vad en utvärderare av ett projekt tittar på att behandlas under dagen för de som är intresserad ett framtida projekt.

Läs mer.

Utlysningar

Följande utlysningar hittar kan ni läsa mer om här:

- Länsstyrelsen Skåne- Samarbete på landsbygden.
- Horizon 2020 Energi - Förnybara energikällor.
- Länsstyrelsen- bredbandsstöd inom landsbygdsprogrammet.
-Tillväxtverket- bättre och smartare transportlösningar till landets glesare områden.
-Horizon 2020- Förnybara energikällor. 

Kurs, konferens och events

Foodinova

Foodinova

Krinova Incubator & Science Park i Kristianstad och Inkubera i Örebro driver projektet Foodinova. Krinova som är den största inkubatorn och Science Park i Sverige inom livsmedel, vill utveckla möjligheterna för bättre inkubation och innovation i livsmedelskedjan. Inkubera satsar på innovationer inom livsmedelskedjan. Foodinova inkluderar ett nätverk av aktörer inom livsmedelsbranschen i och utanför Sverige, inkluderat ett flertal lärosäten och universitet som projektpartners. Foodinova är en satsning på innovations drivare som stödjer start-ups inom livsmedelssektorn.

Läs mer.

EU budget for the future – the road ahead den 12 oktober i Bryssel

Den nya budgeten för 2021–2027 kommer att presenteras i maj, vilken gör denna konferens ett utmärkt tillfälle för att påverka och förstå vägen fram till den nya budgeten. Juncker kommer att närvara och välkomna alla till denna konferens. Konferensens utformning är en heldag utav olika paneldiskussion och presentation från personer från civilsamhället, NGO:s, ministrar från medlemsstater, olika representanter från medlemsstater samt personer från Kommission och DG:s för att nämna några.

Läs mer.

Spridningskonferens i Bryssel: Summering av Erasmus+ projektet Inclusion of Young Newcomers

Inclusion of young newcomers är ett Erasmus + projekt som ägt rum under perioden 2016-2018. Projektet är ett samarbete mellan Helsingborg stads skol- och fritidsförvaltning, Kent County Council och skolorganisatörer i Bryssel och Antwerpen. De olika partnerna har haft olika områden som de ansvarat för. Syftet med projektet har varit att unga nyanlända ska få en framgångsrik skolgång i det nya landet. Projektet har haft ett strukturerat metodologiskt upplägg och kompletterat dess resultat med aktuell forskning i området. Det som projektet resulterat i är fyra rekommendationer.

Läs mer.

SKL firar 25 år i Bryssel!

När? 9 oktober 2018 Var? SKL:s Brysselkontor Anmäl dig här senast den 21 september

Läs mer.

Kommande event och konferenser

Följande event och konferenser kan ni läsa mer om här:
- 5 oktober Horisont 2020: Infodag och brokerage-event för utlysningar 2019
- 8-11oktober  European Week of Regions and Cities
- 9 oktober SKL firar 25 år i Bryssel
- 10 Oktober Innovation: Projektet Foodinova presenteras
- 6 november Stora Tillväxtdagen 2018
- 12 november Konferens: Greater Copenhagen Mission Innovation
- 14 november Nationell dialogkonferens om EU:s sammanhållningspolitik

Ny Hemsida

Några av er kanske har märkt att vi uppdaterat vår hemsida? Syftet med den nya strukturen är för att underlätta och göra den mer lättnavigerad för er läsare. Vi här på EU & Internationellt vill gärna höra vad ni tycker om hemsidan. Har du några synpunkter, tips eller liknande hur vi kan göra hemsidan ännu bättre? Hör då gärna av dig till hanna.carlsson@kfsk.se, all feedback uppskattas för att vi ska kunna göra hemsidan ännu bättre för er.  

---

Kommunförbundet Skåne - EU & Internationellt 

Kristina Juahiainen Larsson, Samordnare för Brysselkontoret
kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se 

Alma Sandberg, EU-samordnare
alma.sandberg@kfsk.se 

Hanna Carlsson, EU-praktikant
hanna.carlsson@kfsk.se 

---

Besök oss på sociala medier

Vi värnar om din personliga integritet och med anledning av ny lagstiftning avseende personuppgiftsbehandling (GDPR) har vi uppdaterat vår integritetspolicy. Du hittar den på https://kfsk.se/integritet/ samt https://kfsk.se/integritet/webbtjanster/

Du kan när som helst avsluta din prenumeration på detta nyhetsbrev via länken längst ned.