Sidhuvud

Nu när vi börjar närmar oss juni har sommaren verkligen slagit till, och den verkar vara här för att stanna. Junis ankomst innebär att min tid som praktikant på Kommunförbundet Skånes verksamhet för EU och Internationellt når sitt slut, och att detta blir mitt sista Nyhetsbrev. Våren här på Kommunförbundet Skåne har varit både lärorik och spännande. Jag ser fram emot ta med mig den kunskap och de perspektiv jag har fått ta del av här i Skåne till hösten, då jag inleder en ny praktik på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel.  

Karin Berg, EU-praktikant

Alma Sandberg, EU-samordnare

Kristina Jauhiainen Larsson, EU-samordnare Brysselkontoret 

 

---

Nyheter

EU-kommissionens förslag om EU:s nya långtidsbudget

EU-kommissionens förslag om EU:s nya långtidsbudget

EU-kommissionen presenterade i sitt förslag till EU:s nya långtidsbudget efter 2020 som väntat nedskärningar i sammanhållningspolitiken. Samtidigt föreslås en höjd avgift för medlemsländerna efterföljt av nya satsningar inom bland annat säkerhet och migration. Nu väntar tuffa budgetförhandlingar med ett ambitiöst mål om att ha en ny långtidsbudget på plats innan valet till Europaparlamentet i maj 2019.

Läs mer.

Månadens EU-projekt: DigiLitt.kom

För att främja användandet av digitala system och verktyg inom vård och omsorg samarbetar nu nio sydsvenska kommuner för att öka kunskapen och medvetenheten inom en sektor som halkat efter i digitaliseringen. I ”Månadens EU-projekt” träffar vi Daniel Smedberg och Hanna Nordehammar från Kommunförbundet Skåne, som arbetar med ESF-projektet DigiLitt.kom. Genom att lyfta medarbetarnas digitala litteracitet ska projektet öka nyfikenheten för digitala verktyg. Artikeln ingår i Kommunförbundet Skånes artikelserie om EU-projekt i Skåne.

Läs mer.

Mitt Europa 2018 – Vad gör EU för Skånes kommuner?

Den 3 maj öppnade Kommunförbundet Skåne dörrarna för besökare till eventet Mitt Europa 2018. Syftet med dagen var att lyfta och visa hur EU:s investeringar gör nytta på lokal nivå genom att ge besökarna konkreta exempel på hur EU skapar utvecklingsmöjligheter i deras närområde.

Läs mer.

Högaktuell dialogkonferens om sammanhållningspolitiken

Högaktuell dialogkonferens om sammanhållningspolitiken

Samtidigt som nyhetsnotiserna rullade ut om EU-kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget post 2020 arrangerade Region Skåne och Region Blekinge en dialogkonferens om sammanhållningspolitiken. Representanter från lokal och regional nivå, samt från kommissionen, fanns på plats och tryckte på sammanhållningspolitikens värde för regional utveckling, solidaritet och fred.

Läs mer.

GDPR: Resurskrävande arbete väntar

GDPR: Resurskrävande arbete väntar

Den 25 maj träder EU:s allmänna dataskyddförordning, GDPR, i kraft. GDPR ska stärka och skydda EU-medborgares personliga integritet, något som sätter press på kommuner att se över vilka personuppgifter som finns lagrade i organisationen. Ett kostsamt och tidskrävande arbete menar Nils Hermansson.

Läs mer.

Uppstart av nätverk för EU-ekonomer!

Den 24 maj hade Nätverk för EU-ekonomer sitt första möte! Uppstarten av nätverket är ett initiativ från Kommunförbundet Skåne om att driva ett nytt nätverk för ekonomer som jobbar med EU-finansierade projekt i Skånes kommuner. För första gången samlades nätverket för att lära känna varandra och identifiera nätverkets funktion. Är du intresserad av att vara med i ett nätverk för ekonomer som arbetar med EU-finansierade projekt på lokal nivå i Skåne? Hör av dig till Åsa Olsson, projektekonom på Kommunförbundet Skåne: asa.olsson@kfsk.se 

Läs mer.

Ny europablogg för en bredare EU-debatt

Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet har startat en ny europablogg för fakta- och forskningsbaserade analyser, kommentarer och samtal om europeisk politik, ekonomi, juridik, historia och kultur.

Läs mer.

---

Gör ett studiebesök i Bryssel!

Missa inte chansen att besöka Bryssel och Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. Vi hjälper er gärna att planera studiebesöket och boka ett program som formas utefter era önskemål, syften och behov. Kontakta vår samordnare för Brysselkontoret Kristina Jauhiainen Larsson för frågor och mer information: kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se

---

Utlysningar och projektmöjligheter

 

Utlysning: Testbäddar för samhällets utmaningar  

 Vinnova satsar under de komman tio åren en miljard på ett nytt testbäddsprogram, med syfte att öka innovationen och utveckla välfärden. I ett första steg satser Vinnova 60 miljoner i en utlysning som riktar sig till offentliga organisationer som vill skapa miljöer eller öppna sin verksamhet för att testa och utveckla lösningar för samhällsutmaningar i verkliga miljöer. Utlysningen stänger den 13 september. Läs mer om satsningen här och utlysningen här

Interreg ÖKS: Ansökningsomgång 2018:2

Nästa utlysning inom Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak öppnar den 13 augusti  och stänger den 7 september 2018. Stöd kan sökas för projekt inom insatsområdena Innovation, Grön ekonomi, Transport och Sysselsättning. Läs mer om insatsområdena på Interreg ÖKS:s hemsida. 

European Capitals of Culture 

Utlysningen "European Capitals of Culture" för år 2024 inom sektorsprogrammet Kreativa Europa är öppen och stänger den 10 september 2018. 

 Mer information om kommande utlysningar uppdateras på hemsidan löpande.

---

Kurs, konferens och events

Q&A om Interreg Europe:s fjärde utlysning

Q&A om Interreg Europe:s fjärde utlysning

I samband med att Interreg Europe har öppnat den fjärde ansökningsomgången anordnas flera Q&A i form av webbseminarium där sökande kan få svar på sina frågor. Webbseminarierna anordnas fyra fredagar under maj och juni månad.

Läs mer.

Nedan följer ett urval av kurser och events från vår hemsida.

ERIAFF 2018 - Food Safety 2020

11-13 juni 2018. Det regionala nätverket European Regions for Innovation in Agriculture, Food & Forestry (ERIAFF) arrangerar en konferensen med fokus på framtidens jordbruk och livsmedelssäkerhet. Konferensen riktar sig till samtliga som arbetar inom livsmedelssektorn i Europa, och utgör en möjlighet att träffas, nätverka och hitta partners. Konferensen går av stapel i Seinäjoki, Finland. Anmäl dig senast 1 juni här.

Interreg ÖKS: Skandinavisk samarbejde i en Brexit-tid: Hvad er gevinsten?

15 juni 2018. Under Folkemötet på Bornholm kommer Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak (ÖKS) hålla i ett panelsamtal med projektaktörer och politiker om vikten av att arbeta gränsregionalt. Klarar vi av att stå ensamma? Varför satsar vi inte mer på samarbeten över de regionala gränserna? Hur ska samarbetet i Öresundsregionen utvecklas? Bornholm. 

Europaforum 2018

27-30 augusti 2018. En gång per år möts allmänhet, politiker, sakkunniga och opinionsbildare för att diskutera aktuella frågor utifrån ett europeiskt perspektiv på Europaforum i Hässleholm. Tema för årets forum är ”Vägval för framtidens Europa – en ny spelplan för EU”, och under dagarna kommer frågor kring vår gemensamma framtid, hur EU påverkar oss regionalt samt vilka framtidsfrågor som är brännande för EU-samarbetet att diskuteras. Anmälan har nu öppnat! Du hittar program samt anmälan här. Hässleholm.

Horisont 2020: Infodag och brokerage-event för utlysningar 2019

11-12 september 2018. EU-kommissionen arrangerar en informationsdag och brokerage-event inför Horisont 2020:s ansökningsomgångar inom delområdena klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råmaterial. Eventet riktar sig till potentiella sökande under ansökningsomgångar. Eventet kommer även att livesändas på webben för de som inte kan närvara. Bryssel.

Unikt samråd om EU:s framtid

96 EU-medborgare från 27 av EU:s medlemsländer har tillsammans skapat ett samråd för EU-medborgare: Vilket EU vill du som EU-medborgare se i framtiden? Genom att låta 96 EU-medborgare utforma och ta fram de frågor som ingår i samrådet vill EU-kommissionen stärka deltagardemokratin inom EU. Samrådet är även en del av den framtidsdebatt EU-kommissionen vill skapa genom den vitbok om EU som publicerades i mars 2017. Kommissionen har nu öppnat samrådet och du hittar det här

---

Kommunförbundet Skåne - EU & Internationellt 

Kristina Juahiainen Larsson, Samordnare för Brysselkontoret
kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se 

Alma Sandberg, EU-samordnare
alma.sandberg@kfsk.se 

Karin Berg, EU-praktikant
karin.berg@kfsk.se 

---

Besök oss på sociala medier

---

Vi värnar om din personliga integritet och med anledning av ny lagstiftning avseende personuppgiftsbehandling (GDPR) har vi uppdaterat vår integritetspolicy. Du hittar den på https://kfsk.se/integritet/ samt https://kfsk.se/integritet/webbtjanster/

Du kan när som helst avsluta din prenumeration på detta nyhetsbrev via länken längst ned.