Sidhuvud

Hej!

I månadens nyhetsbrev blickar vi tillbaka på vad som hänt under april månad, både i Bryssel och i Skåne. April har varit en väldigt intressant och aktiv månad med olika seminarier och förberedelser inför kommande aktiviteter.

Vi har bland annat arrangerat ett evenemang för att synliggöra tillgängliga medel i regionala fonder. I Bryssel arrangerade vi ett internat för Skånes IT-chefer. Det väckte stort intresse bland deltagarna och vi hoppas att fler ska kunna höra av sig till oss för att få chansen att förstå EU bättre.

Under april arrangerade vi även ett evenemang om ”Projektifiering och lärande utvärdering i kommunal verksamhet” med Mats Fred och Joakim Tranquist. Ett ämne som vi behöver prata mer om för att bli bättre på att använda lärdomarna från alla projekt som kommuner driver i den dagliga verksamheten.

Slutligen hoppas vi att ni har anmält er till morgondagens öppna hus under ”Mitt Europa-veckan” som vi arrangerar tillsammans med Skåne Nordost, Region Skåne och Europa Direkt Hässleholm. Vi ser fram emot att lyssna och träffa ett femtontal projekt från hela Skåne.  

Trevlig EU-månad!

Alma Sandberg, EU-samordnare

Kristina Jauhiainen Larsson, EU-samordnare Brysselkontoret 

Karin Berg, EU-praktikant

---

Nyheter

Kommunförbundet Skåne startar nätverk för EU-ekonomer!

Kommunförbundet Skåne startar nätverk för EU-ekonomer!

Kommunförbundet Skåne har tagit initiativ till att driva ett nytt nätverk för ekonomer som jobbar med EU-finansierade projekt i Skånes kommuner. Den 24 maj är det dags för ett uppstartsmöte med nätverket.

Läs mer.

Månadens EU-projekt: Swedish Food Camp by MittSkåne

Slå en hollandaise över öppen eld? Nacka, plocka och tillaga en höna? I ”Månadens EU-projekt” lär vi oss mer om Leader-projektet Swedish Food Camp by MittSkåne, i vilket foodies från hela världen bjöds på en unik matupplevelse tillsammans med Michelinkocken Titti Qvarnström. Projektet ska nu gå in i ordinarie verksamhet under det nya namnet Pure Food Camp. Artikeln ingår i Kommunförbundet Skånes artikelserie om EU-projekt i Skåne.

Läs mer.

Fyllda dagar med digitalisering i fokus när IT-cheferna besöker Bryssel

Den 10–11 april var Kommunförbundet Skånes nätverk för IT-chefer i Skånes kommuner på besök i Bryssel. Under två dagar följde nätverket ett program om digitalisering, specialdesignat av Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. I programmet ingick bland annat ett besök hos kommissionär Andrus Ansips kabinett, samt möjligheten att utforska framtida finansieringsmöjligheter och att knyta nya internationella kontakter.

Läs mer.

EU-kommissionen publicerar sitt förslag till EU:s långtidsbudget post 2020 idag!

Idag (den 2 maj) publicerar EU-kommissionen sitt förslag till EU:s nya långtidsbudget som ska sätta de finansiella ramarna för EU mellan 20212027. I skuggan av Brexit och det budgetunderskott Storbritanniens utträde ur EU innebär, tillsammans med de nya utmaningar EU står inför gällande bland annat migration och säkerhet, så har budgetförhandlingarna beskrivits som de svåraste någonsin inom EU. Kommissionens förslag förväntas därför innehålla inslag som är känsliga för många medlemsländer. EU-kommissionen kommer att presentera sitt förslag live via Twitter och FacebookLäs mer om långtidsbudgeten här

GDPR träder i kraft den 25 maj 

EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), träder i kraft den 25 maj 2018. Lagen ersätter svenska personuppgiftslagen (PuL) i Sverige, och syftar till att hanteringen av privat data ska förbättras och att det digitala skyddet för EU-medborgare ska stärkas. De nya reglerna påverkar kommuners hantering av personuppgifter. Läs mer om GDPR här

”Vi har inte fått någon kunskap om EU från skolan”

Det var ord och inga visor när fem ungdomsråd kom upp på scen och fick ställa EU-relaterade frågor till skånska politiker samt EU- och handelsminister Ann Linde på EU-dagen i Ystad den 18 april. Under dagen ingick SÖSK-kommunerna i ett EU-handslag med Ann Linde och på eftermiddagen arrangerade Kommunförbundet Skåne tillsammans med Region Skåne en workshop med de regionala fonderna.

Läs mer.

Projektifiering möter lärande utvärdering

Hur ska vi bli bättre på att arbeta med projekt? Den 13 april arrangerade Kommunförbundet Skåne ett seminarium med fokus på projektifiering och lärande utvärdering. Mats Fred från Malmö universitet och Joakim Tranquist från Tranquists utvärderingar tryckte på vikten av ett aktivt ägarskap och förankring i den dagliga verksamheten.

Läs mer.

Nytt meddelande om hälsa och digitalisering från EU-kommissionen

EU kommissionen har nu publicerat ett meddelande (SWD (2018) 126 final) om hälsa och digitalisering. Meddelandet syftar till att möjliggöra digital omvandling inom området för hälsa och vård på den inre marknaden. Läs hela meddelandet här

---

Gör ett studiebesök i Bryssel!

Missa inte chansen att besöka Bryssel och Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. Vi hjälper er gärna att planera studiebesöket och boka ett program som formas utefter era önskemål, syften och behov. Kontakta vår samordnare för Brysselkontoret Kristina Jauhiainen Larsson för frågor och mer information: kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se

---

Utlysningar och projektmöjligheter

 

Utlysningarna för 2018 LIFE har öppnat! 

LIFE har publicerat programmet för 2018:s projektutlysningar. Life är EU:s program för miljö och klimat under perioden 1 januari 2014 till den 31 december 2020. Programmet stödjer alla projekt inom det gröna området och omfattar bland annat effektiv hantering av avfall, naturens resurseffektivitet och "ökad medvetenhet". Life bygger på två delprogram riktade mot miljö och klimat. Tidsfristen för miljöprogrammet är den 12 juni 2018, och för klimatprogrammet är det den 12 september 2018. För integrerade projekt är tidsfristen den 5 september 2018. Läs mer här. 

Ansökningsomgång till Interreg Europe öppnar i maj 

Interreg Europe:s fjärde utlysning öppnar den 7 maj och stänger den 22 juni. Projektansökningar ska fokusera på något av följande områden: forskning och innovation, konkurrenskraft för SME, low-carbon economy, miljö- och resurseffektivisering. Läs mer om utlysningen här

Vinnova öppnar utlysning inom cirkulär och biobaserad ekonomi 

"Cirkulär och biobaserad ekonomi" är under 2018 ett av Vinnovas, Sveriges innovationsmyndighet, prioriterade områden. Den 3 maj öppnar den första utlysningen inom området som ska stärka förutsättningarna för att realisera en cirkulär och biobaserad ekonomi. Effektmål som ansökningarna ska eftersträva kan exempelvis vara bättre avfallshantering samt förbättra resurseffektiviteten inom konsumtion och produktion. Utlysningen stänger den 13 september. Mer information finns på Vinnovas hemsida

Utveckla konkurrens­­kraften i Skåne-Blekinge

Utlysning 2018.1 i regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge är nu öppen för ansökningar. Insatsområden för utlysningen är: Smart tillväxt – Innovation, Smart tillväxt – Små och medelstora företag, Hållbar tillväxt – Koldioxidsnål ekonomi, Inkluderande tillväxt – Bredband, Hållbar stadsutveckling. Utlysningen stänger den 20 juni. 

Interreg South Baltic: Calls for proposals  

Nästa utlsyning inom Interreg South Baltic öppnar den 7 maj och stänger den 22 juni. 

Wifi4EU

För de kommuner som missade att ansöka om voucher under årets första utlysning för Wifi4EU kommer nu en ny chans. Nästa utlysning öppnar den 15 maj!

Interreg North Sea Region: Call 7 for full applications

Första omgången i Nordsjöprogrammets (Interreg North Sea Region) sjunde utlysning öppnar den 29 juni och stänger den 2 september.

 Mer information om kommande utlysningar uppdateras på hemsidan löpande.

---

Kurs, konferens och events

Europadagen den 9 maj

Den 9 maj 1950 presenterade den franske utrikesministern Robert Schuman en plan i vilken Frankrike och Tyskland skulle samarbeta i produktionen av kol och stål för att förhindra militär upprustning. Dagen blev starten för det EU vi lever i idag. Varje år firas därför Europadagen den 9 maj över hela Europa för att uppmärksamma freden och sammanhållningen i Europa.  

Nedan följer ett urval av kurser och events från vår hemsida.

Mitt Europa 2018

2-13 maj 2018. För andra året i rad deltar Sverige i den EU-gemensamma informationskampanjen Mitt Europa som pågår i samband med Europadagen den 9 maj. Under dessa dagar arrangeras det evenemang runt om i hela Europa för att visa hur EU:s investering används och gör nytta lokalt. Här hittar du en karta över de evenemang som arrangeras i Europa: http://eufonder.se/eu-fonder/mitt-europa.html  

Europadagen den 9 maj: Välkommen till Kulturhuset!

9 maj 2018. På Europadagen den 9 maj firar hela Europa fredan och sammanhållningen i Europa. I år bjuder EU-kommissionens representation i Sverige m.fl. in till diskussion om EU:s framtid i ett livesänt samtal med bland andra EU- och handelsminister Ann Linde, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, riksdagsledamot Birgitta Ohlsson (L), partiledare Jonas Sjöstedt (V) och Europaparlamentariker Gunnar Hökmark (M). Du kan följa diskussionerna live på www.regeringen.se. Stockholm.

Södra Östersjöprogrammet – Annual Event in Klaipeda: Unlocking the potential of blue and green development

23-24 maj 2018. Södra Östersjöprogrammet bjuder in till Annual event den 23-24 maj i hamnstaden Klaipeda. Tvådagars eventet bjuder bland annat på inspirerande talare, projektresultat, best practices och tankar inför framtiden. Studiebesök och tid för nätverkande ingår också i programmet. Litauen.

Nätverk för ekonomer som jobbar med EU-finansierade projekt

24 maj 2018. Kommunförbundet Skåne har tagit initiativ till att driva ett nytt nätverk för ekonomer som jobbar med EU-finansierade projekt i Skånes kommuner. Nätverket ska utifrån ekonomernas behov fungera som en arena för utbyte kring erfarenheter och arbetsmetoder, och hjälpa kring frågor om EU-finanseriande projekt. Den 24 maj är det dags för ett uppstartsmöte med nätverket. Anmälan till mötet görs här. Lund.

North Sea Conference 2018: Setting the course for the future

13-14 juni 2018. Under årets upplaga av Nordsjöprogrammets årliga konferens riktas fokus på programmets framtid. I EU:s nya långtidsbudget post 2020 kommer de nya regionala programmen att utformas – vad ska Nordsjöprogrammet ta med sig från nuvarande programperiod in i framtiden? Konferensen handlar om att samarbeta inom regionen, samtidigt som dagarna erbjuder möjligheter att inspireras, diskutera idéer och hitta nya partners. Fredrikstad, Norge.

---

Kommunförbundet Skåne - EU & Internationellt 

Kristina Juahiainen Larsson, Samordnare för Brysselkontoret
kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se 

Alma Sandberg, EU-samordnare
alma.sandberg@kfsk.se 

Karin Berg, EU-praktikant
karin.berg@kfsk.se 

---

Besök oss på sociala medier