Sidhuvud

Nu står våren för dörren, och vi har precis haft en trevlig påskledighet på Kommunförbundet Skåne, och jag hoppas att det stämmer för er också! 

Det gör att det nu inte är länge kvar till att det första utkastet för MFFn (EU:s långtidsbudget också kallad den fleråriga budgetramen för 2021-2027) kommer att presenteras den 2 maj av EU-kommissionen, och därefter skall den förhandlas i Rådet (Europeiska unionens råd) och Europaparlamentet. Vi har en (förväntat) svår och lång förhandling framför oss med diametralt olika ståndpunkter, men medlemsländerna har kunnat enas om prioriteringarna för budgeten; migration, säkerhet, forskning och innovation samt Erasmus. Det är i finansieringen till politikerområdena som oenigheten finns.

Vi kommer troligtvis inte att ha en färdigförhandlad budget förrän i slutet av 2019. Först då kommer EU-kommissionen att kunna börja utforma programmen för EU-finansiering, som de flesta av oss arbetar med. Det kommer att bli en riktig rysare att följa förhandlingen av långtidsbudgeten och framtidens utformning av sammanhållningspolitiken, och vi kommer kontinuerligt att uppdatera er med färsk information om vad som är det senaste nytt!

Trevlig EU-månad!

Kristina Jauhiainen Larsson, EU-samordnare Brysselkontoret för Kommunförbundet Skåne

Alma Sandberg, EU-samordnare

Karin Berg, EU-praktikant

---

Nyheter

Månadens EU-projekt: Jobb på tvärs

Månadens EU-projekt: Jobb på tvärs

Politikerna i Helsingborg och Helsingör har som vision att år 2035 ska vi ha en gemensam arbetsmarknaden i Öresundsregionen. I projektet Jobb på tvärs arbetar tre parter med denna vision utifrån frågan: Vad kan vi göra för att integrera arbetsmarknaden? I Månadens EU-projekt träffar vi Malin Broomé som är projektledare för Jobb på tvärs – ett projekt som arbetar för att bryta ner den mentala spärr sundet utgör på den dansk-svenska arbetsmarknaden.

Läs mer.

Sveriges budgetkamp är otaktisk

Sveriges budgetkamp är otaktisk

Sveriges hårda positionering om att inte betala mer till EU:s långtidsbudget post 2020 får enbart stöd av tre andra medlemsländer. Detta stod klart efter ett informellt toppmöte med EU:s stats- och regeringschefer i slutet av februari. Samtidigt ges förslag om att Sverige borde sluta spela bort sin starka position som nettobetalare, och öppna upp för att betala mer i utbyte mot mer inflytande i EU.

Läs mer.

Accelererad attraktionskraft för landsbygden

Accelererad attraktionskraft för landsbygden

Den 22 mars anordnade Möjligheter i Mellanrum Skåne (Mim Skåne) en workshop med fokus på att öka den skånska landsbygdens attraktivitet. Dagen resulterade i två innovativa projektidéer som nu ska få en snabbstart med stöd av Mim Skåne.

Läs mer.

Gratis interrail-semester för EU-miljoner

Gratis interrail-semester för EU-miljoner

EU-kommissionen vill skicka iväg tusentals europeiska 18-åringar på en gratis interrail-semester med start i sommar. För cirka 12 miljoner euro hoppas kommissionen skapa en europeisk identitet bland EU:s ungdomar.

Läs mer.

Ny rapport från Vinnova om innovationsplattformar

I februari gav Vinnova ut en ny rapport om deras satsning på innovationsplattformar. Rapporten och de lärdomar som har samlats in från plattformarna ska fungera som ett diskussionsunderlag för kommande programutveckling på Vinnova.

Läs mer.

Heta paneler om EU i valet

Heta paneler om EU i valet

Den 16 mars arrangerade Sveriges Kommuner och Landsting sin årliga internationella konferens: Internationella Dagen 2018. Kommunförbundet Skåne var på plats och följde en spännande dag med fokus på delaktigheten i EU och vilken plats EU har i årets riksdagsval.

Läs mer.

SKL: Sammanhållningspolitiken stärker EU:s legitimitet

SKL: Sammanhållningspolitiken stärker EU:s legitimitet

Europa behöver sammanhållningspolitiken. Det slår Sveriges Kommuner och Landsting fast i ett utlåtande till EU-kommissionen, i vilket man framhåller att sammanhållningspolitiken utgör kärnan i det europeiska samarbetet.

Läs mer.

---

Gör ett studiebesök i Bryssel!

Missa inte chansen att besöka Bryssel och Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. Vi hjälper er gärna att planera studiebesöket och boka ett program som formas utefter era önskemål, syften och behov. Kontakta vår samordnare för Brysselkontoret Kristina Jauhiainen Larsson för frågor och mer information: kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se

---

Utlysningar och projektmöjligheter

 

Informations- och nätverksdag för 2018 LIFE utlysningar

Nu har registreringen öppnats för EU-kommissens LIFE-dag den 4 maj. Under eventet som äger rum i Bryssel kommer deltagarna informeras om de nya utlysningar under LIFE 2018. Deltagarna har även möjlighet att nätverka och träffa framtida projektpartners under dagen. Mer information och registrering till eventet hittar du här

Ansök till iCapital 2018

Ansökan till årets iCapital har öppnat. Varje år delar EU-kommissionen ut pris till årets Europeiska Innovationshuvudstad (iCapital), till vilken en titel och en prissumma på 1 miljon euro tilldelas. De städers som placeras på andra till femte plats tilldelas också en mindre prissumma på 100 000 euro vardera. För att kunna söka måste staden ha över 100 000 invånare och vara belägen inom EU, eller i ett land som är kopplat till Horisont 2020-programmet. EU-kommissionen letar efter städer vars innovativa lösningar har bidragit till att skapa ett välfungerande ekosystem, som har höjt stadens invånares livskvalité. Sista ansökningsdagen är den 21 juni 2018 och vinnarna presenteras i november 2018. Läs mer om priset här

Registreringen för Wifi4EU har nu öppnat

Registreringen för Wifi4EU har nu öppnat

Den 20 mars öppnade registreringsportalen till ansökan för WiFi4EU. Registrera din kommun innan mitten av maj för att ansöka om medel till att möjliggöra gratis trådlöst internet på offentliga platser.

Läs mer.

Mer information om kommande utlysningar uppdateras på hemsidan löpande.

---

Kurs, konferens och events

Välkommen på Öppet hus: Mitt Europa 2018

Välkommen på Öppet hus: Mitt Europa 2018

Som en del av Mitt Europa 2018 arrangerar Kommunförbundet Skåne tillsammans med Region Skåne, Skåne Nordost och Europa Direkt Hässleholm den 3 maj ett öppet hus i Lund. Välkommen att mingla, informeras och inspireras av utställare från flera skånska EU-projekt.

Läs mer.

Hitta finansieringsmöjligheter i Ystad den 18 april!

Hitta finansieringsmöjligheter i Ystad den 18 april!

Den 18 april arrangerar Kommunförbundet Skåne tillsammans med Region Skåne en workshop för att synliggöra EU-medel under EU-dagen i Ystad. Under eftermiddagens workshop har du möjlighet att träffa representanter från de olika regionala programmen och ställa dina frågor.

Läs mer.

Dialogkonferens om EU:s sammanhållningspolitik

Dialogkonferens om EU:s sammanhållningspolitik

Save the date! Den 2 maj arrangerar Region Skåne och Region Blekinge en dialogkonferens om sammanhållningspolitiken inom EU.

Läs mer.

Nedan följer ett urval av kurser och events från vår hemsida.

EU i en världsordning under omvandling 2018

10 april 2018. Bokseminarium om Europaperspektiv 2018. I den tjugoförsta årgången av årsboken diskuterar ledande svenska forskare och experter hur EU påverkar och påverkas av nutida problemområden inom världspolitiken. Under seminariet kommer en första forskarpanel diskutera geopolitiken och om den är på väg tillbaka till EU. En andra forskarpanel kommer sedan diskutera europeiska värderingar och hur EU påverkas av utomeuropeisk migration. Anmälan till seminariet görs här. Malmö.

#EUGreenWeek

21-25 maj 2018. Under en vecka ska EU Green Week utforska möjligheterna hur EU kan bidra till att städer blir bättre att leva och arbeta i. EU Green Week 2018 kommer även innefatta events över hela Europa under de fem dagarna, tillsammans med en högnivåskonferens i Bryssel mellan den 22-24 maj.

Fehmarnbelt Days 2018

28-29 maj 2018. I år kommer Fehmarnbelt Days till Malmö! Den 28–29 maj har intressenter inom regionala utvecklingsfrågor kring Fehmarn Bält möjlighet att träffas på en tvådagarskonferens för att utbyta erfarenheter och diskutera framtidens förbindelser i området. Malmö

 

Vi kommer gärna på kommunbesök!

Vi på EU och internationella-verksamheten har under marsmånad besökt Hässleholms kommun, Familjen Helsingborg, Trelleborgs kommun och Skurups kommun. Vill ni inom din kommun veta mera om hur vi på Kommunförbundet Skåne kan hjälpa er inom EU-frågor och extern finansiering? Hör av dig till oss, vi kommer gärna på besök och presenterar oss.

---

Kommunförbundet Skåne - EU & Internationellt 

Kristina Juahiainen Larsson, Samordnare för Brysselkontoret
kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se 

Alma Sandberg, EU-samordnare
alma.sandberg@kfsk.se 

Karin Berg, EU-praktikant
karin.berg@kfsk.se 

---

Besök oss på sociala medier