Sidhuvud

Det händer mycket på EU- och internationella verksamheten just nu. Vi har precis haft ett internat med våra EU-kontaktpersoner från Skånes kommuner och tagit fram en konkret plan för hur vi ska jobba tillsammans under våren. Inom kort kommer vi även påbörja två stora projekt finansierade av Europeiska Socialfonden och Horizon 2020. Vi kommer att skriva mer om det i våra kommunikationskanaler inom kort. Under våren kommer vi att erbjuda olika tillfällen att lära mer om EU och dess påverkan på Skånes kommuner. Vi börjar nu på torsdag med en utbildning om Den lokala och regionala nivån i EU”.  

Vi kommer även att fortsätta bevaka diskussionerna om EU:s framtida budget och tillsammans med våra partners diskutera vad det innebär för Skåne. I fredags träffades EU:s stats- och regeringschefer för det inledande samtalet om EU:s nästa långtidsbudget för perioden 2021–28. Det finns olika scenarion om hur budgeten kommer att se ut vilket vi kommer att återkomma till.

Om detta, och mycket annat kan du läsa mer om i nyhetsbrevet, på vår hemsida och på vår facebookgrupp: Skånskt EU-Forum.

 Trevlig EU-månad!

 Alma Sandberg

---

Nyheter

Informellt toppmöte om EU:s nya långtidsbudget

Informellt toppmöte om EU:s nya långtidsbudget

Fredagen den 23 februari hålls ett informellt toppmöte med samtliga stats- och regeringschefer i EU, där bland annat de politiska prioriteringarna för den fleråriga budgetramen efter 2020 ska diskuteras. Den nya budgeten står inför stora utmaningar, och förhandlingarna förväntas bli hårda. Inför toppmötet har EU-kommissionen presenterat tre scenarier för den framtida sammanhållningspolitiken.

Läs mer.

Månadens EU-projekt: Climate Literacy

Månadens EU-projekt: Climate Literacy

I ”Månadens EU-projekt” träffar vi Anna Mattsson och Paula Björk som var projektledare för det nyligen avslutade projektet Climate Literacy. I projektet har åtta europeiska parter utvecklat ett webbaserat utbildningsprogram i klimatkunskap. Artikeln ingår i Kommunförbundet Skånes artikelserie om de EU-projekt som vi är involverade i.

Läs mer.

UIA söker innovativa urbana lösningar

UIA söker innovativa urbana lösningar

Sekretariatet för sektorsprogrammet Urban Innovative Actions böjd i början av februari in till ett ansökningsseminarium inför den tredje utlysningens deadline den 30 mars. På seminariet underströks vikten av innovation i samtliga ansökningar. Dessutom presenterades en tidsram och tillhörande ämnen inför den fjärde utlysningen som öppnar senare i år.

Läs mer.

Superdatorer och forskningsanläggning för mångmiljardbelopp

Superdatorer och forskningsanläggning för mångmiljardbelopp

Just nu är förhandlingarna inför den nya långtidsbudgeten efter 2020 i full gång. EU-kommissionen har enats om att det inte ska ske några nedskärningar i budgeten för forskning- och innovationsprogrammet, och Brysselkontoret rapporterar att två satsningar redan är förbokade att ligga inom budgeten – forskningsanläggningen ITER och inköpet av två superdatorer.

Läs mer.

Sök finansiering för ökad gränsarbetspendling

Sök finansiering för ökad gränsarbetspendling

Den 1 februari anordnades en konferens i Roskilde om vägen till en större arbetsmarknad i området kring Öresund, Kattegat och Skagerrak samt den dansk-tyska gränsen. Kommunförbundet Skåne var på plats under dagen där Interreg ÖKS uppmuntrade till fler ansökningar för projekt med fokus på en ökad gränsarbetspendling.

Läs mer.

”Migrants don’t fall from the sky”

”Migrants don’t fall from the sky”

Varför väljer människor att migrera? Den 19 februari höll Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) en workshop på Lunds Stadshall som handlade om den bakomliggande orsaken till migration. Den lokala nivån stod i fokus och workshopen öppnade upp för hur lokala auktoriteter kan samarbeta inom ICLD:s Kommunala Partnerskap.

Läs mer.

Erbjudande om praktik på verksamheten för EU och internationellt

Kommunförbundet Skånes kontor i Lund söker till höstterminen 2018 en praktikant till vår verksamhet för EU och internationella frågor. Praktikplatsen riktar sig till studenter på universitets- eller högskolenivå med inriktning mot EU i någon form, exempelvis från utbildningar som statsvetenskap och samhällsvetenskap.

Läs mer.

---

Gör ett studiebesök i Bryssel!

Missa inte chansen att besöka Bryssel och Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. Vi hjälper er gärna att planera studiebesöket och boka ett program som formas utefter era önskemål, syften och behov. Kontakta vår samordnare för Brysselkontoret Kristina Jauhiainen Larsson för frågor och mer information: kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se

---

Utlysningar och projektmöjligheter

 

Interreg ÖKS:s andra ansökningsomgång 2018 

Den andra ansökningsomgången 2018 för Interreg ÖKS öppnar den 13 augusti och stänger den 7 september, där man kan söka medel inom insatsområdena: Innovation, Grön ekonomi, Transport och Sysselsättning. Läs mer om insatsområdena här

UIA:s fjärde utlysning öppnar oktober 2018

UIA:s tredje utlysning, som öppnade i december 2017, stänger den 30 mars 2018. Under denna utlysning kan man ansöka för projekt inom fyra områden: Air quality, Adaptation to climate change, Housing, Jobs and skills in the local economy. Den fjärde utlysningen beräknas öppna i oktober 2018, och stänga i januari 2019. Läs mer. 

Mer information om kommande utlysningar uppdateras på hemsidan löpande.

---

Kurs, konferens och events

Besök Fehmarnbelt Days 2018 i Malmö

Besök Fehmarnbelt Days 2018 i Malmö

I år kommer Fehmarnbelt Days till Malmö! Den 28–29 maj har intressenter inom regionala utvecklingsfrågor kring Fehmarn Bält möjlighet att träffas på en tvådagarskonferens för att utbyta erfarenheter och diskutera framtidens förbindelser i området.

Läs mer.

Nedan följer ett urval av kurser och events från vår hemsida.

SKL:s Internationella dag

16 mars 2018. En heldag för förtroendevalda eller tjänstepersoner i kommun, landsting eller region med intresse för EU- och internationella frågor som arrangeras årligen av SKL. Du får möjlighet att träffa kollegor och bland annat diskutera globala och lokala utmaningar. Årets konferens fokuserar på delaktighet i EU, och hur EU kommer in i den svenska valdebatten. Stockholm.

Europe, let's cooperate

22 mars 2018. Samarbetsforum med Interreg Europa under vilket representanter från Interreg informerar om de kommande fyra utlysningarna som öppnar i maj i år. På forumet har du möjlighet att ta del av de senaste uppdateringarna av utlysningarna, få hjälp i ansökningsprocessen och träffa ny partners. Anmälan är nu öppen och går att hitta här, det är först till kvarn! Bryssel.

Naturturism på frammarsch

12 april 2018. Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism bjuder in till en heldagskonferens med fokus på hur stärkt samverkan mellan offentliga och privata aktörer kan med fokus på hur stärkt samverkan mellan offentliga och privata aktörer kan skapa gynnsamma förutsättningar för naturturismens utveckling. Stockholm. 

Internat med Brysselnätverket

Den 7–8 februari hade Brysselnätverket ett internat i Ängelholm. Brysselnätverket är ett av Kommunförbundet Skånes nätverk som består utav tjänstepersoner som arbetar med internationella och EU-relaterade frågor i de skånska kommunerna. Internatet resulterade i intressanta och engagerade samtal om hur Skånes kommuner och Kommunförbundet Skåne kan hjälpa varandra genom att utbyta erfarenhet och samarbeta inom EU-frågor! 

---

Kommunförbundet Skåne - EU & Internationellt 

Kristina Juahiainen Larsson, Samordnare för Brysselkontoret
kristina.jauhiainen.larsson@kfsk.se 

Alma Sandberg, EU-samordnare
alma.sandberg@kfsk.se 

Karin Berg, EU-praktikant
karin.berg@kfsk.se 

---

Besök oss på sociala medier