Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne

Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne

Publicerad:

Dela nyhet:

Vi närmar oss sluttampen på nuvarande programperiod 2014-2020 och går därmed också in i slutfasen på den finansiering av projektverksamhet som knyts till Skåne. Här samlar vi en översikt av aktuella finansieringsmöjligheter inom några av aktuella EU-fonderna och och programmen för kommuner i Skåne.

Fler nyheter

Skåne i Europa och Europa i Skåne

 

Nyheter

Euroregion Baltic möttes i polska Elblag

Sedan den 1 januari 2019 så ingår Kommunförbundet Skåne i Östersjösamarbetet Euroregion Baltic . Beslutet togs av KFSKs dåvarande styrelse redan under hösten 2018 men det nya medlemskapet trädde i kraft först efter årsskiftet. Euroregion

Strategiska diskussioner hos Malmö Universitet

Kommunförbundet Skåne leder det Strategiska EU-nätverket vilket samlar utvecklingsaktörer i Skåne två gånger om året för dialog kring aktuella EU-frågor med fokus på finansiering och samverkansmöjligheter. Den 26 februari träffades vi med Malmö Universitet som värdar.

Stärk arbetet med Agenda 2030 genom Kommunala Partnerskap

Dags att ansöka om Kommunalt Partnerskap. Kommunala partnerskap är en Sida finansierad samarbetsform där en kommun eller region i Sverige identifierar en liknande utmaning tillsammans med en motsvarighet i något av de 19 möjliga samarbetsländerna. Fram till den 15 mars är ansökningsomgången öppen.

SKR:s Internationella dag 2020

Kommunförbundet Skåne deltog vid SKR:s Internationella dag den 29 januari tillsammans med lokala och regionala företrädare från hela Sverige. Fokus för dagen var Agenda 2030 men även frågor som internationalisering, demokratiutveckling och EU:s kommande programperiod lyftes.

SKR:s På gång inom EU

I På gång inom EU kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner.

Analys av det finska ordförandeskapets kompromissförslag

Conference of Periphiral and Maritime Regions (CPMR) är ett regional nätverk, baserat i Bryssel, och de har nyligen publicerat en analys av det finska ordförandeskapets kompromissförslag för förhandlingarna om EU:s långtidsbudget 2021-2027. De har analyserat

Fler nyheter