Skåne i Europa och Europa i Skåne

Nyheter

Interreg South Baltic öppnar en femte ansökningsomgång

Interreg South Baltic kommer under november öppna en femte ansökningsomgång. Faststämt är att fokus kommer ligga på hållbar turism, men fler områden såsom grön och blå innovation samt hållbar transport kan bli aktuella. I samband med att

Europeiska unionens råd signerar Tallinndeklarationen om e-förvaltning

I samband med ministermötet i Tallinn den 6 oktober 2017 antog ministrar ansvariga för digitaliseringsfrågor en deklaration vars mål är att öka digitaliseringen och ytterligare tillgängliggöra myndighetsärenden för medborgarna på internet. Bakgrunden till detta är

European Week of Regions and Cities

Den 9:e och 12:e oktober anordnades European Week of Regions and Cities i Bryssel. Under fyra dagar anordnades utställningar och workshops för att stärka städer och regioners roll i den europeiska politiken.

Arbetsprogrammet för Erasmus+ 2018 publicerat

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Arbetsprogrammet för 2018 har nu publicerats av EU-kommissionen med prioriteringar och utlysningar för 2018. Fokus är områden som ungas ställning på arbetsmarknaden, demokratifrämjande, stärkt status för pedagogiska yrken samt idrott för unga.

Kraftsamling Trelleborg uppmärksammas av URBACT

EU-programmet URBACT, vars syfte är att främja hållbar urban utveckling i europeiska städer, har utsett Trelleborgs kommun som en av de städer som får ta emot utmärkelsen ”Good Practice City”. Det är deras arbete med

Fler nyheter