Månadens EU-projekt: GLIMER

Månadens EU-projekt: GLIMER

Publicerad:

Dela nyhet:

I månadens EU-projekt träffar vi Erica Righard, biträdande professor och forskare vid Malmö universitet. Erica Righard är tillsammans med Malmö universitet en av fem projektpartner i det EU-finansierade projektet Glimer, ett projekt som genom innovativa lösningar syftar till att vända migrationskrisen till en möjlighet för europeiska städer. Under mötet pratar vi mer om Erica Righards EU-finansierade projekt (med fokus på Horisont 2020), men slänger även ett öga mot den ökade skepticismen till migration och integration i Europa.

Fler nyheter

Skåne i Europa och Europa i Skåne

 

Nyheter

Malmö tilldelas stor världskongress

Efter mycket hård konkurrens med flera andra städer tilldelas Malmö slutligen värdskapet för nätverket ICLEI:s världskongress 2021, och tar således över stafettpinnen från städer så som Montreal och Seoul. Hållbar utveckling, FN:s hållbarhetsmål och arbetet för att lösa regionala och globala problem kommer att stå i fokus när kongressen äger rum i april 2021.

Europeiskt fokus på en grönare sjöfart

Den europeiska sjöfarten utgör en mycket stor del av EU:s totala växthusutsläpp. Med anledning av detta enades ambassadörerna för EU:s medlemsländer i slutet av oktober månad om en gemensam ståndpunkt för en förenkling av EU:s befintliga maritima regelverk. Beslutet grundar sig på det förslag som EU-kommissionen lade fram i februari i år och som syftar till att underlätta för skeppsägare. I artikeln presenterar vi även Sveriges strategi för transport, samt exempel på EU-finansierade projekt som arbetar för grönare sjöfart.

Nu återstår bara godkännande av Europaparlamentarikerna

På måndagen den 25 november godkändes den lista av 27 personer som föreslås bilda den nya EU-kommissionen. På onsdag den 27 november förväntas EU-parlamentarikerna rösta om Ursula von der Leyens nya kommission.

Europeiskt samarbete inom integrationsområdet

Den politiska polariseringen har blivit mer och mer tydlig i vårt samhälle, både i Skåne och i Europa. Inte minst gäller detta frågor som migration och integration. För att uppmärksamma detta bjöd Kommunförbundet Skåne i samarrangemang med Region Skåne fredagen den 22 november in till strategiskt forum för nyanländas etablering och integration, med tema Europa, Skåne och integration.

Informationsträff om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Skåne-Blekinge

Under måndagen den 18 november bjöd Tillväxtverket tillsammans med Kommunförbundet Skåne in kommunrepresentanter till en informationsträff om den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Skåne – Blekingeprogrammet. Representanter från flera skånska kommuner deltog under informationsträffen.

Månadens EU-projekt: GLIMER

I månadens EU-projekt träffar vi Erica Righard, biträdande professor och forskare vid Malmö universitet. Erica Righard är tillsammans med Malmö universitet en av fem projektpartner i det EU-finansierade projektet Glimer, ett projekt som genom innovativa lösningar syftar till att vända migrationskrisen till en möjlighet för europeiska städer. Under mötet pratar vi mer om Erica Righards EU-finansierade projekt (med fokus på Horisont 2020), men slänger även ett öga mot den ökade skepticismen till migration och integration i Europa.

EU och ett klimatneutralt Europa 2050

Den Europeiska Klimatbyråns nyligen publicerade rapport visar på att EU i dagsläget inte gör tillräckligt för att kunna uppnå målet för ett klimatneutralt Europa 2050.

Fler nyheter