Lär dig mer om den lokala och regionala nivån i EU

Lär dig mer om den lokala och regionala nivån i EU

Publicerad:

Dela nyhet:

Den 27 februari bjuder Kommunförbundet Skåne och Region Skåne in förtroendevalda och tjänstepersoner till en eftermiddag i Lund för en lärorik utbildning om den regionala och lokala nivån i EU. Enligt Sveriges kommuner och landsting

Fler nyheter

Skåne i Europa och Europa i Skåne

Nyheter

Besök Fehmarnbelt Days 2018 i Malmö

I år kommer Fehmarnbelt Days till Malmö! Den 28–29 maj har intressenter inom regionala utvecklingsfrågor kring Fehmarn Bält möjlighet att träffas på en tvådagarskonferens för att utbyta erfarenheter och diskutera framtidens förbindelser i området.

Informellt toppmöte om EU:s nya långtidsbudget

Imorgon hålls ett informellt toppmöte med samtliga stats- och regeringschefer i EU, där bland annat de politiska prioriteringarna för den fleråriga budgetramen efter 2020 ska diskuteras. Den nya budgeten står inför stora utmaningar, och förhandlingarna förväntas bli hårda. Inför toppmötet har EU-kommissionen presenterat tre scenarier för den framtida sammanhållningspolitiken.

”Migrants don’t fall from the sky”

Varför väljer människor att migrera? Den 19 februari höll Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) en workshop på Lunds Stadshall som handlade om den bakomliggande orsaken till migration. Den lokala nivån stod i fokus och workshopen öppnade upp för hur lokala auktoriteter kan samarbeta inom ICLD:s Kommunala Partnerskap.

UIA söker innovativa urbana lösningar

Sekretariatet för sektorsprogrammet Urban Innovative Actions böjd i början av februari in till ett ansökningsseminarium inför den tredje utlysningens deadline den 30 mars. På seminariet underströks vikten av innovation i samtliga ansökningar. Dessutom presenterades en tidsram och tillhörande ämnen inför den fjärde utlysningen som öppnar senare i år.

Erbjudande om praktik på verksamheten för EU och internationellt

Kommunförbundet Skånes kontor i Lund söker till höstterminen 2018 en praktikant till vår verksamhet för EU och internationella frågor. Praktikplatsen riktar sig till studenter på universitets- eller högskolenivå med inriktning mot EU i någon form, exempelvis från utbildningar som statsvetenskap och samhällsvetenskap.

Sök finansiering för ökad gränsarbetspendling

Den 1 februari anordnades en konferens i Roskilde om vägen till en större arbetsmarknad i området kring Öresund, Kattegat och Skagerrak samt den dansk-tyska gränsen. Kommunförbundet Skåne var på plats under dagen där Interreg ÖKS uppmuntrade till fler ansökningar för projekt med fokus på en ökad gränsarbetspendling.

Superdatorer och forskningsanläggning för mångmiljardbelopp

Just nu är förhandlingarna inför den nya långtidsbudgeten efter 2020 i full gång. EU-kommissionen har enats om att det inte ska ske några nedskärningar i budgeten för forskning- och innovationsprogrammet, och Brysselkontoret rapporterar att två satsningar redan är förbokade att ligga inom budgeten – forskningsanläggningen ITER och inköpet av två superdatorer.

Kraftsamla politiskt på Bioekonomiriksdagen 2018!

Den 21–22 mars i Karlstad går årets Bioekonomiriksdagen av stapeln – ett evenemang för svenska aktörer inom bioekonomi. Under två dagar samlas ledande organisationer, nyckelpersoner och beslutsfattare för dialog och ett utbyte av erfarenheter. Tanken

Fler nyheter