Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne

Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne

Publicerad:

Dela nyhet:

Vi närmar oss sluttampen på nuvarande programperiod 2014-2020 och går därmed också in i slutfasen på den finansiering av projektverksamhet som knyts till Skåne. Här samlar vi en översikt av aktuella finansieringsmöjligheter inom Skånes Struktur och Investeringsfonder (ESIF).

Fler nyheter

Skåne i Europa och Europa i Skåne

 

Nyheter

De viktigaste EU-händelserna under 2019

2019 var ett minst sagt händelserikt EU-år. EU-val, Brexit, klimat och miljö, migration och val av den nya EU-kommissionen var några av de punkter som stod högt på den europeiska agendan. I en artikel publicerad av Europaportalen den 20 december presenteras 2019 års viktigaste EU-händelser månad för månad. Här ges en inblick i några av dessa händelser.

Interreg Nordsjöprogrammet beviljar fem nya projekt

Innan juluppehållet träffades den svenska Subkommittén i Malmö för att gå igenom svenskt ställningstagande av inkomna projektansökningar i Nordsjöprogrammets 11:e och sista ordinarie utlysningsomgång. Nu har projekten beviljats av den transnationella Styrkommittén och vi kan bland annat gratulera Helsingborg Stad till ett beviljat projekt!

Europeiska rådets möte den 12-13 december – sammanfattning

Den 12–13 december hölls 2019-års sista toppmöte med EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel. Mötet var det första EU-toppmöte som leddes av den tidigare belgiske premiärministern Charles Michel, detta sedan EU-ländernas stats- och regeringschefer i juli 2019 valde honom till Europeiska rådets ordförande. Det viktigaste punkterna på agendan var EU:s fleråriga budgetram 2021–2027, klimatförändringarna samt Brexit. Nedan följer en sammanfattning av toppmötet.

Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne

Vi närmar oss sluttampen på nuvarande programperiod 2014-2020 och går därmed också in i slutfasen på den finansiering av projektverksamhet som knyts till Skåne. Här samlar vi en översikt av aktuella finansieringsmöjligheter inom Skånes Struktur och Investeringsfonder (ESIF).

En europeisk grön giv

En av den nya kommissions-ordföranden Ursula von der Leyen viktigaste politiska prioriteringar är miljön och klimatförändringar för hennes mandatperiod.

Finska ordförandeskapets förslag till långtidsbudget

Den 2 december presenterade det finska ordförandeskapet sitt förslag till kommande långtidsbudgeten 2021-2027. Klimatåtgärder, forskning och innovation samt migration är några av de områden som ordförandeskapet satsar på i budgetförslaget. Förslaget kommer att förhandlas under det Europeiska rådets möte den 12-13 december.

Fler nyheter