Så blir den nya kommissionen – en uppdatering av den Europeiska kommissionen efter sommaren 2019

Så blir den nya kommissionen – en uppdatering av den Europeiska kommissionen efter sommaren 2019

Publicerad:

Dela nyhet:

Under tisdagen den 10 september presenterade den Europeiska kommissionens framtida ordförande Ursula von der Leyen sitt team av kommissionärer och deras tilldelade ansvarsområden. Nu ligger ett stort ansvar på Europaparlamentet, som under september och oktober månad har i uppgift att genomföra diverse utfrågningar och granskningar av de nominerade kommissionärerna och deras kompetenser.

Fler nyheter

Skåne i Europa och Europa i Skåne

 

Nyheter

Månadens EU-projekt: DIACCESS

I månadens EU-projekt har vi pratat med Bo Hjälmefjord, internationell samordnare och projektutvecklare vid Växjö kommun och för det nystartade EU-projektet DIACCESS. Projektet startade den 1 september 2019 och har som syfte att lösa riktiga samhällsutmaningar genom att sammanföra kommunala förvaltningar med näringslivets digitala innovatörer. Genom verksamhetsnära innovation syftar projektet till att utveckla digitala lösningar som möter samhällets olika behov. För projektet tilldelades Växjö kommun som andra kommun i Sverige finansiering från EU:s sektorsprogram Urban Innovation Actions (UIA).

CITIES FORUM 2020

Torsdagen och fredagen den 30–31 januari 2020 arrangeras eventet CITIES Forum 2020 i Porto, Portugal. Tvådagarseventet arrangeras som ett samarbete mellan den Europeiska kommissionen, generaldiktoratet för regional- och stadspolitik, samt staden Porto. CITIES Forum 2020 samlar flera viktiga deltagare från både europeisk, nationell och lokal nivå.

Två dagar för europeiskt samarbete

Få av dagens samhällsutmaningar är unika för Sverige. Aktörer över hela Europa ställer likartade frågor och formulerar svar som påminner om varandra. Det finns all anledning att söka mer samarbete, att lära sig av varandras misslyckanden och framgångar, att tillsammans arbeta fram lösningar, tänka ut förslag på förbättringar och stärka förmågan att sprida resultatet av sitt arbete.

Europaparlamentets utfrågningar – det här har hänt

Den 30 september satte EU-parlamentets utfrågning av ordförande von der Leyens 26 nominerade kommissionärskandidater igång. Svenska Ylva Johansson har sedan tidigare blivit tilldelad portföljen för inrikesfrågor och godkändes efter en liten bakläxa som EU-kommissionär den 8 oktober. Den framtida kommissionens tre vice verkställande ordföranden godkändes under veckan också av EU-parlamentet. Även tre kommissionärskandidater har blivit nedröstade i parlamentet, något som innebär ett stort bakslag för ordförande von der Leyen. Parlamentet förväntas rösta om den nya kommissionen i helhet den 23 oktober, men fram till dess väntas flera utmaningar för von der Leyen.

Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne

Vi närmar oss sluttampen på nuvarande programperiod 2014-2020 och går därmed också in i slutfasen på den finansiering av projektverksamhet som knyts till Skåne. Här samlar vi en översikt av aktuella finansieringsmöjligheter inom Skånes Struktur och Investeringsfonder (ESIF)

Ansök om Kommunala Partnerskap via ICLD

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) är en SIDA-finansierad organisation som arbetar med att främja lokal demokratiutveckling i den svenska regeringens prioriterade samarbetsländer. Fram till och med den 15 oktober 2019 kan svenska kommuner, landsting, regioner och regionala kommunalförbund ansöka om ett Kommunalt Partnerskap (KP) via ICLD.

Så blir den nya kommissionen – en uppdatering av den Europeiska kommissionen efter sommaren 2019

Under tisdagen den 10 september presenterade den Europeiska kommissionens framtida ordförande Ursula von der Leyen sitt team av kommissionärer och deras tilldelade ansvarsområden. Nu ligger ett stort ansvar på Europaparlamentet, som under september och oktober månad har i uppgift att genomföra diverse utfrågningar och granskningar av de nominerade kommissionärerna och deras kompetenser.

Sveriges Kommuner och Landsting – På gång inom EU

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerade den 9 september dokumentet På gång inom EU - hösten 2019. I dokumentet, som är dryga 70 sidor långt, kan en läsa om aktuella EU frågor som påverkar svenska regioner och kommuner. Dokumentet finns nu tillgänglig i digital version på SKL:s hemsida. Den tryckta versionen beräknas komma den 20 september 2019.

Fler nyheter