EU-kommissionens förslag om EU:s nya långtidsbudget

EU-kommissionens förslag om EU:s nya långtidsbudget

Publicerad:

Dela nyhet:

EU-kommissionen presenterade i sitt förslag till EU:s nya långtidsbudget efter 2020 som väntat nedskärningar i sammanhållningspolitiken. Samtidigt föreslås en höjd avgift för medlemsländerna efterföljt av nya satsningar inom bland annat säkerhet och migration. Nu väntar tuffa budgetförhandlingar med ett ambitiöst mål om att ha en ny långtidsbudget på plats innan valet till Europaparlamentet i maj 2019.

Fler nyheter

Skåne i Europa och Europa i Skåne

Nyheter

Missa inte SKL:s på gång i EU hösten 2018

SKL har nu släppt höstens upplaga av På Gång i EU 2018, där ni kan läsa om förslaget för den nya långtidsbudgeten, EU:s framtid, regional utveckling och samarbete och SKL:s prioriterade frågor under 2018 för att nämna några områden som den berör.

Interreg South och Svenska Institutets östersjösamverkan har utlysningar ute!

Interreg South Baltic har nu en pågående utlysning med deadline den 18 december 2018. Utlysningen fokuserar på grön teknik för hållbar utveckling, hållbar utveckling inom transport och infrastruktur, hållbar utveckling för kompetens och arbetsmarknad och kapacitetsuppbyggnad för internationell samverkan. Svenska Institutet (SI) har likaså en utlysning med fokus på samverkan inom östersjöregionen.

Transportseminarium med fokus på ÖKS-projekt

Den 28 september höll vi här på kommunförbundet Skåne ett seminarium med fokus på hur man söker transportpengar med hjälp av programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS). Seminariet innehöll tre presentationer av Juliane Thorin som är projektledare för SMaRT, Anna Thormann Boesen som jobbar som programchef på Gate 21 och Sofie Håkansson som är projektrådgivare på Interreg ÖKS.

EU budget for the future – the road ahead den 12 oktober i Bryssel

Kommer du vara i Bryssel under EWRC? Missa då inte EU budget for the future – the road ahead. Konferensen syftar till att alla aktörer, från EU-institutionerna, regeringar, akademin och civilsamhället ska diskutera utformningen av den nya budgeten för hur den ska göra som mest nytta för EU.

Erbjudande om praktik EU

Kommunförbundet Skånes kontor i Lund söker till vårterminen 2019 en praktikant inom ramen för vår EU-relaterade verksamhet. Praktikplatsen riktar sig till studenter på universitets- eller högskolenivå med inriktning mot EU i någon form, exempelvis statsvetenskap och samhällsvetenskap etc.

Tillståndet i Union 2018-tid för ett suveränt EU

Den 12 september höll Juncker sitt årliga State of the Union. Tillskillnad från Junckers tal 2017 saknades den framtidsvision han hade då. Juncker valde att istället betona ett flertal andra viktiga punkter i sitt tal. Juncker tog upp tillväxten i Europa, men även de utmaningar som EU står inför innan EU-parlamentsvalet 2019.

Engagemang- Projektet Möjligheter i Mellanrums Accelerationsdag

Temat för projektet Möjligheter i Mellanrums Accelerationsdag den 18 september var engagemang. Ingen kan säga att engagemang under dagen fattades, då projektledarna, föreläsaren Per Granqvist och deltagarna var alla fyllda av ett starkt engagemang under dagen.

CPMR presenterar ett positionspapper gällande Interreg post-2020

Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) har presenterat ett positionspapper innehållande 10 punkter, hur de önskar utformningen av Interreg post-2020. Positionspapperet är ett svar på den presenterade budget för sammahållningsbudgeten 2021-2027 från Kommissionen.

Fler nyheter