Anmälningarna till Mitt Europa 2019 har öppnats!

Anmälningarna till Mitt Europa 2019 har öppnats!

Publicerad:

Dela nyhet:

Programmet har nu släppts till Mitt Europa 2019 som arrangeras i Hässleholm den 9:e maj. Under dagen kommer det hållas seminarium om arbetsmarknad, hållbar utveckling och kommunikation. Anmälningarna har nu öppnats och det kan vara en god idé att boka in sig då det finns ett begränsat antal platser.

Fler nyheter

Skåne i Europa och Europa i Skåne

Nyheter

Preliminär överenskommelse för CEF Connecting Europe Facility

Europeiska rådet och Europaparlamentet har nu nått en preliminär överenskommelse om sektorprogrammet CEF. Fokus för programmet kommer att vara att koppla samman och integrera union med alla dess regioner genom en uppdaterad multimodal högpresterande infrastruktur.

Kommunförbundet Skånes arbetsutskott på besök i Bryssel

Under tre dagar, den 17-19 mars, var Kommunförbundet Skånes arbetsutskott på besök i Bryssel. Under 2019 är följande områden prioriterade för Kommunförbundet Skåne och kommunerna: digitalisering, integration, klimatfrågor och energieffektivisering, civil beredskap och kriskommunikation. Därför

Europeiska regionkommittén lanserar politisk enkät för integrationsfrågor

Europiska regionkommittén vill se en ökad budget till asyl och integrationsfonden den kommande programperioden. Man har därför lanserat en enkät om integrationsfrågor för få en bättre bild av de problem som finns på lokal och regional nivå. De som kan delta i enkäten är region och lokalpolitiker.

Ren energi för alla

Europaparlamentet har nu röstat igenom fyra nya lagar som har till syfte att göra elmarknaden renare och grönare inom hela Europa. Dock så krävs först ett godkännande från ministerrådet innan lagarna övergår till direktiv.

Preliminär överenskommelse om sektorsprogrammet Horizon Europe

Ministerrådet och Europaparlamentet har nu kommit överens om hur Horizon Europe ska utformas inför nästa programperiod. Man har ännu inte fastställt budgeten men man har beslutat om att 35% av budgeten ska läggas på klimatrelaterad forskning.

Utlysningarna för LIFE öppnas i april

Utlysningarna inom LIFE 2019 kommer öppnas den 4 april. Sök EU-medel inom båda delprogrammen som riktar sig mot miljö och klimat.

Fler nyheter