Läs mer om Europaparlamentsvalet

Läs mer om Europaparlamentsvalet

Publicerad:

Dela nyhet:

Europaparlamentsvalet närmar sig med stormsteg och det är nu mindre än en månad kvar. Vi har därför samlat intressanta hemsidor för dig som vill veta mer om det stundande EU-valet. I denna artikel kan du hitta information om EU-valet, hur du röstar, varför du ska rösta och hur du engagerar dig.

Fler nyheter

Skåne i Europa och Europa i Skåne

URSÄKTA RÖRAN – VI GENOMFÖR JUST NU UPPDATERINGAR PÅ SIDAN

Nyheter

Europaforum Hässleholm och Mitt Europa 2019

Kommunförbundet Skåne deltog som medarrangörer och paneldeltagare under Europaforum Hässleholm och Mitt Europa 2019. Under veckan hölls det seminarier, debatter och panelsamtal vilket avslutades med ett gemensamt firande av Europadagen 2019.

Ny AMIF- utlysning öppnar i mitten av maj

I mitten av maj kommer Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) att öppna en ny utlysning. Migrationsverket är ansvarig myndighet och man har valt att prioritera tre teman: vidarebosättning och mottagande av nyanlända, samverkan samt särskilda insatser inom integrationsområdet. Utlysningen öppnar i mitten av maj och stänger i mitten av september.

Läs mer om Europaparlamentsvalet

Europaparlamentsvalet närmar sig med stormsteg och det är nu mindre än en månad kvar. Vi har därför samlat intressanta hemsidor för dig som vill veta mer om det stundande EU-valet. I denna artikel kan du hitta information om EU-valet, hur du röstar, varför du ska rösta och hur du engagerar dig.

Brexit- vad händer nu?

Den 10 april tog EU:s stats och regeringschefer beslutet att förlänga Brexit fram till 31 oktober. Detta innebär att Theresa May har fått ytterligare sex månader på sig att förhandla fram en lösning i det brittiska parlamentet. Utgången är fortsatt oviss och det är svårt att se vilken väg Storbritannien kommer ta.

EU och AI

USA och Kina är i dag världsledande inom Artificiell Intelligens (AI) som kommer att tillämpas i stor utsträckning i den privata och offentliga sektorn till att förverkliga värdet av den datadrivna digitala ekonomin utvecklas till fullo. EU kommer att göra storsatsningar i nästa programperiod 2021-2027 för att konkurrera om första platsen och göra stora investeringar så att de nödvändiga AI teknikerna kommer att kunna utvecklas och tillämpas på bred front. I långtidsbudgeten för 2021-2027 planeras det flera stora satsningar, och redan de kommande åren fram till 2020 investerar EU 1,5 miljarder euro på forskning inom AI.

Klimatutsläpp sänktes med en tredjedel

Nu har projektet Fossilbränslefria kommuner gått i mål. På tre år har tio skånska kommuner minskat sina klimatutsläpp med i genomsnitt 32 procent och flera av kommunerna har halverat utsläppen i sina verksamheter. På www.kfsk.se/fbf kan du ta del av verktyg, guider och inspiration.

Informationsseminarium Horisont 2020

Kommunförbundet Skåne och Energikontoret Skåne med finansiering från Energimyndigheten höll ett informationsseminarium om EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020 (H2020) med fokus på finansiering för mindre organisationer. Johanna Haward från Kommunförbundet Skåne gav en introduktion till H2020 och Horizon Europe. Vinnova var även på plats, där Esa Stenberg och Mikael Sundh informerade om utlysningar kopplade till energi- och transportområdet. Deltagarna fick även veta mer om projektet FAB-MOVE som Malmö FF deltagit i. Johan Alling från Malmö Universitet berättade om möjligheterna att samverka med universiteten och Andreas Englund från IVL berättade om EUSME H2020 och deras stöd till små och medelstora företag.

Kommunförbundet Skånes nätverk för fastighetschefer på besök i Bryssel

Kommunförbundet Skåne har närmare 85 nätverk inom olika områden kopplade till kommunala verksamheter. Dessa nätverk erbjuds att ha nätverksträffar på vårt Brysselkontor, för kompetensutveckling inom den EU-finansiering som administreras i Bryssel. EU-finansieringen är uppdelad geografiskt och tematiskt. Den tematiska EU-finansieringen administreras i Bryssel, och kräver internationella partners.

Fler nyheter