Skåne i Europa och Europa i Skåne

Nyheter

Kraftsamling Trelleborg uppmärksammas av URBACT

EU-programmet URBACT, vars syfte är att främja hållbar urban utveckling i europeiska städer, har utsett Trelleborgs kommun som en av de städer som får ta emot utmärkelsen ”Good Practice City”. Det är deras arbete med

Ny ansökningsrunda i Kreativa Europas kulturprogram.

EU:s kulturprogram Kreativa Europa har öppnat två ansökningar för att stödja europeiska samarbetsprojekt. Projekten ska syfta till att öka kulturella och kreativa sektorers gränsöverskridande arbete. Utlysningarna riktar sig till både små- och storskaliga samarbetsprojekt, samt

Öppet samråd om digitalisering inom hälso- och sjukvård

EU-kommissionen utför just nu ett öppet samråd angående digitalisering inom hälso- och sjukvård. Syftet med samrådet är att tydliggöra vilka politiska åtgärder som behövs för att främja digital innovation som förbättrar den allmänna hälsan och

Månadens EU-projekt: Skåne Quattro Helix

Denna månaden träffar vi Lottie Holmström, som driver EU-projektet ”Skåne Quattro Helix”. Denna artikel är en del av Kommunförbundet Skånes artikelserie ”Månadens EU-projekt”, en serie om de EU-projekt som vi på Kommunförbundet Skåne är involverade i.

Fler nyheter