Läs mer om Europaparlamentsvalet

Läs mer om Europaparlamentsvalet

Publicerad:

Dela nyhet:

Europaparlamentsvalet närmar sig med stormsteg och det är nu mindre än en månad kvar. Vi har därför samlat intressanta hemsidor för dig som vill veta mer om det stundande EU-valet. I denna artikel kan du hitta information om EU-valet, hur du röstar, varför du ska rösta och hur du engagerar dig.

Fler nyheter

Skåne i Europa och Europa i Skåne

URSÄKTA RÖRAN – VI GENOMFÖR JUST NU UPPDATERINGAR PÅ SIDAN

Nyheter

EU:s stats och regeringschefer enades om Sibiuförklaringen

Under det europeiska rådets toppmöte den 9 maj enades EU:s stats och regeringschefer om Sibiuförklaringen vilket består av tio åtaganden vilka ska styra EU-institutionernas arbete under den kommande mandatperioden. Förklaringen slår bland annat fast att EU-samarbetet ska bli starkare, man ska värna om demokratin och man ska stå enat i en orolig omvärld.

EU-kommissionens mandatperiod är utvärderad

European Parliamentary Research Service har nyligen publicerat sin utvärdering av EU-kommissionens mandatperiod. Rapportens slutsatser är blandade då kommissionen har lyckats i vissa frågor men även varit handlingsförlamade i andra. Rapporten lyfter även in de många kriser som kommissionen tvingats förhålla sig till, vilket påverkat deras mandatperiod.

Här kan du följa opinionsmätningarna i Europa

Inför det stundande Europaparlamentsvalet har nyhetssajten Politico sammanställt en prognos över hur EU-parlamentet kan se ut efter valen 23–26 maj. Politico räknar samman varje enskilt lands opinionsundersökning som rör EU-valet vilket ger en prognos över vilka parlamentsledamöter som varje enskilt land väljer. Prognosen uppdateras löpande beroende på vilka opinionsmätningar som kommer in.

Den fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen har släppts

Nyligen publicerades den fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen. Rapporten beskriver rådande trender i energiunionen, såsom utsläpp av växthusgaser och en ökad användning av förnybar energi. Utvecklingen av EU:s handelsmarknad för utsläpp, arbetet med luftkvalité och investeringsnivåer i forskning och innovation tas också upp.

Europaforum Hässleholm och Mitt Europa 2019

Kommunförbundet Skåne deltog som medarrangörer och paneldeltagare under Europaforum Hässleholm och Mitt Europa 2019. Under veckan hölls det seminarier, debatter och panelsamtal vilket avslutades med ett gemensamt firande av Europadagen 2019.

Ny AMIF- utlysning öppnar i mitten av maj

I mitten av maj kommer Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) att öppna en ny utlysning. Migrationsverket är ansvarig myndighet och man har valt att prioritera tre teman: vidarebosättning och mottagande av nyanlända, samverkan samt särskilda insatser inom integrationsområdet. Utlysningen öppnar i mitten av maj och stänger i mitten av september.

Läs mer om Europaparlamentsvalet

Europaparlamentsvalet närmar sig med stormsteg och det är nu mindre än en månad kvar. Vi har därför samlat intressanta hemsidor för dig som vill veta mer om det stundande EU-valet. I denna artikel kan du hitta information om EU-valet, hur du röstar, varför du ska rösta och hur du engagerar dig.

Brexit- vad händer nu?

Den 10 april tog EU:s stats och regeringschefer beslutet att förlänga Brexit fram till 31 oktober. Detta innebär att Theresa May har fått ytterligare sex månader på sig att förhandla fram en lösning i det brittiska parlamentet. Utgången är fortsatt oviss och det är svårt att se vilken väg Storbritannien kommer ta.

Fler nyheter