Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne

Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne

Publicerad:

Dela nyhet:

Vi närmar oss sluttampen på nuvarande programperiod 2014-2020 och går därmed också in i slutfasen på den finansiering av projektverksamhet som knyts till Skåne. Här samlar vi en översikt av aktuella finansieringsmöjligheter inom Skånes Struktur och Investeringsfonder (ESIF).

Fler nyheter

Skåne i Europa och Europa i Skåne

 

Nyheter

Stärk arbetet med Agenda 2030 genom Kommunala Partnerskap

Dags att ansöka om Kommunalt Partnerskap. Kommunala partnerskap är en Sida finansierad samarbetsform där en kommun eller region i Sverige identifierar en liknande utmaning tillsammans med en motsvarighet i något av de 19 möjliga samarbetsländerna. Fram till den 15 mars är ansökningsomgången öppen.

SKR:s Internationella dag 2020

Kommunförbundet Skåne deltog vid SKR:s Internationella dag den 29 januari tillsammans med lokala och regionala företrädare från hela Sverige. Fokus för dagen var Agenda 2030 men även frågor som internationalisering, demokratiutveckling och EU:s kommande programperiod lyftes.

SKR:s På gång inom EU

I På gång inom EU kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner.

Analys av det finska ordförandeskapets kompromissförslag

Conference of Periphiral and Maritime Regions (CPMR) är ett regional nätverk, baserat i Bryssel, och de har nyligen publicerat en analys av det finska ordförandeskapets kompromissförslag för förhandlingarna om EU:s långtidsbudget 2021-2027. De har analyserat

Ministerrådet har nytt ordförandeskap

Kroatien är sedan den 1 januari ordförandeland för EU:s ministerråd. Ordförandeskapet leder alla ministerrådsmöten, representerar ministerrådet vid förhandlingarna med Europaparlamentet och EU-kommissionen i lagstiftningsärenden och ansvarar för att rådets arbete fortskrider. Deras motto under deras

Investeringsplan för Gröna given

Den europeiska gröna given beskriver EU:s mål om ett klimatneutralt samhälle 2050 och är ett åtgärdspaket som ska bidra till att näringsliv och medborgare deltar i en hållbar grön omställning, och för att göra det

SKR:s prioriterade EU-frågor för 2020

Sveriges kommuner och regioner (SKR) tar årligen fram ett antal frågor som ses som specifikt viktiga för svenska kommuner och regioner. För 2020 så har SKR:s styrelse tagit fram nio frågor som förbundet ska driva under året. För 2020 så lyfts bland annat att ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU, ett klimatneutralt EU 2050, mobilitet och infrastruktur och Sammanhållningspolitiken 2021-2027 som prioriterade frågor.

Fler nyheter