Skåne i Europa och Europa i Skåne

Nyheter

Europeiska socialfonden öppnar två nya utlysningar

Nu är två utlysningar inom Europeiska socialfonden (ESF) öppna. Utlysningarna är inom programområde 1: Kompetensförsörjning och är öppna för ansökan till och med den 13 september 2017. Projekten kan starta tidigast den 1 februari 2018.

Månadens EU-projekt: The Blue Move for a Green Economy

Denna månad möter vi Anna Tibbelin som tillsammans med Bengt Drakenberg driver EU-projektet The Blue Move for a Green Economy i Skåne. Denna artikel är en del av Kommunförbundet Skånes artikelserie ”Månadens EU-projekt”, en serie om de EU-projekt som vi på Kommunförbundet Skåne driver eller deltar i.

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter

I slutet av förra månaden presenterade EU-kommissionen ett förslag om en europeisk pelare för sociala rättigheter. Förhoppningen är att förslaget ska antas på högsta politiska nivå innan årsskiftet, men redan under detta året kan vi förvänta oss att det nya förslaget kommer att återspeglas i EU-kommissionens årliga arbetsprogram för EU:s fonder.

Europaparlamentet godkänner europeiskt kulturarvsår 2018

Den 27 april röstade Europaparlamentet för att göra 2018 till ett europeiskt kulturarvsår. Med en budget på 8 miljoner euro är förhoppningen att kulturarvsåret ska bidra till att stärka den gemensamma identiteten i EU och främja kulturarvets ekonomiska potential.

Månadens EU-projekt: BOSS

Under 2015 ökade mottagandet av ensamkommande barn (EKB) kraftigt och de skånska kommunerna kämpade framförallt med att klara av sitt uppdrag att erbjuda de nyanlända barnen boendeplatser och utbildning med kvalitet. Kommunförbundet Skåne, Region Skåne

Fler nyheter