EU-kommissionens förslag om EU:s nya långtidsbudget

EU-kommissionens förslag om EU:s nya långtidsbudget

Publicerad:

Dela nyhet:

EU-kommissionen presenterade i sitt förslag till EU:s nya långtidsbudget efter 2020 som väntat nedskärningar i sammanhållningspolitiken. Samtidigt föreslås en höjd avgift för medlemsländerna efterföljt av nya satsningar inom bland annat säkerhet och migration. Nu väntar tuffa budgetförhandlingar med ett ambitiöst mål om att ha en ny långtidsbudget på plats innan valet till Europaparlamentet i maj 2019.

Fler nyheter

Skåne i Europa och Europa i Skåne

Nyheter

Missa inte SKL:s på gång i EU våren 2019

SKL har nu släppt våren upplaga av På Gång i EU 2019, där ni kan läsa om den nya långtidsbudgeten, vattendirektivet, den social dimensionen och SKL:s prioriterade frågor under 2019 för att nämna några områden som den berör.

Utlysningar öppna inom Europa för Medborgarna

Programmet för Europa för Medborgarna har publicerat utlysningarna för 2019. Europa för Medborgarna syftar till att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare och för att lyfta den europeiska historian.

Vad är nyttan med EU-finansiering?

Henrik Blomberg som är programansvarig för EU-programmet Småland och Öarna, menar att det finns åtta saker som är positiva för regionerna gällande EU-finansiering: Regionen blir en viktig spelplan; Länen ingår i ett större sammanhang; EU-pengarna fungerar som startgas och riskdelare; Möjligheter till lika konkurrens mellan Europas regioner; Möjligheter till internationell samverkan; Gemensamma insatser för att påverka samhällsutmaningarna; Makt på rätt nivå; Det finns en tanke om fred

2019:s CEF transport har nu publicerats

Utlysningen inom CEF transport 2019 har nu publicerats och öppnar för ansökningar i januari. Prioriteringar för CEF 2019 ligger på att förebygga flaskhalsar och bekämpa buller kopplat till järnvägen. I samband med att utlysningen öppnar kommer en virtuell informationsdag anordnas den 17 januari.

18-månadersprogrammet för Rådet är nu publicerat

Rumänien, Finland och Kroatien är de länder som under den kommande 18-månadersperiod (med start 1 januari 2019) innehar presidentskapet under vardera 6 månader. Enligt programmet är prioriteringarna för perioden: ekonomisk tillväxt; unionens gemensamma värden; hållbar tillväxt; starkare yttre handlingsförmåga; och säkerhet.

EWRC 2019- var med och påverka temat

Den 7–10 oktober anordnas den 17:e upplagan av europeiska veckan för regioner och städer i Bryssel. Temat för 2019:s upplaga är ännu inte bestämt, och det går fram till den 11 januari 2019 att tycka till om temat för 2019.

Lund blir huvudorten för projektet Cultural and Creative Spaces and Cities

Trans Europe Halles och Lund blir platsen för ett nytt uppdrag från EU-kommissionen. Uppdraget går ut på att leda projektet Cultural and Creative Spaces and Cities som ska inspirera hela Europa. Projektet syftar till att inom det kulturella och kreativa området hitta möjligheter för att förbättra samhället.

En preliminär överenskommelse är nådd för ett utökat ömsesidigt erkännande av varor i EU

Ett utökat ömsesidigt erkännande av varor inom EU innebär att principen kommer tillämpas oftare och mer effektivt än idag. Utökandet av ömsesidigt erkännande har sin grund i att idag nekas varor på marknader i andra EU-länder som saluförs lagligen i ett annat EU-land. Utöver ett utökat ömsesidigt erkännande av varor har e-handeln underlättas då icke-rättfärdigade geoblockeringar förbjuds från och med den 3 december. Vilket är ytterligare ett steg för en sann inre marknad.

Fler nyheter