Skånes Energiting 2014 - en succé

Den åttonde upplagan av Skånes största mötesplats blev en succé. Eftersom det i år är ett supervalår med både EU-val och riksdagsval, gavs de politiska frågorna lite extra fokus.

Dagen bjöd på politiska dueller, spännande föreläsningar och många möten och diskussioner. Drygt 300 personer fanns på plats i Slagthuset i Malmö. Sedan starten har över 3000 deltagare besökt Skånes Energiting.

Vi vill tacka föreläsare, moderatorer, utställare och alla besökare som har varit med och bidragit till ännu ett lyckat Skånes Energiting.

Jon Andersson, chef Energikontoret Skåne
Cecilia Thapper, biträdande chef Energikontoret Skåne

Foto

© Alla bilder får användas fritt endast i redaktionella sammanhang. Bilderna får ej manipuleras utan medgivande. Ej heller användas i kommersiella sammanhang som till exempel annonsering, broschyrer med mera utan upphovsmannens medgivande.

SET2 SET3 SET4 SET6 SET1 SET5

Presentationer

Energieffektiv renovering av miljonprogrammet

Hur lönsam är energirenovering?, Charlie Timmermann, Schneider Electric

Dagslysrenovering – helhedsrenovering af den tætte by, Lise Mansfeldt, Henning Larsen Architects

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus, Åke Blomsterberg, WSP

Ambitiösa energikrav, ja tack! Men hur når vi dem?

En byggares syn: hur ska energikrav ställas?,  Åse Togerö, Skanska Sverige AB

Energiberäkningar – föreställningar och fakta,  Johnny Kronvall, Green Building Science

Kvalitet och uppföljning i passivhus, Anders Linde, Passivhuscentrum Västra Götaland

Inneklimat i fokus – de tekniska systemens samspel

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen, Bengt-Göran Karlsson, Sweco

Bättre inomhusklimat genom energieffektivisering, Katarina Jarring och Rikard Henriksson, E.ON Försäljning

Smarta undercentraler ger effektiv fjärrvärme, Mats Persson, Alfa Laval

Skåne i balans

Skånska energidilemman, Åsa Skillius, Länsstyrelsen Skåne

Att nå energi- och klimatmål till 2020 och bortom, Karin Ericsson, Lunds Tekniska Högskola

Hur beroende är vår livsmedelsförsörjning av fossila bränslen?, Birgit Landquist, SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik

Framtidens elproduktion utan kärnkraft och fossila bränslen

Förnybar elproduktion i Skåne, Mats Didriksson, Kraftringen

Vätgaslagring – vindkraft på burk!, Anna Alexandersson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Nya aktörer som energiproducenter

Ägarmodeller för vindkraft – så blir nya aktörer energiproducenter, Tore Wizelius, Vindform

En 125-åring full av energi, Bengt Eriksson och Carl Fredrik Jönsson, Carl F

Energiproduktion från en jordbruksfastighet, Carl-Adam von Arnold, Power Supply Partner

Industriell symbios i praktiken – så skapar vi samhällsnytta och mervärden, Emma Gunnarsson, Kemira/Industry Park of Sweden

Smarta och hållbara städer

Innovationer för hållbar stadsutveckling, Dagmar Gormsen, Lunds kommun

Breeam Communities som verktyg för att skapa hållbara städer, Anders Danielsson, WSP

Smart Grid och smarta fastigheter, Mattias Fredriksson, Schneider Electric

Skåne, klimatet och ekonomin

Skånes kust i omvandling – Samhällsekonomiska aspekter på klimatförändring och klimatanpassning, Stefan Jendteg, Länsstyrelsen Skåne

Klimatanpassning i Kristianstad, Anders Siversson, Kristianstad kommun

Underlag för ett klimatsäkrat Skåne, Marianne Hall, Lunds Universitet (presenterades av Håkan Samulesson)

Upphandling: Praktiskt! Visionärt!

Inspirationsbomb: 15 praktiska exempel på energieffektivisering genom upphandling, Katja Wessling, Hållbar Utveckling Skåne

Efter upphandlingen börjar jobbet!, Maria Losman, Ecoplan AB

Inspirationsbomb: 15 visionära exempel på energieffektivisering genom upphandling, Noak Westerberg, Energimyndigheten

Innovation och inköp – med nyans och realism, Louise Strand, Region Skåne

Hållbara transporter – är elektrifiering lösningen?

Energieffektiva bussar som går på förnyelsebart bränsle – går det, finns det?, Stephan Bösch, Trivector Traffic AB

Så kan elektrifieringen bidra till att lösa klimatutmaningen, Tina Karlberg, Siemens AB

Mer än bara elbil, Gustav Gustavsson Klippel, Schneider Electric

Kommunikation – verktyg för förändring

Självklart Hållbart och filmen, A story about sustainability, Rikard Sjöqvist, Midroc Property Development

Så fick vi malmöborna att sortera sitt matavfall, Ingela Morfeldt, VA Syd och Daniel Skog, Malmö Stad

Kommunikation som verktyg för beteende förändring och politisk påverkan, Barbara Evaeus, Världsnaturfonden WWF

Internationell inblick

From Britain to Denmark – energy savings through white certificates, Jacob Høgh, Dansk Energi

Local participation in the Energiwende, Arp Fittschen, Kommunalberatungsstelle zur Energiewende beim Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern

Zabrze – In transition from Europe’s most polluted city to a green showcase, Mikael Backman, Swedish-Polish Sustainable Energy Platform and IIIEE at Lund University

The role of the poor in climate change – an example from Uganda, Catherine Namutebi Kärnbo, Joint Energy and Environment Projects (JEEP) Uganda

 

Senast uppdaterad: