Skånes Energiting 2013

Skånes Energiting 2013 blev en lyckad tillställning med många givande möten och diskussioner. Med 100 % fossilbränslefritt Skåne som övergripande tema handlade dagen om att visa att vi både kan och vill gå före i klimatfrågan. Framstående föreläsare från hela energibranschen lyfte fram olika vägar mot målet och berättade om goda exempel från både offentlig och privat sektor.

Hållbar energi är ett långsiktigt arbete och det finns hinder på vägen och frågetecken som behöver rätas ut. Frågetecken som ekonomiska förutsättningar, tekniska lösningar, regelverk samt samhällsnormer och värderingar. Erik Brandsma, Generaldirektör på Energimyndigheten och en av årets inledningstalare betonar vikten av att se på helheten och utifrån ett samhällsperspektiv.

 – Framgång och drivkraft kommer idag inte uppifrån, utan det händer på lokal och regional nivå genom företag och kommuner. Där finns det mycket idéer, drivkraft och ledarskap, säger Erik Brandsma.

För att nå en hållbar utveckling behöver vi också ta tillvara på de lokala förutsättningarna och framför allt samverka. För att lyckas måste vi arbeta tillsammans. Sylvia Michel, VD på Lunds Energikoncernen menar att för att nå ett hållbart samhälle behöver vi gå från att vara teknikorienterade till att vara mer lösnings- och kundorienterade.

 – Energibranschen har idag ett lågt förtroende och vi måste gå från ord till handling, säger   Sylvia Michel.

Under dagen delades två priser ut, Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris. Priset för årets solcellsanläggning tilldelades Daniel Ryman och Freddie Bergkvist på Skanska Sverige AB samt av Patrik Ekenhill på Tengbom för solcellsanläggningen på Väla Gård i Helsingborg. Skånes vindkraftspris gick i år till Jörgen Svensson, biträdande lektor, Industriell Elektronteknik och Automation på Lunds teknisk högskola.

Årets föreläsningar tog upp aktuella frågor inom nybyggnation, energieffektivisering i fastigheter, förnybar energi, planering, upphandling och mycket mer. I utställningen samlades deltagarna för att diskutera och knyta nya kontakter. Under dagen gavs det också möjlighet att provköra Region Skånes vätgasbilar.

 – Jag har varit här många gånger tidigare och här är alltid något nytt. Jag kommer hit att få en uppdatering om vad som händer på området och här är många intressanta föreläsningar med en bra bredd, säger Maria Fors, Lunds Energikoncernen.

– Jag uppskattar mötena med branschfolket. Att få tillfälle att kunna träffas så här betyder mycket, säger Jonas Larsson, Stena fastigheter.

Vi på Energikontoret Skåne och våra samarbetspartners vill tacka alla er som deltog och bidrog till en bra dag. Vi hoppas att vi får tillfälle att träffa er även i andra sammanhang.

På återseende!

Årets program

Senast uppdaterad: