Skånes Energiting 2012

Skånes Energiting 2012 blev en dag fylld av möten, inspiration och nya idéer. Närmare 350 personer besökte Skånes Energiting som i år hölls i nya lokaler på Malmömässan i Hyllie. De skånska möjligheterna var årets tema och över 80 olika föreläsningar arrangerades inom områdena Skåne i framkant, Effektiv energianvändning och Förnybart energisystem.

Jon Andersson, chef för Energikontoret Skåne, öppnade upp Energitinget med att betona vikten med Skånes Energiting. Skåne har goda förutsättningar att klara omställningen till en hållbar energianvändning och det finns en stor innovationsförmåga bland de skånska aktörerna.

– Det är de lokala initiativen som driver utvecklingen mot energieffektivisering och hållbar energi, när nationella och internationella beslut lyser med sin frånvaro. Genom att samla hela branschen i en årlig konferens vill vi sprida kunskaperna vidare och inspirera till fortsatt utveckling i regionen, säger Jon Andersson.

Årets inledningstalare Maria Wetterstrand menade att Sverige trots sina höga ambitioner inom förnybar energi, fortfarande har mycket kvar att göra inom energiområdet.

– Sverige har låga utsläpp av växthusgaser, men har samtidigt också den högsta elförbrukningen per person i EU. Det finns en stor potential för oss att bli bättre och det finns en hel del lätta åtgärder som exempelvis att ersätta den bränsletörstiga bilparken, säger Maria Wetterstrand.

I samband med inledningen delades Hydrogen Award, Skånes vindkraftspris och Skåne Solar Award ut.

I pauserna mellan föreläsningarna besökte deltagarna utställningen och tog tillfället i akt att knyta nya kontakter. I Speakers Corner som är ett öppet forum för Skånes Energitings besökare, flödade ordet fritt under pauserna. Åhörarna fick lyssna till allt från skånska vätgassatsningar till hållbara resor till och från jobbet.

Under dagen fick besökarna också den unika möjligheten att provåka en vätgasdriven buss. Bussen släpper endast ut vattenånga och körs i linjetrafik i Oslo. Det anordnades också en rundvandring av den nya miljösmarta Malmömässan. Dagen avslutades med ett mingel.

Skånes Energiting 2012 blev en lyckad tillställning och vi vill tacka alla er som deltog för ert stora engagemang. Vi ser fram emot Skånes Energiting 2013 och hoppas att få se er då igen.

På återseende!

Årets program

Senast uppdaterad: