Skånes Energiting 2011

Intresset för Skånes Energiting 2011 var stort och drygt 450 personer lyssnade på föreläsningar, besökte utställningen, minglade och knöt kontakter. Vi satte framtiden i fokus vilket genomsyrade såväl inledning som efterföljande arenor och forum. Blicken riktades mot nuvarande och morgondagens teknik och energimarknad. Frågan om hur kompetens och tillgång på arbetskraft kan säkerställas i energibranschen belystes också.

Dagen inleddes av Erik Herngren, framtidsstrateg på Kairos Future, som pratade om färden mot en osäker framtid. Erik Herngren berättade om hur olika fundamenta formar framtiden och belyste olika scenarier i det stora och lilla perspektivet och hur dessa påverkar den framtid som nya energilösningar ska fungera i. Hur påverkas framtiden av t ex en ny världsordning, urbanisering, anspråksökning, mikrokollektiv och vad får det för konsekvenser för energiförbrukning och behovet av nya lösningar. Han betonade också vikten av att få människor i alla åldrar att använda nya energilösningar.

Därefter pratade Edward Hamilton, politiskt sakkunnig på Arbetsmarknadsdepartementet, om arbetslinjen, kunskap och om matchningen på framtidens arbetsmarknad. Edward Hamilton betonade att energibranschen är viktig för klimatomställningen i Sverige och han nämnde också att arbetskraftsbristen i branschen är en strukturell utmaning. Vidare berättade han att regeringen tar situationen på allvar och att det handlar om att ta krafttag på kort och lång sikt.I samband med inledningen delades Skåne Solar Award ut. Utmärkelsen är instiftad av Solar Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne. Priset tilldelades arkitekten bakom den bästa solcells- respektive solfångaranläggningen som uppförts i Skåne under 2010. Priset för årets solcellsanläggning gick till Fredrik Pettersson och Per Berg, White Arkitekter AB för solcellsanläggningen på Naturum Vattenriket i Kristianstad. Årets solfångaranläggning tilldelades Otto Millbourn, EkoEnergi AB och Zoltan Kiss, Urban Vision AB för solfångaranläggningen på Brf Mandarinen i Löddeköpinge.

Under fikapauserna och lunchen minglade deltagarna och besökte utställningen, i vilken ett 40-tal utställare fanns på plats och visade lösningar, produkter och tjänster. Bland annat gavs det möjlighet att provköra olika elfordon. Nytt för i år var karriärtorget i anslutning till utställningen. Här gavs det möjlighet för individuella möten mellan företag, utbildningar och studenter/arbetssökande inom energibranschen. Företag och verksamheter med rekryteringsbehov tog tillfället i akt att marknadsföra lediga tjänster på anslagstavlan som fanns placerad på karriärtorget.

Förmiddagens och eftermiddagen arena- och forumprogram avhandlade ämnen så som biogas, vindkraft, miljöbilar, framtidens energiförsörjning, hållbart byggande, fossilbränslefritt Skåne 2020 och energiarbetsmarknaden. Samtliga arenor och forum var välbesökta och kunskapsutbytet och engagemanget stort.  

Dagen avslutades med mingel där det gavs möjlighet att umgås och runda av dagen under gemytliga former.

Årets Skånes Energiting kan summeras som en dag fylld av inspiration, kunskap, utbyte av idéer och åsikter, mingel och god ekologisk mat.

Årets program

Senast uppdaterad: