Skånes Energiting 2010

Intresset för 2010 års ting var stort och nära 400 personer lyssnade på föreläsningar, besökte utställningen, minglade och knöt kontakter. Tinget hade elenergi som fokusområde, vilket genomsyrade såväl inledning som efterföljande arenor. Att producera, distribuera och använda el på ett effektivt sätt, är en ständigt aktuell fråga som fått extra skjuts av ett ökat miljöintresse.

Dagen inleddes av Mikael Odenberg, generaldirektör på Svenska Kraftnät, som pratade om utmaningar i det svenska kraftnätet. Mikael Odenberg berättade att en ny prismodell införs i november nästa år vilket medför att Sverige kommer delas upp i fyra prisområden Han berättade också om de krav som ställs på kraftnätet med högre effekt i kärnkraftverk och ny vindkraft och de stora ökningar i investeringar det medför i nätet.

Därefter pratade Björn Sandén, docent i miljösystemanalys vid Chalmers tekniska högskola, om den eleganta elen och om effektivitet, estetik och teknikevolution. Han berättade om hur vi ser framtiden med dagens ögon och när vi tänker på 2050, gör vi det utifrån nuvarnade teknikläge. Men historien visar att det ofta skett tekniksprång. Detta kan ge hopp inför framtidens el- och energisystem. Han framhöll också potentialen att generera el från solen.Under fikapauserna och lunchen minglade deltagarna och besökte utställningen, i vilken ett 40-tal utställare fanns på plats och visade lösningar, produkter och tjänster. Bland annat gavs det möjlighet att provköra en bränslecellsbil som drivs med vätgas.     

Förmiddagens och eftermiddagens arenaprogram avhandlade ämnen så som biogas, vindkraft, miljöbilar, smarta elnät, energieffektivt byggande och klimatarbete på skånska. Samtliga arenor var välbesökta och kunskapsutbytet och engagemanget stort. 

I samband med lunchen delades Skåne Solar Award ut. Utmärkelsen är instiftad av Solar Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne. Priset tilldelades arkitekten bakom den bästa solcells- respektive solfångaranläggningen som uppförts i Skåne under 2009. Priset för årets solcellsanläggning tilldelades Glenn Torsténi, Energikonsulterna i Sverige AB, för den byggnadsintegrerade solcellsanläggningen på Sege Park. Årets solfångaranläggning tilldelades Karin Adalberth, Prime Project, och Robert Sundqvist, ExoTech, för Plusenergihuset Villa Åkarp.

Speakers´ corner gick av stapeln under eftermiddagens fikapaus och riksdagspolitikerna Karin Svensson Smith (MP) och Inge Garstedt (M) debatterade transport- och energifrågor inför engagerade åhörare. Konferensdeltagarna hade under dagen möjlighet att lämna frågor till politikerna i en frågelåda. Frågorna handlade om el, biogas, transporter och effektivisering och Anders Nylander från Energikontoret Skåne var moderator.   

Skånes Energiting kan summeras som en dag fylld av inspiration, kunskap, utbyte av idéer och åsikter, mingel och god ekologisk mat. 

Årets program

Senast uppdaterad: