Skånes Energiting 2007

I energisammanhang är Sveriges Energiting ett välkänt och uppskattat evenemang. Den 19 juni 2007 arrangerade Energikontoret Skåne för första gången en regional motsvarighet, Skånes Energiting.

Det första Skånska Energitinget blev en spännande mötesplats med nära 500 föreläasare, utställare och deltagare. Personer från såväl privat som offentlig sektor samlades för att byta erfarenheter, diskutera energifrågor och knyta kontakter.

Årets program

Senast uppdaterad: