Program

Skånes Energiting bjuder på ett digert program även 2017 med föreläsningar, prisutdelning, utställning och mycket mer.

Under Skånes Energiting 2017 arrangeras seminarier och arenor. Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris delas ut i samarbete med Solar Region Skåne och Skånes vindkraftsakademi. I utställningen kommer du att kunna knyta kontakter med utställande företag och organisationer.

Programmet hittar ni nedanför i den utfällningsbara listan.

Datum och plats

Datum: 13 juni 2017, Malmö Arena Hotel, Malmö.

Årets talare

Moderator för dagen är Maria Wetterstrand, fd riksdagsledamot och språkrör, numera grön samhällsdebattör och skribent. Vi får även besök av Robert Andrén från energi- och miljödepartementet som berättar det senaste om den nationella politiken kring omställningen av energisektorn. Svante Axelsson som är nationell samordnare för fossilfritt Sverige berättar mer om sitt uppdrag och hur vi alla kan engagera oss för att uppnå en förändring. Karin Widegren berättar om Energilager kan bidra till omställning av energisystemet. Mer information i programmet nedan.

Tider under konferensen

Konferensen börjar med en inledning i plenum 09.00. Från 08:30 är receptionen öppen för registrering och utställningen öppen för besökare. Dagen avslutas med mingel, dryck och tilltugg, från kl. 16.00.

Utställning

I samband med fika och lunch kan du träffa våra utställare och knyta såväl nya kontakter som lära dig mer om produkter och tekniska lösningar. På årets Energiting hittar ni 18 utställare.

Bauer watertechnology, EBmetoden, Systemtext, Sol i Syd, Solar Region Skåne, Skånes Vindkraftsakademi, Biogas Syd, Kraftringen, Interreg, IMI Energi & VVS Utveckling, Ferroamp, Handelskammaren, Malmberg, Skånska Energi, Länsstyrelsen Skåne, Klimatsamverkan Skåne, Region Skåne, och Energirådgivarna Skåne.

Kontakta Jakob Economou för mer information.

Mingel avslutar dagen

Dagen avslutas med gemensamt mingel i Skajbar.

Deltagarlista

Här ser du vilka fler som kommer till Skånes Energiting. Deltagarlista (pdf)

Program för Skånes Energiting 2017

Förmiddag

8:30

Kaffe och registrering

9:00

Hej och välkomna!

9:10

Maria Wetterstrand, fristående grön samhällsdebattör och skribent

9:20

Så gör vi Sverige 100 % förnybart!

Robert Andrén, Departementsråd och chef för energienheten, Regeringskansliet

Den nationella politiken sätter förutsättningarna för omställningen av energisektorn. Vad händer i politiken för att göra det möjligt?

9:50

Hur kan energilager bidra till omställningen av energisystemet?

Karin Widegren, Widegren Energy

Karin Widegren, ger en omvärldsbevakning och framtidsspaning inom lösningar för lagring av energi som del av framtidens energisystem.

10:20

Fika

10:50

Sverige – Världens första fossilfria land

Svante Axelsson, Nationell samordnare för fossilfritt Sverige

Som första land i världen ska Sverige bli helt fritt från fossila bränslen. Hur går resan och vart är vi på väg?

11:20

Skånes klimat- och energistrategi

Petter Forkstam, ordf miljönämnden Lunds kommun, ordf Energikontoret Skånes styrgrupp och ordf Klimatsamverkan Skåne

11:30

Expertpanelen: Tänk globalt – agera lokalt!

Hönan, ägget eller fjädern? Vilket ska vi satsa på  – energieffektivisera, ta fram nya alternativ eller byta bort fossilt till varje pris?

11:50

Prisutdelning av Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris

Maria Wetterstrand

12:10

Lunch

Eftermiddag - Arena 1 - Byt!

Lokal: Loge 347-348, våning 2

13:30

Moderator: Anna Mattsson & Paula Björk, Energikontoret Skåne

Byt bort flyget och andra fossilbaserade resor

Linda Birkedal, miljöstrateg Lunds kommun

Lunds kommun arbetar för att göra verksamhetens resor fossilbränslefria till 2020. Bland annat har en tuff resepolicy bidragit till att flygets andel av de långväga resorna minskat rejält de senaste fem åren.

Byt bort fossildrivna maskiner inom drift- och markskötsel

Nicholas Judas, driftchef, Eslövs bostads AB

Eslövs bostads AB har på mindre än ett år gått från en övervägande fossildriven drift till att byta ut både handmaskiner och fordon till fossilfria alternativ. Där leverantörerna inte har ett färdigt koncept efterfrågas nya produkter och lösningar för att bli 100 % fossilfria.

14:30

Fika

15:00

Moderator: Anna Mattsson & Paula Björk, Energikontoret Skåne

Byt bort fossil uppvärmning och eldning för kråkorna

Göran Sjöberg, VD och Anders Jeppsson, technical manager, Hörby bruk

Hörby bruk huserar i en äldre industrilokal som tidigare värmdes upp av 60 – 80 kubikmeter eldningsolja årligen, med ett äldre klimatskal som gav stora förluster. Efter besök av den lokala energi- och klimatrådgivaren, en energikartläggning och stora åtgärder i uppvärmningssystem och klimatskal har Hörby bruk minskat sin klimatpåverkan i mycket stor omfattning och har nu ett modernt system i sin klassiska byggnad.

Byt bort fossila bränslen i transportsektorn

Annica Hansson Borg, Miljö- och kvalitetschef
Bergendahl Food AB/City Gross Sverige AB

När inga tillräckligt bra alternativ till fossila drivmedel fanns att köpa, gick Bergendahl Food AB, RP Frukt, KGT Trafik och Circle K i Hässleholm ihop och köpte in en gemensam tankstation för HVO100. HVO är en förkortning av Hydrerad Vegetabilisk Olja och produceras bland annat av slaktavfall. 100 står för 100% förnybar energi.

Mingel avslutar dagen

Dagen avslutas med gemensamt mingel i Skajbar.

Eftermiddag - Arena 2 - Effektivisera!

Lokal: Palissad Väst 

13:30

Moderator: Per-Johan Wik och Per Persson, Energikontoret Skåne

Smartare fastighetsdrift genom digitalisering

Krister Lohman, Head of Building Performance & Sustainability, Siemens

Hur kan ökad digitalisering förändra och förbättra fastighetsdrift och samtidigt minska kostnader för energi, drift och underhåll?

Kan ett standardhus bli ett av marknadens bästa miljöval?

Anders Edvardsson, Skanska

I projekt Glasbruket 55 uppgraderas fyra standardhus till netto-nollhus med noll avfall till deponi samt byggmaterial som har en energieffektiv produktion för att minska energianvändning och koldioxid utsläpp i byggprocessen. Syftet är att ta fram en standard för deep green-byggande eftersom husen produceras till samma kostnad som ett standardhus.

14:30

Fika

15:00

Moderator: Cecilia Thapper, Energikontoret Skåne

Stärkt konkurrenskraft via industriell symbios!
Under de senaste åren har Malmö stad arbetat i olika projekt för att hitta former för industriell symbios i Malmö, med störst fokus på hamnområdet. Symbios kan exempelvis innebära utbyte av material eller energi, utveckling av gemensamma tjänster och servicefunktioner, samordnade logistiklösningar med mera. I Vinnovaprojektet ”Delad Energi är Dubbel Energ”i har Malmö stad tillsammans med flertalet aktörer etablerade i hamnområdet utforskat nya samverkansformer för att hitta lösningar som är bra för miljön och ger tydliga ekonomiska fördelar.

I Malmös hamnområde delar vi 

Malin Norling, Miljöstrateg, Malmö stad

Resan mot cirkulär ekonomi och industriell symbios i Malmö är inget som man gör ensam. Hur påbörjade Malmö stad arbetet med aktörerna i området och vilka har drivkrafterna varit? Staden har etablerat en symbiosfunktion som tydligare ska främja industriell symbios och cirkulär ekonomi mellan företag. Hur organiserar man en sådan funktion och vad kan den göra?

Att dela är att ha förtroende för varandra

Anders Persson, Affärspartner hållbarhet, SYSAV Utveckling
Nils Hernäng, Orion Engineered Carbons

Att prata cirkulär ekonomi och industriell symbios är enkelt, men hur börjar man faktiskt arbeta med det? Det är en process som kräver samverkan och förtroende mellan aktörer utanför det vanliga affärstänket.

Exempel på delande i Malmö hamnområde

Per Rosén, E.ON Sverige

Berättelsen om de resurser som faktiskt delas i området och vilken potential som identifierats för framtida symbioser.

Mingel avslutar dagen

Dagen avslutas med gemensamt mingel i Skajbar.

Eftermiddag - Arena 3 - Nytt!

Lokal: Palissad Öst

13:30

Moderator: Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Elcertifikat, elpris och handel med utsläppsrätter

Mia Bodin, Bodecker Partners AB

Mia Bodin berättar om den senaste utvecklingen för elcertifikatsystemet, elpriser och handeln med utsläppsrätter och hur dessa påverkar Skånes förutsättningar för att få 100 % förnyelsebar energiproduktion. Mia Bodin är partner och analyschef på Bodecker Partners – ett bolag verksamt inom rådgivning, analys och förvaltning av energiprisrisker.

Förutsättningar för solenergi i Sverige

Sara Grettve, handläggare, Energimyndigheten

Energimyndigheten presenterar sitt arbete med att främja solel, med konkreta exempel från pågående och avslutade projekt inom solenergiområdet. Dessutom presenteras Energimyndighetens rapport om produktionskostnader för solceller i Sverige.

14:30

Fika

15:00

Moderator: Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Havsbaserad vindkraft – möjligheter för svensk industri!

Tanja Tränkle, projektledare, Offshore Väst, RISE

Havsbaserad vindkraft är ett storskaligt fossilfritt alternativ för en stabil elförsörjning – dessutom med stor potential för innovation och tillväxt. Tanja Tränkle berättar om den strategiska innovationsagenda ”Vindenergi och elnät till havs” och vilka möjligheter som finns för svensk industri i samband med en utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Östersjön och andra delar av Europa.

Biogas – mer än bara ett bränsle

Anders Mathiasson, Konceptum

Biogas är en viktig framgångsfaktor för Skånes resa mot ett hållbarare samhälle och är redan idag en hörnsten i det arbetet. Men vart är biogasen på väg och vilken framtid kan vi se för den?

Teknikutveckling för förnyelsebar energiproduktion – en framtidsspaning

Jörgen Bodin, Director of Technology & Innovations, E.ON Climate & Renewables

Jörgen Bodin ger en framtidsspaning för förnyelsebar energiproduktion. Vad är nästa steg och vad kan det innebära för skånska förhållanden?

Mingel avslutar dagen

Dagen avslutas med gemensamt mingel i Skajbar.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Desirée Grahn