Skånes Energiting 2015

Här samlas presentationer och dokument från Skånes Energiting den 17 juni, 2015

Inledning

Arena 1 Energismarta småhus

Arena 2 Energi- och miljöledning

Arena 3 Grundkunskap i energiteknik

Arena 4 Energieffektiv renovering

Arena 5 Internationell utblick

Arena 6 Bioenergi

Arena 7 Solenergi på frammarsch

Arena 8 Gröna tunga transporter

Arena 9 Fjärrvärmens miljöaspekter

Arena 10 Gröna energilösningar i staden

Arena 11 Energieffktiv belysning

Arena 12 Spillvärme

Workshop 1: Finansiera dina projekt med EU-medel

Framförallt finns det inom EU stora summor avsatta för att främja innovations- och hållbarhetsprojekt, vilket alla aktörer i Skåne kan bli bättre på att utnyttja!

På workshopen går vi igenom vilka källor som finns för finansiering, vad som krävs för att söka dem och vilka som är de vanligaste fallgroparna. Hur går man från en bra idé till ett bra, finansierat och genomförbart projekt?

Workshopledare:
Thea Ohlander Arfwidsson, WSP Environmental
Linda Reinholdsson, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Anna Josefsson, Tillväxtverket

Finansiera dina projekt med EU-medel

Workshop 2: Analys av verksamhetens klimatrisker

Under den här workshopen ger vi en inblick i hur ett företag kan arbeta systematiskt med att identifiera risker och möjligheter förknippat med klimatförändringarna. Vi berättar om erfarenheter från projektet A changing climate for business och utmanar dig att sätta igång dina egna tankeprocesser.

Föreläsning kommer att varvas med reflektion, diskussion och övningar. Deltagarna kommer att få påbörja en analys av sin verksamhet ur ett klimatanpassningsperspektiv.

Workshopledare
Maria Larsson, Marla Miljödialog AB
Karl-Erik Grevendahl, Karl-Erik Grevendahl Development AB

Miljödialog – Maria Larsson

Workshop 3

 

Workshop 4 – Energitjänster

Under denna workshop vill öka kunskapen om marknaden för energitjänster ser ut både för dig som beställare och dig som leverantör. Vi vill visa potentialen inom både offentlig och privat sektor och diskutera olika affärsmodeller, finansiering samt möjligheter och utmaningar.

På plats finns representanter från både energitjänsteleverantörer och beställare för att ge dig som besökare en helhetsbild och skapa en dialog kring hur leverantörer och beställare kan samarbeta på bästa sätt. Här finns möjlighet för dig som besökare att delta i diskussionen.

Workshopen arrangeras i samarbete med EEF – EnergiEffektiviseringsFöretagen.

Workshop : Energitjänster

 

Senast uppdaterad: