Trafikantveckan

Den Europeiska Trafikantveckan är en upplysningskampanj som äger rum 16-22 september varje år. Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt, samt att uppmuntra de europeiska städerna att, på olika sätt, underlätta för invånarna att använda dessa alternativ.

Varje år delas European Mobility Award ut, till den stad/kommun som har genomfört den mest framgångsrika Trafikantveckan i Europa. För att kunna nomineras till detta pris måste den deltagande staden

  • genomföra minst en aktivitet varje dag under veckan, med koppling till temat.
  • införa minst en permanent åtgärd som är till fördel för cyklister, fotgängare och kollektivtrafikresenärer (t.ex. ny gågata, bredare trottoarer, ny eller förbättrad cykelbana eller bussfil, lägre hastighet).
  • stänga av någon del av stadskärnan från biltrafik under manifestationsdagen ”I stan utan min bil”. Meningen med denna avstängning är att stadsborna ska få möjlighet att återupptäcka sin stad, sina medmänniskor, sitt kulturarv i en mer hälsofrämjande stadsmiljö.

Mer information

www.trafikantveckan.nu

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Anna Mattsson