Repowering – potential och dialog

Hur ser egentligen potentialen ut för repowering i vindkraften i Skåne?

Den äldsta vindkraften i Sverige byggdes på de bästa vindlägena, ofta i slätt och kustlandskap i södra Sverige. Dessa vindkraftverk börjar nu nå sin tekniska livslängd och det börjar därför bli aktuellt att börja arbeta samordnat med planering över sektorsgränserna för s.k. repowering i vindkraften.

Projektets mål är att ta fram ett kunskapsunderlag som visar på potentialen med repowering i Skånes vindkraft och sedermera utbilda regionala och kommunala tjänstemän i Skåne. Tillämpningen av Miljöbalken och Plan- och bygglagen spelar en avgörande roll för repowering.

Projektet är ett samarbete mellan Energikontoret Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Finansieras av Energimyndigheten.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jakob Economou