Repowering – kunskap och dialog

En stor del av Skånes vindkraft börjar bli till åren och det finns stor potential men också stora utmaningar att byta ut den mot ny vindkraft.

Detta projekt är en fortsättning på projektet ”Repowering – hinder och möjligheter” där bland annat experter intervjuades om hur samhället kan främja repowering, en hindersanalys presenterades i en broschyr och en dialog med kommuner påbörjades via bland annat ett seminarium. En av slutsatserna från förra projektet var att fler insatser behövs för att nå ut till kommunerna.

Projektet syftar till att öka informationsspridningen framför allt till kommuner om repowering, dels genom en kommunturné, dels genom seminarium. Erfarenheter från Danmark tas även upp på ett seminarium. Målet är att nå så många kommuner som möjligt med informationen i Skåne, men även att sprida erfarenheter till andra delar av landet.

Projektet pågår hösten 2018 och våren 2019 och drivs av Energikontoret Skåne i samarbete med Länsstyrelsen Skåne. Finansieras av Nätverket för vindbruk och Länsstyrelsen Skåne.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jakob Economou