REDI – resfria digitala möten i offentlig sektor

I projektet REDI – resfria digitala möten i offentlig sektor – ges kommuner, kommunala bolag och regioner stöd i arbetet att öka andelen digitala möten i sina organisationer. Projektet finansieras av Energimyndigheten och drivs av Energikontoren Sverige mellan perioden juni 2018 - oktober 2020.

Metoderna som används i REDI baseras på projektet REMM – resfria/digitala möten i myndigheter – som i Trafikverkets regi guidat över 80 statliga myndigheter mot ett ökat antal resfria möten sedan starten 2011. Kärnan i projektet är 10-stegsmetoden, ett systematiskt tillvägagångssätt för att förbättra organisationers arbete med digitala möten.

Deltagarna i REDI kommer att få ta del av webbinarier, digitala träningstillfällen samt tematiska utbildningar efter behov. För att underlätta erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring kommer deltagarna dessutom ingå i regionala nätverk under ledning av sitt närmsta Energikontor.

De första aktiviteterna sker i februari 2019. Medverkan är helt kostnadsfri, det enda som krävs är att deltagande organisationer tillsätter en arbetsgrupp som är beredd att delta i projektets olika aktiviteter. I oktober 2020 ska minst 50 organisationer tagit del av projektets metoder.

Läs mer på projektets hemsida: re-di.se 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Isabella Nilsson