Havsbaserad vindkraft – nuläge & dialog

Projektet Havsbaserad vindkraft - nuläge & dialog avser att sprida kunskap och information om nuläge och potential för Skånes näringsliv och industri kopplat till utbyggnad av havsbaserad vindkraft utanför Skånes kuster.

Projektaktiviteterna är; nulägesbeskrivning och aktörsanalys, framtagande av informationsmaterial, genomförande av seminarier och workshops, samt utredning om fortsatt arbete. Projektet genomförs av Skånes vindkraftsakademi tillsammans med Region Skåne och RISE och syftar till att bidra till en inkluderande dialog och kunskapshöjning om vilka möjligheter det finns för relevanta aktörer i skånskt näringsliv och industri kopplat till utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

Här hittar ni broschyren Havsbaserad vindkraft i södra Sverige – mer än bara el!

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jakob Economou