Den hållbara upphandlingsprocessen i Skåne

Projektet har som syfte att utveckla den strategiska kapaciteten att integrera och följa upp miljö- och klimatkrav i den offentliga upphandlingen i Skånes kommuner. Målet ska nås genom mellankommunalt kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt utvecklandet av metoder som underlättar den intrakommunala processen fram till kravställning samt uppföljning.

Erfarenheter från tidigare arbete visar på att de områden som kommunernas upphandlingsfunktioner främst behöver stöd med är processen fram till kravställning samt uppföljning av satta miljö- och klimatkrav i avtal. Målen med projektet är att ta fram metoder och nya arbetssätt för att göra offentlig upphandling till ett strategiskt verktyg i kommunerna samt att bidra till en tydlig kapacitetsutveckling hos kommunerna som deltar i projektet.

Projektet avser att ge stöd till kommuner internt så att de i större utsträckning ställer och följer upp miljö- och klimatkrav i sina upphandlingar. Samverkan mellan kommunerna i Skåne är också en central del i projektet och det finns förhoppningar att samarbeten som etableras under projektet även kommer bestå efter projektets slut.

Material framtaget i projektet

Rapporter innehållande strategiska råd för att ställa effektiva miljökrav och följa upp dessa i kommunens upphandlingar:

Växla upp miljökravställning och uppföljning i offentlig upphandling – inom- och mellankommunala behov i Skåne
baseras på intervjuer med personer från 25 av Skånes 29 centrala upphandlingsenheter och kartlägger stötestenar och vägar framåt för att nå strategisk miljökravställning och uppföljning av dessa krav i offentlig upphandling.

Miljökrav samt uppföljning i offentlig upphandling – fallstudie från 7 skånska kommuner
baseras på analys av miljökraven i åtta genomförda offentliga upphandlingar samt hur kommunerna arbetar i upphandlingsprocessen för att ställa miljökrav och följa upp dessa. I denna rapport hittas även specifika råd till beslutsfattare, de som ställer miljökraven och inköpare/beställare samt produktspecifika råd för de varor/tjänster som ingått i studien, det vill säga fordons- och transporttjänster, kem-tekniska produkter samt livsmedel.

Vi kommer att ge en webbinarieserie; Hållbar offentlig upphandling – från beslut till uppföljning 

Nu kan du anmäla dig för att få länken till första tillfället av fem i serien:
Fundamentet för hållbar offentlig upphandling – styrning och kanelbullemetoden
Medverkande: Tf inköpschef Camilla Alfredsson och förtroendevald Lars Thunberg (KD), Helsingborgs stad
Klicka här för att anmäla dig och få länken till sändningen
När: 31 mars, kl 09:00-10:00
Sista dag för anmälan är onsdag 25 mars
Gör gärna en minnesnotering för resterande tillfällen:
28 April, 09:00-10:00: Dags att sätta igång, men var börjar man?
26 Maj, 09:00-11:30: Konsten att ställa miljökrav i upphandlingar
Aug/sept, 09:00-10:00: Cirkulär ekonomi i upphandling
Sept, 09:00-10:00: Lyckas följa upp miljökraven

Ansvarig och övriga medarbetare i projektet på energikontoret: Marja Boström, projektledare. Peter Ahlqvist och Ulf Jobacker medverkande.

Målgrupp: Den primära målgruppen för projektet är upphandlare i kommunerna, men även andra målgrupper som till exempel beslutsfattare och hållbarhetsstrateger är identifierade och kommer ges möjlighet att delta.

Period: Projektet pågår mellan 1 november 2018 till 31 oktober 2020.

Finansiär: Projektet finansieras av Energimyndigheten inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling.

Medverkande: Helsingborgs stad är partner i projektet och tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne sitter de med i referensgruppen. Helsingborgs stad, Klippans kommun, Kristianstads kommun, Lunds kommun, Malmö stad, Tomelilla kommun och Ängelholms kommun bidrar med upphandlingscase för analys angående strategisk miljökravställning och uppföljning av miljökrav.

Nyhetsbrev med projektuppdatering och omvärldsbevakning: Vill du få nyhetsbrevet direkt till din mejl? Kontakta marja.bostrom@kfsk.se

Nyhetsbrev 8 2020-03-17

Nyhetsbrev 7 2020-03-03

Nyhetsbrev 6 2020-02-18

Nyhetsbrev 5 2020-02-04

Nyhetsbrev 4 2019-12-16

Nyhetsbrev 3 2019-11-25

Nyhetsbrev 2 2019-11-11

Nyhetsbrev 1 2019-10-29

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Marja Boström