Den hållbara upphandlingsprocessen i Skåne

Projektet har som syfte att utveckla den strategiska kapaciteten att integrera och följa upp miljö- och klimatkrav i den offentliga upphandlingen i Skånes kommuner. Målet ska nås genom mellankommunalt kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt utvecklandet av metoder som underlättar den intrakommunala processen fram till kravställning samt uppföljning.

Erfarenheter från tidigare arbete visar på att de områden som kommunernas upphandlingsfunktioner främst behöver stöd med är processen fram till kravställning samt uppföljning av satta miljö- och klimatkrav i avtal. Målen med projektet är att ta fram metoder och nya arbetssätt för att göra offentlig upphandling till ett strategiskt verktyg i kommunerna samt att bidra till en tydlig kapacitetsutveckling hos kommunerna som deltar i projektet.

Projektet avser att ge stöd till kommuner internt så att de i större utsträckning ställer och följer upp miljö- och klimatkrav i sina upphandlingar. Samverkan mellan kommunerna i Skåne är också en central del i projektet och det finns förhoppningar att samarbeten som etableras under projektet även kommer bestå efter projektets slut.

Ansvarig och övriga medarbetare i projektet på energikontoret: Marja Boström, projektledare. Peter Ahlqvist och Ulf Jobacker medverkande.

Målgrupp: Den primära målgruppen för projektet är upphandlare i kommunerna, men även andra målgrupper som till exempel beslutsfattare och hållbarhetsstrateger är identifierade och kommer ges möjlighet att delta.

Period: Projektet pågår mellan 1 november 2018 till 31 oktober 2020.

Finansiär: Projektet finansieras av Energimyndigheten inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling.

Medverkande: Helsingborgs stad är partner i projektet och tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne sitter de med i referensgruppen. Helsingborgs stad, Klippans kommun, Kristianstads kommun, Lunds kommun, Malmö stad, Tomelilla kommun och Ängelholms kommun bidrar med upphandlingscase för analys angående strategisk miljökravställning och uppföljning av miljökrav.

Nyhetsbrev med projektuppdatering och omvärldsbevakning: Vill du få nyhetsbrevet direkt till din mejl? Kontakta marja.bostrom@kfsk.se

Nyhetsbrev 4 2019-12-16

Nyhetsbrev 3 2019-11-25

Nyhetsbrev 2 2019-11-11

Nyhetsbrev 1 2019-10-29

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Marja Boström