Fossilbränslefria kommuner – grundprojekt

10 skånska kommuner intensifierar sitt arbetet mot ett fossilbränslefritt Skåne 2020

Fossibränslefritt_storDe tio kommuner som ingår är Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Höör, Lund, Tomelilla, Trelleborg, Eslöv och Malmö.

Projekten pågår under 3 år mellan 2016-2019 och har ekonomiskt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne via Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne och de tio medverkande kommunerna. Projekten heter ”Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne” och ”Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne”.

Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne är gemensamma projektledare.

EUlogo_v_CMYK.eps-2KSS_logo_red_big

Sista stegen mot fossilbränslefrihet!

Tack vare projekten Fossilbränslefria kommuner har tio skånska kommuner minskat sin förbrukning av diesel med 6,4 miljoner liter på två år. Det motsvarar 100 000 resor med dieselbil tur och retur mellan Malmö och Stockholm.

Projektet är framgångsrikt. Nu, med några månader kvar av projekttiden, är projektmålen nästan uppnådda. Därför heter rapporten som lanseras i juni 2018 just Sista stegen mot fossilbränslefrihet.

Rapporten är en inventering av fossila bränslen i tio skånska kommuner.

Den nyfikna kan i rapporten se vilka kommuner som flyger mest till Stockholm, använder mest egen bil i tjänsten, eller köper in minst andel fossilbränslefritt drivmedel. Nytt för i år är att Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne visar upp sin statistik.

Ladda ner rapporten ”Sista stegen mot fossilbränslefrihet” på Länsstyrelsen Skånes hemsida.

Syfte och mål

Syftet med projekten är att fasa ut den fossila energianvändningen i den egna kommunala verksamheten och de områden som är i fokus är kommunens elanvändning, uppvärmning och resor.

Målsättningen är att kommunerna vid projektslut tillsammans i respektive projekt ska ha uppnått:

  • 100 % fossilbränslefri el
  • Minst 90 % fossilbränslefri uppvärmning
  • Minst 50 % fossilbränslefritt drivmedel

En stor utmaning för samtliga kommuner är att ställa om till förnybara fordonsbränslen och fossilfria
tjänsteresor, ett arbete som kan handla om allt från upphandling av gasbilar till satsningar för att påverka medarbetarnas resvanor. Ändå ökade kommunerna sin sammanlagda andel förnybara fordonsbränslen från 40 % till 52 % under året!

Åtgärder för att snabba på omställningen

Utöver insamlingen av statistik, som görs varje vår under projekttiden, arbetar kommunerna i fyra arbetspaket:

  • I arbetspaketet vi kallar Fossilbränslefri fordonsflotta tas en handlingsplan fram för att ställa om fordonsflottan
  • I arbetspaketet Fossilbränslefria tjänsteresor arbetar kommunerna med tex. efterlevnad av resepolicyer, klimatväxling, mer cykling, webbmöten, med mera.
  • I arbetspaketet Samverkan med fastighetsägare, som precis har startats upp ska vi titta på lokaler som kommunen hyr av andra fastighetsägare och lokaler kommunen äger och hyr ut till andra. En dialog ska upprättas med minst tre hyresvärdar, i syfte att minska byggnadernas klimatpåverkan, genom att få bort fossil uppvärmning och arbeta för att energin används effektivt i lokalerna.
  • I det sista arbetspaketet, som vi kallar Fossilbränslefri uppvärmning, ska kommunerna under våren 2017 ha sett över möjligheterna att skapa dialog med värmeleverantörer, med syftet att öka andelen fossilfri uppvärmning.

Med stöd av

Samtliga kommuner har anslutit sig till uppropet 100 % Fossilbränslefritt Skåne, läs mer på www.klimatsamverkanskane.se Projekten har ekonomiskt stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och sker inom ramen för Klimatsamverkan Skåne, en gemensam plattform där Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne arbetar med klimatfrågor.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Anna Tibbelin