Energiplanering 2.0 hjälper skånska kommuner att ta fram nya energiplaner

I slutet av augusti startar projektet Energiplanering 2.0. Ett projekt där skånska kommuner kan få ökade kunskaper och stöd i arbetet med att ta fram en energiplan genom ett coachningsprogram. Programmet innehåller seminarier, workshops och nätverksträffar där deltagarna får ta del av goda exempel, råd och tips och dela med sig av sina erfarenheter till varandra. Målet är att varje deltagande kommun ska ha en ny energiplan att arbeta utifrån efter projektets slut.

Nu söker vi kommuner som vill delta i programmet

Upp till sex kommuner erbjuds aktiv coaching i framtagandet av nya energiplaner under projekttiden som sträcker sig fram till oktober 2020.

Deltagarna ska i första hand vara:

  • Små och medelstora kommuner
  • Kommuner som ligger i startgroparna och som avser att arbeta aktivt med att ta fram en ny energiplan under projekttiden
  • Kommuner som vill integrera energiplanering och fysisk planering

Om din kommun antas till coachningsprogrammet ska ni skriva på en avsiktsförklaring. I den framgår det att ni avser att ta fram energiplan, eller motsvarande dokument, som ska antas av kommunfullmäktige. Kravet från Energimyndigheteten, som finansierar projektet, är att deltagande kommuner ska vara i slutfasen av arbetet i oktober 2020. Det är dock inget krav att den nya energiplanen måste vara antagen då.

Tidsplan

I slutet av augusti 2019 är det uppstart för coachningsprogrammet. Projektet avslutas i oktober 2020.

Öppna nätverksträffar och seminarier

För de kommuner som inte antas till programmet eller har möjlighet att delta kommer det finnas nätverksträffar och öppna seminarier kring energiplanering under 2019-2020.

Intresseanmälan

Kontakta Annica Owesson, projektledare, för frågor och intresseanmälning.
E-post: annica.owesson@kfsk.se
Telefon: 0728-85 49 25

Anmäl intresse till coachningsprogrammet eller nätverk senast onsdagen den 29 maj 2019.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Annica Owesson