Energiplanering 2.0 hjälper skånska kommuner att ta fram nya energiplaner

Energiplanering 2.0 är ett projekt där skånska kommuner får ökade kunskaper och stöd i arbetet med att ta fram en energiplan genom ett coachningsprogram.

Programmet innehåller seminarier, workshops och nätverksträffar där deltagarna får ta del av goda exempel, råd och tips och dela med sig av sina erfarenheter till varandra. Målet är att varje deltagande kommun ska ha en ny energiplan att arbeta utifrån efter projektets slut.

Eslöv, Lomma, Hässleholm, Hörby, Perstorp och Simrishamn deltar i projektets coachningsprogram.

Flera av projektets seminarier och nätverksträffar är öppna även för övriga skånska kommuner. Projektet sträcker sig fram till oktober 2020 och finansieras av Energimyndigheten.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Annica Owesson