Climate Literacy

Climate Literacy är ett tvärvetenskapligt e-baserat utbildningsprogram i klimatkunskap för gymnasie- och vuxenutbildning som utvecklas av Energikontoret Skåne, tillsammans med sju andra europeiska parter. Projektet syftar till att få medborgarna i EU att bli en del av lösningen mot ett hållbart samhälle. Materialet är nu redo att börja användas.

I september 2017 lanseras den svenska versionen av det tvärvetenskapliga e-baserade utbildningsmaterialet i klimatkunskap, som resultatet av ett Erasmus+-projekt. Materialet finna även på engelska och flera andra europeiska språk, som går att använda i språkundervisning. Vi firar detta med att bjuda in lärare till seminarium där vi visar hur materialet kan användas i undervisningen.

Den 10 oktober 2017 hålls ett kostnadsfritt frukostseminarium på Scandic Triangeln i Malmö. Vi  bjuder på lyxig frukostbuffé och går genom det nya spännande utbildningsmaterialet. Även lärarstudenter är välkomna. Begränsat antal platser. Anmäl dig här

Den 31 oktober 2017 anordnas ett seminarium om globala megatrenders påverkan i klassrummet på Kommunförbundet Skåne i Lund, där presentation av materialet Climate Literacy är en del av programmet. Vi visar hur materialet kan användas för att diskutera frågor kring hållbarhet, klimatfrågor, urbanisering och globalisering. Andra frågor som tas upp under dagen är individualisering av studie- och yrkesvägledningen och digitalisering i skolan. Inspirationsdagen kostar 280 kr inklusive frukost, lunch och fika, mer information finns i denna inbjudanoch anmälningsformulär hittar du under våra konferenssidor här.

 

Om Climate Literacy

Utbildningsmaterialet som finns på hemsidan Climate-Literacy.eubestår av:

  • Åtta webbaserade moduler som bland annat tar upp ämnen som ekologiskt fotavtryck, resor, konsumtionsvanor och energihushållning. Varje modul avslutas med ett antal frågor på innehållet.
  • Lärarhandledning för fördjupade övningar tillämpbara inom olika ämnesområden, bestående av experiment, kortare och längre projekt, diskussionsövningar och räkneövningar.
  • Onlinespel för repetition av kunskaper.
  • App för mobiltelefon eller läsplatta där elever kan lära sig tillsammans genom att samla poäng genom olika klimatåtaganden och jämföra med vänner och familj.
  • Handledning för hur materialet kopplas till de svenska läroplanerna och målen är under framtagande.

Materialet är framtaget under 2016/2017 och testades på utvalda lärare och ämnesexperter under våren 2017. Under sommaren 2017 översattes materialet till svenska, och sprids till lärare bland annat genom seminarier under hösten 2017 för att kunna användas i stor skala.

Climate Literacy är ett EU-projekt inom Erasmus +-programmet. Projektets mål är att höja nivån på klimatkunskapen hos minst 20 000 EU-medborgare i deltagande länder via moderna pedagogiska metoder. Utbildningen kommer att vara helt färdig vid årsskiftet 2017/2018.

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta projektledarna Anna Mattsson, anna.mattsson@kfsk.se, eller Paula Björk, paula.bjork@kfsk.se

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Anna Mattsson