BEA-APP – Baltic Energy Areas – A Planning Perspective

I projektet "Baltic Energy Areas - A Planning Perspective" (BEA-APP) samarbetar 11 partners från åtta länder runt Östersjön för att stödja övergången till energikällor med lågt koldioxidutsläpp.

Nationer i EU arbetar för att öka andelen förnybar energi. Östersjöregionen är en föregångare i detta avseende. Många regioner runt Östersjön, inklusive de i BEA-APP-projektet, har satt mycket ambitiösa mål för användning av förnybar energi.

För att uppnå dessa mål, måste det finnas lämpliga geografiska områden där anläggningar för förnybar energi (vindkraftverk, biogasanläggningar, solcellspaneler, etc.) kan uppföras. Samhällsplanerare har till uppgift att identifiera sådana områden. Samtidigt måste de hitta en balans mellan rumsliga krav för förnybar energi med konkurrerande mål och markanvändning (t.ex. naturskydd, kulturlandskap, jordbruk, turism, m.m.). För att lyckas med detta måste både bra planeringsinstrument och dialogverktyg användas.

BEA APP sammanför två perspektiv, fysisk planering samt regional energipolitik. Projektet syftar till att öka kapaciteten hos regionala energiaktörer med avseende på fysisk planering och förnybar energi genom att:

  • Ta fram fysiska planeringsinstrument inriktade mot utvecklingen av förnybar energi.
  • Utveckla innovativa metoder för ökat engagemang från intressenter och finansiering för att öka den sociala acceptansen.
  • Tillämpa de utvecklade metoderna på pilotfall, där karaktären på lämpliga platser för förnybar energiproduktion studeras och därmed möjliggöra för konkreta projekt.

BEA-APP är ett flaggskeppsprojekt inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR).

Läs mer om projektet BEA-APP

Interreg Baltic Sea RegionEuropean Regional Development Fund (ERDF)European Union Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR)BEA-APP

Senast uppdaterad: