Projekt

Inom energieffektivisering och förnybar energi finns det mycket som behöver utvecklas och genomföras för att vi ska nå målen om en hållbar energianvändning. En viktig del i Energikontoret Skånes arbete är därför att både driva och delta i projekt som bidrar till en positiv utveckling för energianvändningen.

Att arbeta i projekt tillsammans med andra aktörer är ett effektivt sätt att driva på utvecklingen inom energiområdet. Energikontoret Skåne har genom åren deltagit i ett stort antal projekt på regional, nationell och internationell nivå. Projekten är ofta medfinansierade av en extern part som till exempel Energimyndigheten eller någon av EU:s projektfonder. Arbetet berör alla aspekter inom hållbar energi.

Senast uppdaterad: