För privatpersoner

Energikontoret Skåne når ut till privatpersoner genom nätverket Energirådgivarna i Skåne

Energirådgivarna i Skåne är ett nätverk till vilket Skånes samtliga energi- och klimatrådgivare är anslutna.

Verksamheten inom nätverket leds av Energikontoret Skåne. Mycket av arbetet syns inte utåt. Här utbyter vi erfarenheter, utbildar oss, anordnar studiebesök och planerar gemensamma arrangemang. Samarbete är ett nyckelord inom nätverket.

För mer information om Energirådgivarna i Skåne, besök deras hemsida här

Senast uppdaterad: