Regionala Energikontor

Det finns 15 regionala energikontor i Sverige, från Norrbotten i norr till Skåne i söder. Totalt i Europa finns nära 370 regionala och lokala energikontor.

Många av energikontoren har startats upp med stöd från EU, genom ekonomiskt bidrag under en startperiod på tre år. Energikontoren erhåller ofta också delfinansiering från regionala aktörer, till exempel länsstyrelse, region/landsting, kommuner/kommunförbund och energibolag. I övrigt är verksamheten huvudsakligen finansierad genom projektmedel.

Energikontoren har ingen myndighetsfunktion utan arbetar fristående med energieffektivisering och en ökad användning av förnyelsebar energi. Arbetet utförs lokalt, regionalt eller internationellt, ofta i projektform tillsammans med andra aktörer.

En viktig del i allt arbete är att föra ut information. Att skapa kontakter och bygga nätverk är en naturlig del av arbetet. Detta ger energikontoren en samordnande funktion i regionen. Energikontoren utgör därmed en viktig länk mellan företag, organisationer och myndigheter.

De svenska energikontoren samverkar genom Energikontoren Sverige. Per-Johan Wik ingår i styrelsen för Energikontoren Sverige. Energikontoren har även ett stort nätverk i Europa.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Per-Johan Wik