Vätgassamverkan i Skåne

Då vätgas som energibärare kan komma att ha en betydande roll för en framtida energiförsörjning var målet i projektet att skapa förändring i attityder och kunskap om vätgas och bränsleceller.

Vätgassamvekan i Skåne var ett samverkanprojekt mellan regionala företag och organisationer inom energi-, vätgas- och teknikområdet. Projektet hade som syfte att stödja utvecklingen av vätgas och bränsleceller i Skåne, detta har gjorts genom demonstrationsprojekt, informationsspridning och nätverkande.

Genom att ha initierat projekt med vätgas- och bränslecellsinnehåll som fortsatt efter projektslut har Vätgassamverkan i Skåne bidragit till att stötta den begynnande marknadsutvecklingen kring vätgas och bränsleceller i Skåne.

Projektet pågick 2009-2012.

Utförda demonstrationsprojekt

Stationära bränsleceller
Vi fick till en demonstration med stationära bränsleceller i projektet Comfort Power, eller den så kallade framtidens villapanna. För att visa upp Comfort Power genomfördes en lyckad turné till Skånes 4 hörn där vi berättade om villapannan, vätgas och synergieffekter med andra förnybara källor.

Småskalig bränslecellsteknik
För att kunna visa upp bränsleceller i mindre skala har prototyper av mobilladdare med bränsleceller samt en radiostyrdbil köpts in. Dessa har använts flitigt både på föredrag och konferenser.

Vätgasdriven cykel
Även en vätgascykelprototyp har kunnat demonstreras tack var projektet Hydrobike som Vätgassamverkan i Skåne initierat. Syftet med projektet är att sprida kunskap om vätgas i Skåne för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle.

Bränslecellsbilar
Vid flera tillfällen har bränslecellsbilar demonstrerats, vilket har varit en viktig del i strävan efter att få fler att ta till sig tekniken.

H2Skåne

Under projektets gång togs varumärket H2Skåne fram som igenkänningssymbol för vätgasarbetet i Skåne. H2Skåne är nu ett nätverk som styrs av Energikontoret Skåne. Vi arbetar för att utveckla vätgasens roll i Skåne och samarbetar med flera organisationer utanför regionen för att göra Skåne till en framstående vätgasregion. Välkommen att bli en del av nätverket!

Senast uppdaterad: