Urban Baltic Industrial Symbiosis

I projektet UBIS (Urban Baltic Industrial Symbiosis) deltog tio olika partners från fem länder. Tillsammans lärde vi oss mer om industriell symbios, spred kunskaper och inspirerade fler att arbeta med industriell symbios. Projektet startade januari 2017 och pågick under tre år till årsskiftet 19/20.

 

Industriell symbios är ett koncept där en aktörs avfall, kan utnyttjas som resurs i en annan organisation och på så sätt minska behovet av att använda jungfruligt material. Syftet med UBIS-projektet är att bidra till att industriell symbios växer som koncept.

Samla erfarenheter från befintliga symbiosanläggningar
Vi samlade erfarenheter från befintliga symbiosanläggningar och de pilotinvesteringar som gjordes i projektet. Dessa erfarenheter tillsammans med resultat av tidigare forskning gav grund för ett antal verktyg för att identifiera och utvärdera möjliga industriella symbioser.

Modeller och verktyg
UBIS levererade en ”verktygslåda” för industriell symbios och skapade ett antal tillfällen där deltagare från företag och organisationer där verktyget presenterades. Syftet var att uppmuntra till utveckling av preliminära planer för nya projekt.

Studieresor
Parallellt med studieresor anordnas gemensam förståelse bland projektpartnerna och de företag som var involverade i pilotanläggningarna. Resorna kombinerade besök på nuvarande och framtida symbiosplatser med presentationer från experter och problemlösande workshops.

Nya symbiosprojekt
Vi initierade symbiosprojekt i projektet. Pilotplatserna finns i Bjuv i Sverige, Malmö i Sverige, Silute i Litauen, Gdansk i Polen och Kalundborg i Danmark.

Aktiviteter för intresserade
Energikontoret Skåne och Sustainable Business Hub anordnade aktiviteter för intresserade inom industriell symbios, dessa var riktade till Skånes kommuner. Seminarierna/nätverksträffarna vände sig till kommuntjänstemän; så som näringslivsutvecklare, miljöstrateger, fysiska planerare, kommunala bolag inom avfall och energi etc. Genom nätverket, erbjöd vi Skånes kommuner kunskap, kontakter och möjlighet till erfarenhetsutbyte genom föreläsningar, studiebesök och workshops.

10 partners i projektet
I projektet deltog 10 partners i fem länder:

Fem associerade partners
I projektet bidrog följande fem partners med kunskaper och stöd:

  • Länsstyrelsen Skåne
  • Industrial park of Sweden
  • Region Zealand
  • Association of Local Authorities in Lithuania
  • North West Mecklenburg

Projektet finansieras av:

  

 

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Johannes Nilsson