Urban Baltic Industrial Symbiosis

I projektet UBIS (Urban Baltic Industrial Symbiosis) deltar tio olika partners från fem länder. Tillsammans ska vi lära oss mer om industriell symbios, sprida kunskaper och inspirera fler att arbeta med industriell symbios. Projektet startade januari 2017 och pågår under tre år.

 

Industriell symbios är ett koncept där en aktörs avfall, kan utnyttjas som resurs i en annan organisation och på så sätt minska behovet av att använda jungfruligt material. Syftet med UBIS-projektet är att bidra till att industriell symbios växer som koncept.

Samla erfarenheter från befintliga symbiosanläggningar
Vi kommer att samla erfarenheter från befintliga symbiosanläggningar och de planerade pilotinvesteringar som kommer att göras i projektet. Dessa erfarenheter tillsammans med resultat av tidigare forskning kommer bli en grund för ett antal verktyg för att identifiera och utvärdera möjliga industriella symbioser.

Modeller och verktyg
UBIS kommer att leverera en ”verktygslåda” för industriell symbios och skapa ett nätverk med deltagare från företag och organisationer. Syftet är att uppmuntra till utveckling av preliminära planer för nya projekt.

Studieresor
Parallellt kommer studieresor anordnas för att skapa en gemensam förståelse bland projektpartnerna och de företag som är involverade i pilotanläggningarna. Resorna kombinerar besök på nuvarande och framtida symbiosplatser med presentationer från experter och problemlösande workshops.

Nya symbiosprojekt
Vi kommer också att initiera symbiosprojekt i projektet. Pilotplatserna finns i Bjuv i Sverige, Malmö i Sverige, Silute i Litauen, Gdansk i Polen och Kalundborg i Danmark.

Vill du delta i ett nätverk kring industriell symbios?

Tack till er som deltagit tidigare. Två nya seminarier/nätverksträffar sker i april 2019 med verkliga exempel och erfarenheter om industriell symbios.

Landskrona 2 april, klicka här för mer information och anmälan.

Kristianstad 23 april, klicka här för mer information och anmälan.

Energikontoret Skåne och Sustainable Business Hub planerar just nu aktiviteter för intresserade inom industriell symbios, riktat till Skånes kommuner. Seminarierna/nätverksträffarna vänder sig till kommuntjänstemän; så som näringslivsutvecklare, miljöstrateger, fysiska planerare, kommunala bolag inom avfall och energi etc. Genom nätverket, erbjuder vi Skånes kommuner kunskap, kontakter och möjlighet till erfarenhetsutbyte genom föreläsningar, studiebesök och workshops. Vi har också erfarenhetsutbyte med det nystartade nationella nätverket kring industriell symbios.

Är du intresserad att bli inbjuden till nätverkets aktiviteter eller har frågor och vill ha mer information, kontakta då per.flink@sbhub.se eller per.persson@kfsk.se

10 partners i projektet
I projektet deltar 10 partners i fem länder. Dessa är:

Fem associerade partners
I projektet bidrar följande fem partners med kunskaper och stöd:

  • Länsstyrelsen Skåne
  • Industrial park of Sweden
  • Region Zealand
  • Association of Local Authorities in Lithuania
  • North West Mecklenburg

Projektet finansieras av:

  

 

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Johannes Nilsson