Transportplanering vid evenemang i praktiken

Ett evenemang vill alltid erbjuda besökare och deltagare intressanta och spännande evenemang samtidigt som det är genomfört på bästa möjliga sätt.

Genom att arbeta aktivt med ett evenemangs tranpsorter vill man åstadkomma ett förändrat resbeteende till evenemang samt att effektivisera evenemangens egna transporter.Under 2014 har projektet, Transportplanering vid evenemang, genomförts över hela landet som har inkluderat tio evenemang. Tre av dessa medverkande evenemang finns i Skåne. De olika åtgärder som har genomförts har medfört utsläpps- och energibesparingar på mellan 10-80 procent.

Våra transporter medför idag stora utmaningar logistiskt och miljömässigt, inte minst för ett evenemang. Samtidigt som regioner och orter runtom i Sverige har ambitionen att öka sin attraktivitet för fler evenemang, ökar intresset för ett hållbart tänkande. Effektivisering och bättre planering av transporter är dock forfarande ett nytt område för eventarrangörer. Projektet Transportpalnering vid evenemang har arbetat med besökarnas, deltagarnas och arrangörernas interna transporter genom att identifiera nuvarande beteende samt att planera och genomföra åtgärder som ändrar riktning mot mer miljövänligt event som minskar sin klimatpåverkan. Detta har medfört mervärden såsom ökad attraktivitet, miljöprofil, kostnadseffektivitet, större tillgänlighet och smidigare flöden.

Dem tre evenemangen som har varit med i Skåne är Sydkustloppet, 9th Eurogym 2014 och Borgeby fältdagar. Här följer några exempel som eventarrangörerna har genomfört för en mer koldioxidsnål transportplanering:

Genom ett gott samarbete med Skånetrafiken, etablerat en ny linje för eventet som underlättar deltagarnas resande till och från eventet kollektivt och som överhuvudtaget möjliggör tillgängligheten för dem utan bil. Lastat material effektivt i containrar vilket har ökat materialets återanvändbarhet, ökat säkerheten samt sänkt transportbehovet med 80 procent.

 • Analyserat deltagarnas transportflöden för av- och pålastning för evenemanget och identifierat effektiviseringsmöjligheter vilket minskar energiförbrukningen markant vid genomförande
 • Aktivt och frekvent förmedlat budskapet om kollektivt resande genom sociala medier och hemsida
 • Placering av dem olika stationerna under eventet samt schemat var utformat så att gångtrafik underlättades
 • Med ekonomiska incitament styrdes samordningen av transferbussar så att man kunde optimera antalet avgångar
 • Detta är endast några av åtgärderna som evenemangen i Skåne genomfört. Projektet Transportplanering vid evenemang kommer att resultera i uppdaterad version och ännu fler goda råd i ”Idéskrift – Transportplanering vid evenemang”.

Bakgrund

I projektet Transportplanering vid evenemang i praktiken ska tio evenemang arbeta med transportplanering under ledning av fyra regionala energikontor. Målet är att öka evenemangens attraktivitet och miljöprofil samtidigt som evenemangens bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp minskas. Projektet kommer också att arbeta med att sprida kunskaper, erfarenheter och resultat till andra aktörer.Projektet genomförs av följande energikontor:

 • Energikontoret Regionförbundet Örebro
 • Energikontor Värmland
 • Energikontoret Östra Götaland
 • Gävle-Dala Energikontor och
 • Energikontoret Skåne

Projektmål

 • Öka arrangörernas kunskap och motivation till att arbeta med transportfrågor.
 • Arbeta praktiskt med två evenemang.
 • Utveckla och förfina den tidigare framtagna idéskriften och dess råd.
 • Sprida information om projektet och dess resultat

Effektmål

Effektmålet är att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med mellan 10-30 procent per evenemang.Projekttid
Projektet startade i december 2013 och avslutas i december 2014.

Finansiering

Projektet finansieras av Energimyndigheten, Energikontoret Regionförbundet Örebro, Energikontoret Skåne, Energikontor Värmland, Energikontoret Östra Götaland och Gävle-Dala Energikontor.Energimyndigheten finansierar projektet med 75 %.

Mer information

Projektets hemsida

Senast uppdaterad: