Sustainable Urban Mobility – Hållbara Urbana Transporter

Genom interregionalt samarbete syftar projektet till att främja goda tekniklösningar kopplat till hållbara urbana transporter. Projektet fokuserar också på att förbättra effektiviteten inom regional utveckling och regionala strategier.

Genom att implementera lokala och regionala policies för hållbara urbana transporter, vill projektet tackla allvarliga problem som ökande utsläpp av växthusgaser, energiberoende och dålig luftkvalitet. Detta är aspekter som har effekt på den mänskliga hälsan och livskvaliteten för invånare i urbana områden.

I utvalda europeiska städer, kommer SUM att bidra till utvecklingen av riktlinjer för hållbara urbana transporter med syfte att ersätta fossildrivna fordon med hållbara alternativ.

SUM syftar till att dela bästa tillgängliga kunskap på regional nivå med utgångspunkt i hållbar mobilitet. Detta kommer medföra en bättre medvetenhet om goda lösningar inom området.
Regioner med mindre erfarenhet från hållbara transporter kommer att lära sig om miljöanpassade transporter från andra regioner, som kommit längre i arbetet och på så sätt öka sin kunskap.

SUM fokuserar på att identifiera de mest effektiva sätten att få medborgare att ändra sitt beteende och välja mer miljöanpassade transportalternativ. Detta ska uppnås genom att utveckla en handlingsplan anpassad till respektive deltagande region, men också genom informationsspridning och PR-kampanjer riktade mot allmänheten.

Mer information

www.sumproject.eu

Broschyr om projektet

Goda exempel urban hållbar mobilitet

 

Senast uppdaterad: