STEP-2-SPORT

Byggnader står för 40% av den totala energianvändningen i Europa, och enligt studier i Storbritannien kan idrottsanläggningar stå för upp till 10% av dem.

Projektets syfte är att stimulera idrottsanläggningar att steg-för-steg renovera mot nära-noll-byggnader och att komma fram till ett gemensamt energicertifieringssytem (EPC) för idrottsanläggningar i Europa.

12 energikontor och 7 europeiska länder deltar i projektet. Energikontoret ”LEITAT” i Spanien är projektsamordnare.

Projektmål

  • Minst 22 europeiska idrottsbyggnader med genomfört EPC-system, med renoveringar omsatta i praktiken och med en särskild handlingsplan mot nära-noll-byggnader inom  en 10 årsperiod.
  • Ändrat beteende och ökad efterfrågan av marknaden mot steg-för-steg-renoveringar mot nära-noll-byggnader.
  • Främja affärsmodellsystem för renovering av europeiska sportanläggningar, ss. Energy Performance Contracting och förbättra öppenheten på energimarknaden.
  • Politiska rekommendationer för en gemensam EU-certifieringssystem för idrottsanläggningar

Slutkonferens

Projektet är avslutat och presenterades i Sessionssalen i kommunhuset i Båstad 17/2 med föreläsningar, gratis lunch och rundvandring.

08.30     Samling i kommunhuset med kaffe och mingel
09.00     Båstads kommun hälsar välkommen – Jan Behrnadsson, Båstad
09.15     Fossilbränslefritt Skåne – Jan Behrnadsson, Båstad
09.30     Energieffektivisering – varför då? – Anders Nylander, Energikontoret
10.00     Step2sport – Energieffektiva idrottsanläggningar, erfarenheter från ett EU-projekt – Anders Nylander
10.30     Bensträckare (mer kaffe?)
10.45     Varför vi arbetar i nätverk – Kaj Abbestam, TeknoLots
11.15     Energioptimeringsnätverk för kommunala fastigheter & byggnader – Per Persson, Energikontoret
11.30     Nära noll energibyggnad – går det? Exemplet sporthall i Knisslinge – Jörgen Rickardsson Byggnads AB
12.00     Förflyttning till Båstad Tenniscenter
12.30     Varför valde Båstad Tenniscenter att vara med i Step2sport? – Henrik Holm
13.00     Lunch
14.00     Rundvandring på Båstad Tenniscenter – Henrik Holm
15.00     Evenemanget slut

 

step2Sport_21_2_2017

Avslutning för Step-2-Sport i Bryssel

Den 21 februari 2017 arrangeras en avslutning för alla inblandande i EU-projektet Step-2-Sport. Där presenteras resultatet från projektet som pågått sedan 2014 till idag som steg för steg jobbat för renovering mot nära-nollenergibyggnader av existerande sport och fritidslokaler. I Bryssel finns chansen att träffa de inblandade i projektet från de 7 medlemsländerna i Europa men också andra som jobbar mot energieffektivisering. Energikontoret Skåne kommer närvara på plats i Bryssel. Klicka gärna på länken nedanför för att läsa mer. Step-2-Sport Final Event: Nearly Zero Energy Sport Buildings

Senast uppdaterad: