Stadsplanering som verktyg för ökad solenergianvändning

Solen har en enorm potential att försörja oss med energi. Trots det installeras solenergianläggningar i förvånansvärt liten skala i samband med nybyggnation.

Genom att introducera solenergiaspekterna tidigt i planeringsskedet för nya områden, exempelvis vid val av orientering av byggnader, taklutning och höjder på bebyggelsen, kan möjligheterna för att utnyttja solenergi optimeras och skuggning undvikas.

POLIS (Identification and Mobilization of Solar Potentials via Local Strategies) är ett EU-projekt inom programmet Intelligent Energy Europe som handlar om att stärka förutsättningarna för användning av solenergi via stadsplaneringen. Projektet har pågått sedan hösten 2009 och avslutas i augusti 2012.

Målet med projektet är att öka användning av solvärme och solel i byggd miljö genom att integrera solenergi som en aspekt i stadsplaneringen. Projektet har genomförts av arbetsgrupper, där nyckelpersoner från olika förvaltningar inom respektive stad har sammanförts. Genom ett partnerskap med deltagare från olika länder runt om i Europa har ett stort kunskaps- och erfarenhetsutbyte kunnat bidra till utvecklingen av projektet.

Projektmål

  • Ökad användning av solvärme och solel i byggd miljö.
  • Integrering av solenergi som en aspekt i stadsplaneringen.Förbättrad kunskap om solenergi i stadsplanering i Europa.
  • Etablering av en mer omfattande strategi för övergripande planering mellan olika lokala förvaltningar.

Mer information

POLIS hemsida

Senast uppdaterad: