SPIRIT – Energi, Klimat & Tro

Energikontoret söker nya vägar för att sprida klimat- och energiinformation genom EU projektet SPIRIT tillsammans med åtta partnerländer.

Målet är att genom samarbete med religiösa samfund, jobba för att minska energianvändning, reducera CO2-utsläpp och få långvariga beteendeförändringar hos församlingsmedlemmarna.

Bakgrunden till projektet är EU:s mål att minska Europas årliga användning av energi med 20 % till 2020. Enligt en EU-rapport (CSI 027/ENER 016) stod hushållen i EU-länder 2009 för 26,5 % av energianvändningen. Det betyder att det finns stora möjligheter att genom arbete riktat mot privatpersoners beteende minska energianvändningen.

Genom att dra nytta av det starka sociala nätverk som finns i religiösa samfund hoppas vi genom projektet SPIRIT nå ut med råd kring energieffektivisering och minskad klimatpåverkan på ett nytt sätt.

SPIRIT finansieras genom EU-fonden Intelligent Energy Europe. Åtta organisationer i åtta länder kommer arbeta tillsammans med religiösa samfund för att sprida information om energieffektivisering och klimatfrågor. Projektet pågår i 30 månader med start i mars 2014.

SPIRIT-logo+baseline

EU+logga

Senast uppdaterad: