Scandria2Act

Scandria2Act är fortsättningen på projektet Scandria, ett infrastrukturinriktat projekt som i sitt andra skede har större fokus på användningen av förnybara drivmedel.

Projektet syftar till att minska transporternas miljöpåverkan genom att

  • främja användningen av rena bränslen
  • främja utbyggnaden av infrastruktur för rena bränslen
  • effektivisera godstransporter
  • erbjuda attraktiva lösningar för gränsöverskridande personresor med kollektivtrafik
  • permanenta ett regionalt samarbete i ScanMed-korridoren

Aktiviteter

 

Publicerade rapporter kopplat till främjande av rena bränslen:

  • Assessment of Clean Fuel Deployment and Market Access of Clean Fuels in the Northern Scandria Corridor. Författare: Akershus County Council och Research Institutes of Sweden RISE. April 2017. Läs rapport: Assessment of Clean Fuels
  • Multifuel energy stations for cars, buses and trucks. Författare: RISE, Erik Wiberg and Peter Bremer. Maj 2018. Läs rapport: Multifuel energy stations
  • E-mobility in city logistics. Författare: TH Wildau. Februari 2018. Läs rapport: E-mobility in city logistics
  • Cooperation between public and private partners in investment of Clean fuel infrastructure. Författare: Trivector och Lunds Universitet. Juni 2018. Läs rapport: E-mobility in city logistics

Projektledning och partners

Projektet leds av den tyska huvudstadsregionen Berlin-Brandenburg genom sitt gemensamma planeringsorgan Joint Spatial Planning Department. Projektpartnerskapet består såväl av regioner, som myndigheter, universitet och hamnar. Från Sverige medverkar Trafikverket, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Rise, Lunds Universitet och Region Örebro.

Kommunförbundet Skåne, via avdelningen Energikontoret Skåne, arbetar i arbetspaket två tillsammans med de skånska kollegorna Region Skåne och Rise; norska Akershus Fylkeskommune; tyska Technical University of Applied Sciences Wildau; German Energy Agency. Projektledare på Kommunförbundet Skåne är Anna Tibbelin.

Arbetspaket två syftar till att stärka infrastrukturutbyggnaden för fossilbränslefria drivmedel  längs den norra delen av Scandria-korridoren. Genom analyser, spridning av kunskap och erfarenhet samt påverkansarbete kring LBG / CBG, LBG / LNG, BEV (el) och FCEV (vätgas) är målsättningen att öka satsningarna på nämnda bränslen i ett gränsöverskridande korridorsperspektiv.

 

Projektet finansieras av Interreg Baltic Sea Region och Energimyndigheten, påbörjades under sommaren 2016 och pågår under tre år.

 

Senast uppdaterad: